EML ja MTA otsivad koostööle reaalset väljundit. Õnneli Varend
Väljaanne : veebruar (nr 2)

EML initsiatiivil toimunud 10. veebruari kohtumisel leppisid EML tegevjuht Õnneli Varend ja MTA peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Rainer Osanik kokku tippjuhtide töökohtumise 22. veebruaril. Eelseisva kokkusaamise ülesandeks on otsida toimivaid väljundeid EML ja MTA reaalse koostöö tarvis.

Ehkki 1. detsembril andis EML maksumaksjaid häirivate probleemide kohta maksuametile üle paketi ettevalmistatud materjale, on maksuhalduri senine tagasiside olnud EML arvates enam kui napp ja formaalne – piirdudes 18. jaanuaril saabunud vastuskirjaga. Ametist lahkunud peadirektor Aivar Rehe poolt EML algatused vastuseta jäidki.

Probleemid kestavad, läbirääkimismehhanismid puuduvad – mida teha? Kas kunagisele teravale kõiges ja kõigiga vastandumisele on toimivaid alternatiive? Millised need on? Selleks võiksid kujuneda teemakohased EML-MTA töölauad, milles MTA keskasutuse esindajate kõrval ka regionaalsete maksukeskuste esindajad, arvab MTA praegune juht Rainer Osanik. Tunnistades samas, et nii mõnigi hea algatus võib takerduda inimese suhtumise taha – ikka veel tuleb ette, et ametnik eeldab maksumaksjalt pimesi halba kavatsust. Oma osa võib olla varasemast ajast pärit eelarvamusel, et EML-il puudub koostöövalmidus ja usaldusväärsus.

Mõlemapoolsete formaalsuste ja eelarvamuste võitmiseks tuleb alustada selliste teemadega ja inimestega, kus sisuline tahe ja valmidus olemas, ütleb tänane tippmaksuametnik. Tuleb nõustuda, sest suhtumist üleöö ei muuda ning formaalsete deklaratsioonide vahetamine pole see, mis maksukeskkonna paranemisele ja heale maksuhaldusele kaasa aitaks. Ühiselt tõdeti, et edu eelduseks on mõlemapoolne avatus ja eelarvamusteta lähenemine.

22. veebruari kohtumisel tahavad nii EML kui MTA juhid sisuliselt ja konkreetselt kokku leppida, millised valdkonnad ja teemad, millal ja millistes töövormides käsile võetakse. Regioonide esindajaid kaasavate ühiste töölaudade käivitamisega on kavas alustada juba veebruaris. Täpsemat teavet loodame lugejale anda juba järgmises MaksuMaksjas.