Mõned killud endiste FIE-de maksustamisest. EML, Rahandusministeerium, Lasse Lehise kommentaar
Väljaanne : veebruar (nr 2)

EML selgitustaotlus Rahandusministeeriumile

18.01.2010

Äriseadustiku § 5114 lg 5 kohaselt kustutab Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslaste registrist kõik füüsilisest isikust ettevõtjad, kes ei ole 31. detsembriks 2009 esitanud äriregistrisse kandmise avaldust.

Sellega seoses soovime teada järgmist:

1. Kas juriidiline isik või asutus, kes teeb arve alusel 2010. aastal väljamakse füüsilisele isikule, kes oli arve esitamise ajal registreeritud MTA registris füüsilisest isikust ettevõtjana, kuid ei esitanud 31. detsembriks 2009 äriregistrisse kandmise avaldust, peab väljamakselt kinni pidama tulumaksu, töötuskindlustusmakset ja kohustusliku kogumispensioni makset ning maksma sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmakset? Kui arvel on näidatud käibemaks, kas sel juhul võetakse maksustamisel aluseks käibemaksuga või käibemaksuta summa?

2. Kui füüsilisest isikust ettevõtja, kes jättis esitamata äriregistrisse kandmise avalduse, oli käibemaksukohustuslane, kas sel juhul kustutatakse kõik isikud käibemaksukohustuslaste registrist seisuga 31.12.2009 või on maksuhalduril kaalutlusõigus otsustada, kas ja millal isik käibemaksukohustuslaste registrist kustutada?

3. Kui füüsilisest isikust ettevõtja kustutatakse käibemaksukohustuslaste registrist 31.12.2009 seisuga ja ta kasutas kassapõhist käibemaksuarvestust, kas tal on kohustus maksta käibemaksu pärast 31.12.2009 laekuvatelt arvetelt, millel on käibemaks näidatud?

4. Kas MTA registris füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud isik, kes esitab äriregistrisse kandmise avalduse hilinemisega (näiteks 2. jaanuaril 2010), kuid jätkas katkematult oma ettevõtlust, on igal juhul kohustatud deklareerima kogu varem soetatud ettevõtluses kasutatud vara turuhinna ja erikonto jäägi 2009. aasta ettevõtlustuluna (TuMS § 37 lg 4, § 36 lg 8)?Rahandusministeeriumi vastus

Veiko Tali

Finants- ja maksupoliitika asekantsler

kantsleri ülesannetes

05.02.2010

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) väljastatud arve alusel tehtud väljamakse on FIE-le tehtav väljamakse, kui see arve on väljastatud ajal, mil ta oli FIE-na registreeritud.

Äriseadustiku enne 01.01.2009 kehtinud redaktsioonide kohaselt tuli FIE kanda äriregistrisse, kui ta registreeriti käibemaksukohustuslasena (äriseadustiku § 3 lg 2 ja § 514). Alates 01.01.2009 on kohustus enne FIE-na tegutsemise alustamist esitada avaldus enda kandmiseks äriregistrisse. Seega ei ole seaduse kohaselt võimalik, et 31.12.2009 seisuga oleks olnud äriregistris registreerimata käibemaksukohustuslasest FIE-sid.

Maksu- ja Tolliameti info kohaselt tegi amet ümberregistreerimata FIE-de kustutamise otsuse 20.01.2010. FIE-d, kelle kohta amet oli enne nimetatud kuupäeva äriregistrist andmed saanud, kanti maksukohustuslaste registrisse katkematu kandega ehk nende ettevõtluse lõpetamist ei fikseeritud ja ettevõtluses kasutatud vara isiklikku tarbimisse võtmist ei ole vaja deklareerida.

Seaduse rakendamist puudutavate küsimustega palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole.FIE-de kustutamine maksukohustuslaste registrist

MTA pressiteade 22.01.2010

Maksu- Tolliamet kustutas maksukohustuslaste registrist 2009. aasta 31. detsembri seisuga 8932 äriregistrisse registreerimata füüsilisest isikust ettevõtjat. Kõiki isikuid teavitatakse lõpukande tegemisest kas e-posti, SMS-i või lihtkirjaga lähipäevadel.Maksu- ja Tolliamet kontrollib üle FIEde registrist kustutamise

MTA pressiteade 26.01.2010

Jaanuaris kustutas Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslaste registrist kokku 8932 äriregistrisse registreerimata FIE-t. Nende hulka sattusid ka ligi 200 FIE-t, kes olid aasta viimastel päevadel ümberregistreerimise avalduse esitanud, kuid kelle Äriregistri kanne jäi jaanuari.

FIEd, kes jaanuari jäänud kande tõttu maksukohustuslaste registrist kustutati, ennistatakse esimesel võimalusel, hiljemalt tulude deklareerimise alguseks 15.02.2010. Samuti saadetakse kõikidele selle kohta ka personaalne teavitus.

Amet täpsustab kõik FIE-de andmetega seonduva Äriregistriga täiendavalt üle, et olla veendunud, et kõik Äriregistrile tähtaegselt esitatud avaldused on käesolevaks ajaks läbi töötatud.

Maksu- ja Tolliamet vabandab ebamugavuste pärast.Kommentaar

Ka maksuametis töötavad inimesed

Lasse Lehis

Füüsilisest isikust ettevõtja

Probleem ei ole mitte niivõrd selles, et MTA kõrgelt haritud ja kõrgepalgalised ametnikud ei tea, et Eestis ei ole Äriregistri nimelist asutust, mistõttu ei kirjutata sõna “äriregister” kunagi suure algustähega (kui palju on Eestis üldse neid, kes teavad, mis on äriregistrit pidava asutuse nimi?), vaid sellest, kui hoolimatu on MTA tavalise väikese maksumaksja suhtes.

Juba rohkem kui aasta tagasi, kui FIE-de “ümberlõikamise” üleminekuperiood kehtestati, oli teada, et FIE peab hiljemalt 31. detsembriks 2009 esitama kandeavalduse, mitte olema selleks päevaks registrisse kantud. Järelikult on ilmselge, et neid avaldusi esitatakse viimasel päeval. Järelikult oleks tulnud kontrollida, kas avaldus on esitatud. Vajadusel oleks võinud “surmakuulutuse” veidi hiljem avaldada.

Loodetavasti on MTA sama tolerantne ning piirdub vaid vabanduste vastuvõtmisega nendelt maksumaksjatelt, kes unustasid ennast õigel ajal äriregistrisse kanda või kes unustavad 2009. aasta tuludeklaratsioonides deklareerida kogu allesolevat varem ettevõtluses kasutatud vara või erikonto jääki.

Mis aga puudutab väidet, et kui seadus käsib, siis kõik käibemaksukohustuslased FIE-d kindlasti ka on äriregistris, siis ma loodan, et edaspidi Rahandusministeerium nõustub ka näiteks sellega, et kui aktsiaseltsi juhatuse esimehe käskkirja “Esmajärgulistest ja kiireloomulistest abinõudest ametiautode isikliku kasutuse piiramisel” punkti 1.1 kohaselt on aktsiaseltsi X töötajatel keelatud ametiautoga isiklikke sõite teha, siis kindlasti mitte kunagi mingit erisoodustust nende autode puhul ei teki ja vastavatele maksuküsimustele ei ole vaja vastata.