Ettevõtluskonto loomisega on inimesi teadlikult petetud. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni teade
Väljaanne : Mai (nr 5)
17.05.2018

Vabaerakonna saadikud annavad täna rahandusminister Toomas Tõnistele üle arupärimise ettevõtluskonto kohta. Saadikud soovivad teada, miks tänavu jaanuaris tööd alustama pidanud ettevõtluskonto ei ole siiani tööle hakanud ning kes selle eest vastutab.

Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Krista Aru tõi välja, et ettevõtluskonto ehk ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus jõustus 1. jaanuarist 2018 ning mitmed mikroettevõtjad arvestasid selle võimalusega. „Seadus võeti vastu ju 19. juunil 2017, valitsus kiirustas ja teatas meedias väga selgelt, et selle täiesti uudse, bürokraatiavaba ja soodsa 20-protsendise maksumääraga võimaluse kasutamine algab tänavu 1. jaanuarist,“ ütles Aru ning lisas, et esimesi kokkuvõtteid lubati Riigikogule 2018. aasta juunis.

„Rahandusminister kiitis seadust kui valitsuse ühte olulist sammu väikeettevõtluse toetuseks. Ometi on olukord selline, et tegelikkuses ei saa ka mais 2018 ettevõtluskontot avada mitte üheski Eestis asuvas pangas ja keegi ei oska kindlalt öelda, kus, kas ja millal seda avada saab,“ pahandas Aru.

Seaduses on öeldud, et krediidiasutus võib sõlmida füüsilise isikuga lepingu ettevõtluskonto pidamise kohta ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduses sätestatud tingimustel. Võib, aga ei pea. Järelikult: kui pangad ei ole huvitatud, ei saa seda kontot ka avada. Teadaolevalt on ettevalmistusi teinud vaid LHV pank.

Saadikud soovivad arupärimises teada, kas mõni teine pank on veel üldse huvi ettevõtluskonto kohta üles näidanud, millega on põhjendatud pankade soovimatus asjaga tegeleda, ning miks see maha vaikiti. Veel huvitab saadikuid, miks ei tehtud konto avamiseks vajalikke ettevalmistusi Maksu- ja Tolliametis õigeaegselt, st eelmise aasta teisel poolel, ning kui kaugel ollakse ettevõtluskonto avamiseks vajalike arendustega mais 2018. Kes vastutab selle eest, et inimesi peteti teadlikult ja häbematult — lubati uut ja enneolematut ettevõtlusvormi, ettevõtluskontot, aga tegelikult polnud selleks keegi valmis. Kas kujunenud olukorrale, kus anti lubadusi, mida ei olnudki võimalik täita, on antud valitsusepoolne hinnang või on see piinlikkusest lihtsalt maha vaikitud?

Samal teemal MaksuMaksjas varem ilmunud:

Maire Forsel. Sven Sester, Te vedasite meid alt! – 2017, 11, lk 14.