Uber ei takista OÜ-tamist. EML
Väljaanne : mai (nr 5)Viimasel ajal on palju kirgi kütnud moodsa taksoteenuse (mida hellitavalt kutsutakse „sõidujagamisteenuseks“) seadustamine. Pikalt arutatakse, kas ja kui palju „uber“ peaks või võiks erineda tavalisest taksoteenusest. Vahepeal jooksis läbi ka teema sellest, kuidas Uber üritas oma paremust tõestada sellega, et saadab andmed taksojuhtide (vabandust, sõidujagajate) teenistuse kohta otse Lõõtsa tänavale. Justkui muudaks maksude maksmine piraattakso seaduslikuks. Aga see selleks.

Meile pakkus huvi MTA kodulehel mullu sügisel üles riputatud õppematerjal algajale sõidujagajale, mis meie arvates kujutab endast ehtsat petukaupa. Maksumaksjaid meelitatakse libeda jutuga rohkem makse maksma kui seadus ette näeb. Nagu möödaminnes teatatakse, et osaühing peab ikka autojuhile palka ka maksma, sest ega aus inimene ei saa ainult dividendidest elada. Aga vot saab küll.

Ja huvitav oli ka lugeda piiratud maksukohustuslase juttu. Jutt iseenesest on jumala õige — välismaalt teenuste ostmisel tulebki registreerida ja Eestis käibemaksu maksta. Aga kas MTA on kunagi ka seda kontrollinud, kui palju on Eestis FIE-sid, MTÜ-sid, väikesi OÜ-sid, riigiasutusi jne, kes kõik juba ammu oleks pidanud ennast piiratud maksukohustuslaseks registreerima? Teabenõudele antud vastus ütleb ilmselt nii mõndagi. Aga muide, kui Uberi bossid käisid Eestis oma edumeelset ärimudelit promomas, kas keegi selle peale ei tulnud, et nõuda neilt Eestis filiaali avamist ja käibemaksukohustuslaseks registreerimist? Oleks kõigil lihtsam ja Eesti riik saaks mingidki maksud kätte.

Uber või Taxify autojuhtide tulu maksustamisest

www.emta.ee/et/registreerimine-ettevotlus/fuusilisest-isikust-ettevotjale/kasulik-teave/uber-voi-taxify-autojuhtide

Autojuhi tulu maksustamine sõltub sellest, kas see tegevus on juhuslik või tegeletakse sellega püsivalt tulu saamise eesmärgil.

Eraisikust autojuhid, kes teevad üksikuid juhuslikke sõite, peavad teenitud tulu deklareerima tuludeklaratsiooni alajaotuses „Muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud“ ning maksma tulumaksu. Eraisikust autojuhtidel, kellele on see juhuslik tulu, muid makse sellega ei kaasne. Deklareerida tuleb sõitude või autojuhi teenuse eest saadud summa, millest kulusid (nt Uberi või Taxify teenustasu, kütus, autoremont, rehvid jne) maha arvata ei saa.

Autojuhtidele, kes tegelevad teenuse osutamisega püsivalt tulu saamiseks, on see ettevõtlustulu ning nad peavad end registreerima äriregistris füüsilisest isikust ettevõtjaks või asutama osaühingu.

Füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) võivad ettevõtlustulust maha arvata ettevõtlusega seotud kulud ning kasumilt peavad nad maksma tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud FIE-d ka kohustusliku kogumispensioni makset. Käibemaksukohustuslasest FIE peab maksma käibemaksu. Käibedeklaratsioon (vorm KMD) tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada igakuiselt. FIE ei saa endale dividende maksta ning ta ei pea esitama majandusaasta aruannet äriregistrile.

Ettevõtlustulu tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E. Tuludeklaratsioon, sealhulgas vorm E, tuleb esitada kord aastas koos isiku muude tulude ja mahaarvamistega järgneva aasta 31. märtsiks. FIE maksuarvestus on kassapõhine, mis tähendab, et tulud ja kulud tuleb näidata selle aasta maksuarvestuses, millal raha liigub. Kui FIE soovib näiteks suurema investeeringu tegemiseks raha koguda, siis võib ta kasutada maksukohustuse edasilükkamiseks erikontot. FIE-d peavad arvestama ka võimalike avansiliste maksete tasumise kohustusega. FIE maksukohustuste kohta leiate üksikasjalikumat infot juhendist „FIE ABC“.

