Uus Lektor Margus Kingisepp, kommenteerib Inge Ojakäär
Väljaanne : august (nr 8)

Dr. iur. Margus Kingisepp, Tartu Ülikooli Õigusinstituudi tsiviilõiguse dotsent
2005. aastast Tallinna Botaanikaaia direktor

Tarbija- ja võlaõigusest reklaamiõiguseni

Olen aastaid tegelenud tarbijaõiguse küsimustega, juhtinud aastail 1994–1995 Riigi Tarbijakaitseametit, osalenud mitmetes tarbijaõiguse ja võlaõiguse valdkonna õigusloome töögruppides. Olen 2004. aastast Riigi Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni esimees.

1998. aastast alates töötasin õppejõuna ja eraõiguse osakonna juhatajana SA Õigusinstituudis, 2004.aastast alates töötan Tartu Ülikooli Õigusinstituudis tsiviilõiguse korralise dotsendina.

Võlaõiguse ja riigihangete valdkonnas olen alates 2002. aastast nõustanud Tallinna linna erinevaid ameteid, samuti teisi omavalitsusi ja kliente.

undefined

Koolitusi viin läbi järgmistel teemadel:

- undefinedvõlaõiguse üld- ja eriosa küsimused, sh lepingu sõlmimise, täitmise ja lõpetamise põhinõuded, erinevad lepinguliigid ja lepinguvälised võlasuhted

undefined- undefinedriigihankelepingud

undefined- undefinedtarbijaõigus

undefined- undefinedreklaamiõigus


Kommentaar

Lektorina hinnatud ja nõutud

Tunnen Margus Kingiseppa täiendkoolituse koostööpartnerina aastast 1999. Ta on lektorina kõrgelt hinnatud ja nõutud.

Kuna Margus Kingisepal on suur nõustamiskogemus erinevates võlaõiguse ja tarbijakaitse alastes küsimustes, on tema loengud praktilise suunitlusega, kus kuulajate esitatud küsimused ei jää kunagi kompetentse vastuseta.

Margus Kingisepal on tulemas EML koolituskalendris loengud järgmistel teemadel:

undefined- undefinedmüügilepingu põhitingimused, eriliigid ja probleemid õiguspraktikas

- kasutuslepingute põhinõuded, üüri- ja rendisuhted, rakendamise probleemid

undefined- undefinedteenuse osutamise lepingud teoorias ja õiguspraktikas

undefined- undefinedtarbijakaitse praktiline teostamine

undefined- undefinedkaupleja põhiõigused ja kohustused jaekaubanduses

undefined- undefinedreklaami regulatsiooni õiguslikud alused ja rakendamine praktikas

Inge Ojakäär
EML koolitusjuht