Menetlusse võeti ettepanek tulumaksu osaliseks suunamiseks vabaühendustele. Riigikogu
Väljaanne : Veebruar (nr 2)

Riigikogu pressiteade

15.02.2018

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Vabaerakonna fraktsiooni 14. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt“ eelnõu (589 OE).

Eelnõuga tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek viia sisse nn ühe protsendi seadus, millega kõik tulumaksu maksnud Eesti inimesed saaksid suunata ühe protsendi oma maksustatavast tulust heategevuseks või vabaühenduste tegevuse toetuseks. Seletuskirjas põhjendatakse, et selline maks või meetod on kasutusel mitmes Euroopa riigis. Ettepaneku eesmärk on teha sellise süsteemi kaudu vabaühendusi vabamaks ja anda kodanikele suurepärane võimalus osaleda riigieelarve tegemisel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.