Osaühingu (OÜ) vormis ettevõtlusega tegelemisel peab arvesse võtma, et autojuhi teenuse osutamine on isiku aktiivne tegevus ning palgatulult tuleb maksta tööjõumaksud (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ning kohustusliku kogumispensioni makse, kui isik on liitunud kohustusliku kogumispensioni süsteemiga). OÜ omanik võib lisaks palgale saada omanikutuluna dividende. Dividendilt tuleb maksta ainult tulumaksu.

OÜ esindaja peab maksustatavate väljamaksete tegemisel esitama igakuiselt Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon) ning kord aastas äriregistrile majandusaasta aruande.

Käibemaksukohustus tekib, kui OÜ maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 16 000 eurot ning selle määra täitumisel peab OÜ esindaja esitama Maksu- ja Tolliametile avalduse käibemaksuregistrisse kandmiseks. Käibedeklaratsioon (vorm KMD) tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada igakuiselt.

Autojuhiteenust osutaval isikul tuleb endal otsustada, millist ettevõtluse vormi — FIE või OÜ — ta hakkab kasutama.

Sõltumata valitud ettevõtlusvormist tuleb arvestada, et Hollandis käibemaksukohustuslasena registreeritud Uberi osutatav rakenduse kasutada andmise teenus kuulub käibemaksuseaduse § 10 lõikes 5 nimetatud teenuste hulka — see tähendab, et Uberi rakenduse kasutamine tekitab sõidujagamisteenust pakkuvale Eesti ettevõtjale (FIE-le või OÜ-le) piiratud maksukohustuslasena registreerimise kohustuse ning sellelt teenuselt tuleb deklareerida ja maksta Eesti maksumääraga 20% käibemaksu (niinimetatud pöördmaksustamine).

Kuna piiratud maksukohustuslasel puudub oma ettevõtluseks ostetud kaupade ja teenuste sisendkäibemaksu (sealhulgas pöördmaksustatud teenuse ostuhinnalt endalt välja arvutatud käibemaksu) mahaarvamise õigus, tasub ettevõtluse käigus autojuhiteenust osutavatel isikutel kaaluda enda registreerimist käibemaksukohustuslaseks tavakorras vabatahtlikult enne registreerimiskohustuse piirmäära täitumist.

EML 30.03.2016 kiri Justiitsministeeriumile

(väljavõte)

Soovime teada, kas Maksu- ja Tolliamet on pöördunud äriseadustiku tõlgendamise osas Justiitsministeeriumi poole. Kas Justiitsministeeriumi arvates on osaühingus lubatud dividende maksta vaid „lisaks“ palgatulule (st kui osanikud palka ei saa, siis dividende maksta ei tohi)?

Justiitsministeeriumi vastus 02.05.2016

Pöördusite Justiitsministeeriumi poole sooviga saada selgitusi äriseadustiku kohta seoses osaühingu osanikele dividendide ja palga maksmisega: Soovime teada, kas Maksu- ja Tolliamet on pöördunud äriseadustiku tõlgendamise osas Justiitsministeeriumi poole. Kas Justiitsministeeriumi arvates on osaühingus lubatud dividende maksta vaid „lisaks“ palgatulule (st kui osanikud palka ei saa, siis dividende maksta ei tohi)?

Meile teadaolevalt ei ole Maksu- ja Tolliamet Teie nimetatud küsimuses Justiitsministeeriumi poole pöördunud. Samuti leiame, et äriseadustiku kohaselt ei ole osanikule dividendi maksmise õiguse eelduseks palga maksmine. Palga maksmise küsimus ei ole ühinguõiguslik küsimus.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Justiitsministeeriumi seisukoht seaduste tõlgendamise osas ei ole kellelegi siduv. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 146 esimese lause kohaselt mõistab õigust ainult kohus. Sama paragrahvi teise lause kohaselt on kohus oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega.


EML 30.03.2016 kiri Maksu- ja Tolliametile

Soovime teada, kui palju on MTA aastatel 2004–2015 registreerinud piiratud maksukohustuslasi omal algatusel (KMS § 20 lg 10 ja § 21 lg 5) põhjusel, et isik, kes on saanud KMS § 10 lõikes 5 nimetatud teenust, ei ole õigeaegselt esitanud piiratud maksukohustuslasena registreerimise taotlust.

MTA vastus 05.04.2016

Vastuseks Teie teabenõudele saadan andmed piiratud käibemaksukohustuslaste kohta aastate lõikes.

Aasta Piiratud KMK tehtud kannete arv

2004 66

2005 41

2006 22

2007 28

2008 21

2009 13

2010 33

2011 27

2012 38

2013 39

2014 33

2015 45

2016 41

Kahjuks ei ole meil võimalik kindlaks teha, kas kanne on tehtud maksumaksja enda soovil või MTA algatusel, vastav informatsioon kande juures puudub.