MINU MAX
Väljaanne : veebruar (nr 2)

Kiirgusseaduse eelnõu (169 SE) esimene lugemine

Riigikogu täiskogu 17.02.2016 istungi stenogramm

Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Austatud justiitsminister! Valitsus on volitanud teid seda eelnõu Riigikogu ees esitama, seega küllap te olete selle kiirgusvaldkonna endale nüüd põhjalikult selgeks teinud ning küllap te tunnete ja tunnetate seda valdkonda nüüd väga hästi. Sellega seoses on mul teile küsimus. Kuidas teile tundub, kas see saal siin kiirgab positiivset energiat või mitte? Või te tajute ka saali eri piirkondade erinevat kiirgust? Kuidas teile tundub?

Justiitsminister Urmas Reinsalu

Ma arvan, et selles seaduses kindlasti valitseb kiiritus. Eelnõu järgi on kiiritus inimese mõjutamine ioniseeriva kiirgusega. Ma olen kindel, et on erinevaid kiirgusi, mis selles seaduses on, mis mõjutavad inimesi nii siin saalis kui ka väljaspool seda. Tõepoolest, seaduseelnõu arutlusel komisjonis kerkis esile küsimus, kas tuleks sõna „mõjutamine" asendada sõnaga „mõju", sest kiiritus oleks ioneeriva kiirguse mõju inimesele. Valitsus toetas seda muudatust ja ma arvan, et terminites tuleb olla täpne. Siin kindlasti saal kiiritab oluliselt ühiskonda erinevate tunnete ja emotsioonidega, kutsub esile reaktsioone, nii positiivseid kui ka teistsuguseid.

Jaanus Marrandi

Lugupeetud härra minister! Lähtuvalt eelmisest küsimusest ja sellist põhjalikku käsitlemist leidvast kajastusest siin praegu, küsiksin ma, kas fooliummütsike aitaks kiirguste vastu siin ja mujal?

Justiitsminister Urmas Reinsalu

Kindlasti on oluline ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisel täita kõiki seadusest tulenevaid ja terviseohutuse eesmärgil püstitatud nõudeid, mida seaduseelnõuga ette nähakse. Ma tahan rõhutada, et ka see seaduseelnõu kiirgusvaldkonda reguleerides ei pretendeeri absoluutsele regulatsioonile kiirguse vallas. Nimelt, käesolev seadus ei reguleeri radoonist tekitatud kiiritust eluruumides, kosmilisest kiirgusest tekitatud kiiritust maapinnal ega ka inimtegevusest puutumatus maakoores sisalduvatest radionukleiididest tekitatud kiiritust maapinna kohal. Nii et need valdkonnad selle seaduse reguleerimisalast jäävad kõrvale. Aitäh!