Maksumaksja portaal - Liidu info
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Liidu info


 Liidu info - EML Nõukoja statuut

 

EML nõukoja statuut


1. Nõukoda on EML juhatuse juures tegutsev erinevate valdkondade teadlastest, praktikutest ja asjatundjatest koosnev nõuandev kogu, mille eesmärk on abistada ja nõustada juhatust ja töötajaid liidu tegevuse olulistes küsimustes.

 

2. Juhatus kuulab ära nõukoja arvamuse järgmistes küsimustes:

2.1. EML põhikirja kinnitamine ja muutmine

2.2. EML maksuplatvormi kinnitamine ja muutmine

2.3. tiitlite ja auhindade väljakuulutamine, konkursside korraldamine

2.4. koostöölepingute sõlmimine liidu tegevust toetatavate institutsioonidega

2.5. maksustamise, raamatupidamise, auditeerimise, ettevõtluse, äriõiguse, riigirahanduse ja eelarvepoliitika alaste seisukohtade kujundamine

2.6. seaduseelnõude, märgukirjade, ettepanekute jne esitamine ning menetluses olevate seaduseelnõude kohta arvamuse avaldamine

2.7. ajakirja MaksuMaksja sisu temaatika ja suunitluse kindlaksmääramine

2.8. muud küsimused, milles juhatus peab arvamuse küsimist vajalikuks

 

3. Kõik juhatuse ja nõukoja liikmed moodustavad ühiselt ajakirja MaksuMaksja toimetuskolleegiumi, maksutiitlite määramise ja maksundusalaste uurimistööde võistluste ˛ürii. Juhatus võib nimetatud kolleegiumi ja ˛üriisse kutsuda täiendavaid liikmeid.

 

4. Liidu töötajatel on õigus pöörduda nõukoja liikmete poole, et saada erialast nõu ja metoodilist juhendamist oma töövaldkonda kuuluvates küsimustes.

 

5. Nõukoja otsustel on soovituslik iseloom.

 

6. Nõukoda koosneb vähemalt viiest liikmest. Nõukoja liikmete täpse arvu määrab ning liikmed nimetab ametisse ja kutsub tagasi juhatus.

 

7. Nõukoja liikmed nimetatakse ametisse juhatuse volituste tähtajaks. Juhatus võib igal ajal nõukoja liikme välja arvata, ajutiselt asendada või nimetada uue liikme.

 

8. Nõukoja liikmed võivad endi hulgast valida esimehe, kes korraldab nõukoja tööd. Kui esimeest ei valita, korraldab nõukoja tööd juhatuse esimees.

 

9. Nõukoja liikmele võib maksta tasu vastavalt juhatuse otsusele või nõukoja liikmega sõlmitavale lepingule.

 

10. Aruanne nõukoja tegevuse kohta esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruandes.

 

Statuut on kinnitatud juhatuse 4. mai 2005. a otsusega ja muudetud 3. aprilli 2007. a otsusega.

Prindi Saada see tekst oma sõbrale
| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo