Maksuteemaliste uurimistööde võistluse tulemused 2006. Õnneli Varend
Väljaanne : august (nr 8)

Elavdamaks avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustamaks sellealaste uurimustega tegelemist, korraldas Eesti Maksumaksjate Liit seitsmendat aastat maksuteemaliste uurimistööde võistluse.

Liidu juhatuse liikme Erki Uustalu sõnul on konkursile esitatud uurimustes analüüsitud teemade ring aasta-aastalt laienenud ja uurimistööde kvaliteet oluliselt tõusnud. „Võistluse korraldamise kaudu soovib EML jätkuvalt anda oma panuse üliõpilaste poolt tehtud töö väärtustamisse,“ kinnitas ta.

EML nõukoja esimees, Tartu ülikooli finantsõiguse dotsent dr. iur. Lasse Lehis lisas, et „uurimistööd peaksid avardama nii riigi kui ka maksumaksjate silmaringi selles osas, miks me maksunduses midagi teeme ning kas ja kuidas saaksime seda paremini teha”.

Käesoleval aastal laekus võistlusele kokku 11 tööd. Võistlustöid hindas EML juhatuse ja nõukoja liikmetest koosnev komisjon.

I koha ja 10 000 krooni suuruse auhinna otsustas komisjon anda Sisekaitseakadeemia maksukorralduse eriala lõpetanud Tiiu Albinile uurimuse „Füüsilise isiku residentsuse määramine maksulepingutest lähtuvalt” eest.

II koha ja 5000 krooni suuruse auhinna sai Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud Mart Angerjärv uurimistöö „Õiguse üldpõhimõtted Euroopa Kohtu käibemaksuõiguse alases praktikas” eest.

III koht ja 2500 krooni suurune auhind anti Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud Tambet Graubergile, kelle uurimus kandis nimetust „Juriidilise isiku juhatuse liikme vastutus maksuvõla eest”.

Ergutusauhinna (ajakirja MaksuMaksja aastatellimus) said Ave Keskel, Eret Aun, Inga Klauson, Mariann Raudmets ja Olga Lavrova, kes kõik võistlesid konkursil oma Sisekaitseakadeemia maksukorralduse eriala lõputööga.

Lisaks võidutööde teemadele käsitlesid võistlusele esitatud uurimused ka

Auhinnad antakse võitjatele üle 29. septembril 2006 toimuval EML maksukonverentsil Eesti Rahvusraamatukogus. Kõik võistlustööd tehakse huvilistele kättesaadavaks maksumaksjate liidu raamatukogus ja paremate tööde kokkuvõtted ilmuvad ajakirjas MaksuMaksja.

Õnneli Varend
EML tegevjuht


Tiiu Albin on Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse maksude osakonna rahvusvahelise maksustamise talituse vanemspetsialist.

Mart Angerjärv on Advokaadibüroo Sorainen Law Offices OÜ jurist.

Tambet Grauberg on Põhja Ringkonnaprokuratuuri majandus- ja korruptsioonikuritegude osakonna prokuröri abi.