„Kõik koos Lätti“ kaebus pressinõukogule: AK sõnul käidi ainult alkoholipoes. Priit Assak
Väljaanne : Veebruar (nr 2)

Soovime esitada kaebuse „Aktuaalse kaamera“ poolse kajastuse kohta, millest jäeti rahvale väär arusaam, et ürituse eesmärk oligi külastada ainult alkopoode ja kuhugi kaugemale need kolonnid ei liikunudki. AK uudistes öeldi: „Iklas, piiri ületamise järel, külastati ka Alko1000 kauplust. Suurem osa autokolonnist sõitis sealt küll mööda, sest poeparkla ei mahutanud rohkem masinaid. Aga mõne kilomeetri pärast ootas ees suurema parklaga SuperAlko kauplus.“

Need parklad oleksid olnud uudise kohaselt justkui lõpp-punkt, millest võib välja lugeda, et tegu on alkoholireisiga. See aga ei vasta tõele. Suurem osa autokolonnist ei liikunud sealt mööda mitte seetõttu, et parkla sai täis ja ees ootas suurema parklaga SuperAlko kauplus, vaid kuna nagu algusest peale planeeritud, oli suund Mazsalacasse.

„Aktuaalse kaamera“ toimetus ei nõustu „Kõik koos Lätti“ korraldajate kriitikaga. „Uudises oli selgelt välja toodud, mis aktsiooniga oli tegemist. Nii uudises endas kui ka ekraanil olnud tekstirõhus, mis võtab lühidalt uudise kokku, oli selgelt öeldud, et aktsiisipoliitika vastu protestijad korraldasid autoralli Lätti,“ vahendas Eesti rahvusringhääling kommunikatsioonispetsialist Silver Kuusik uudistesaate seisukohta. Kuusik lisas, et uudisloos kõlanud info pärines „Aktuaalse kaamera“ toimetajalt, kes kolonniga kaasa sõitis.


Palume kontrollida, kas siin ei eksita ajakirjanduseetika punkti 3.5 vastu. Meil on väga kahju, et ERR reporter Lätti alkoholipoodi sõitis ja tema reis Alko1000 lõppes. Meie siiski läksime edasi Mazsalacasse ja pidasime seal maha viimase aja suurima protestimeeleavalduse.

Samuti on eksitud suurusjärguga. Nimelt öeldi “Aktuaalses kaameras”, et „rallil osales tuhatkond autot''. Loenduse järgi, mis toimus kahes piiripunktis, osales kokku 1500 autot (tähendab üle 1500 inimese rohkem) ja aktsiooni raames ka väiksemaid piiripunkte ületati.

Seega nõuame uudistesaates valemulje jätmise eest (eelnevalt kooskõlastatud) avalikku vabandust või eetriaega selgitamiseks.

Sellega eksiti Eesti ajakirjanduseetika järgnevate punktide vastu:

1.2. Ajakirjandus teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Ajakirjanduse üks peamine kohustus on ühiskonnas kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu teostamist.
1.4 Ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest.
Ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.
3.5. Toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava/edastatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust.
4.1. Uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil.
4.2. Konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.
4.11. Fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada.
5.3. Ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada parandus.

Saade oli eetris 24.02.2018 kell 21:00 ja on järelvaadatav siin: https://etv.err.ee/…/f92cca97-a2a8-49…/aktuaalne-kaamera-ilm. Konkreetne uudis algab 7:20. Samuti on osalejad soovitanud lisada selle video, et oleks arusaadav, mille AK ja muu meedia välja jättis: www.youtube.com/watch?v=4rvXelrat6o.

Priit Assak

„Kõik koos Lätti“ korraldusmeeskonna liige