Ametiühingute avalik kiri Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule
Väljaanne : Veebruar (nr 2)

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA)

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL)

Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing (ETKA)

Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit (ESTAL)

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL)

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL)

Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL)

Eesti Vedurimeeste Ametiühing (EVA)

Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (ETTA)

Eesti Tööstustöötajate Ametiühingute Föderatsioon (ETTAF)

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit (EÕL)

Haritlaste Ametiühing

Eesti Metsatöötajate Ametiühing (EMTAÜ)

01.12.2017

Riigikontrolli ülevaates riigi vara säilimise ja kasutamise osas 2016–2017 on kirjas: Valitsuse osa likviidsetest reservidest ammendus 2015. aasta sügisel. 2017. aasta mai lõpu seisuga oli valitsus oma kulude ning kohustuste katmiseks kasutanud ligikaudu 500 miljoni euro ulatuses Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa raha, mida alates 2012. aastast hoitakse riigikassas ja mille valitsus peab olema valmis sotsiaalkindlustusfondide töö tagamiseks igal hetkel kasutamiseks võimaldama.

Riigikontrolli hinnangul on sotsiaalkindlustusfondide raha ja reservide liitmisel n-ö valitsuse rahaga tekkinud olukord, kus haigekassa ja töötukassa raha on kasutatud vastuolus nii Eesti Haigekassa kui ka töötuskindlustuse seadusega. Nende seaduste järgi ei ole haigekassa ega töötukassa raha lubatud kasutada millekski muuks kui vaid nende seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks.

Lugupeetud täitevvõimu ja seadusandliku võimu esindajad, palume teil avalikult selgitada, kuidas on saanud tekkida olukord, et Vabariigi Valitsus kasutab sotsiaalkindlustuse tarbeks ette nähtud vahendeid mittesihipäraselt.

Soovime teada, mille jaoks kasutas Vabariigi Valitsus Riigikontrolli mainitud Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa vahendeid. Me ei pea õigeks, et töötajad, kes koos tööandjatega igapäevaselt ja märkimisväärselt panustavad antud fondidesse raha kogumisel, ei ole antud vahendite kasutamisest teadlikud.

Sotsiaalkindlustuse vahendite mitte-eesmärgipärase kasutamise õigust valitsusel ei ole.