Saksa notar paljastas Hitleri maksupetturliku mineviku. Tõlkinud Edith Steinberg
Väljaanne : august (nr 8)

Hitler jättis Saksa riigile maksud maksmata

 

Adolf Hitleri kurjale kuulsusele ajalooannaalides on lisandunud veel üks tahk – maksude maksmisest kõrvale hoidmine – ja seda tänu pensionil Baieri notari ja ajaloolase Klaus-Dieter Duboni väsimatule detektiivitööle.

Hitler jääb alatiseks seotuks II maailmasõja vallapäästmise ja miljonite inimeste metoodilise hävitamisega. Ent lisaks nähtavale poliitilisele elule pühendus Hitler varjatult ka maksudest kõrvalehiilimisele – kasumilt, mida ta teenis oma autobiograafia „Mein Kampf” ja enda näopildiga postmarkide müügist ning sissetulekult riigikantslerina. Nii väidab Hitleri tegevust uurinud Dubon.

Ta avastas Hitleri kaua kaotsis olnud maksutoimikud eelmise aasta detsembris Müncheni maksuametist. Neis oli piinliku täpsusega talletatud kirjavahetus maksuametnike ja 1921. aastal esmakordselt nende huviorbiiti tõusnud natsipartei tollel ajal silmapaistmatu liikme vahel.

„See, et ma sain niisuguseid originaaldokumente enda käes hoida, oli lihtsalt hämmastav,” rääkis Dubon Tax Analysts’ile[*]. „Toimiku nimi oli „Maksutoimik. Hitler, Adolf. Elukutse: kirjanik”. Mõne aasta parast oli elukutse alla tehtud märge: „Reichskanzler””.

Selgub, et Hitler pidas maksuametnikega ping-pongi mängu sarnast edasi-tagasi kirjavahetust oma sissetulekute ja valjaminekute kohta. „Tüüpiline käitumine inimese puhul, kes makse maksta ei soovi,” märgib Dubon.

Hitler kurtis kirjades, et on madalapalgaline kirjanik ja kirjutas oma kuludesse selliseid ekstravagantsusi nagu 1925. aastal uue Mercedese ost ametiautoks, milleks ta pidi laenu paluma. Hitler vaidles ametnikega ka tulumaksust mahaarvatavate kulude pärast ja keeldus maksmast mitmeid makse, mille kogusumma oli 1933. aastaks koos viivistega kasvanud 405 494 Saksa riigimargani.

Samal aastal, mil võeti vastu kurikuulus õigusakt (Ermächtigungsgesetz) – mis seadustas natsipartei võimu ja kutsus Hitleri natsistlikku Saksamaad juhtima – kustutati igaveseks kunagise pennitu kirjaniku maksuvõlad.

„Kui Hitlerist sai riigikantsler, siis deklareeris ta avalikult, et tal ei saa olema ametlikku palka. Selle deklaratsiooni trükkisid ära kõik ajalehed ja maksuametnikud lisasid selle ajalehevaljalõike Hitleri maksutoimikusse. See oli maksuametile piisavaks tõestuseks, et makse ta enam maksma ei pea,” märgib Dubon.

1934. aastal tegi maksuamet Hitlerile meelitava ettepaneku, et ta võib oma raamatu müügist saadud brutosissetulekut jm tulusid 50% võrra vähendada ja nii vähem tulumaksu maksta. Ent rahandusministeeriumi üks juht julges märkida, et Hitler võlgneb maksudena riigile endiselt üle 405 000 riigimarga.

„Ametnikud läksid närvi ja arutasid, mida peaks tegema. Kõik teadsid, et neil pole võimalik Hitlerit süüdistada. Üks regionaalse maksukontori juht kirjutas Müncheni maksuameti juhatajale Ludwig Mirrele, et Rooma põhimõtet – mille kohaselt Caesar ei pidanud makse maksma – võiks kohaldada ka Hitlerile. Kuigi Müncheni maksuamet oli sellise ettepanekuga rohkem kui rahul, otsustas juhataja asja Hitlerilt veel kord üle küsida,“ rääkis Dubon.

Kogu see naljakas case on toimikus endiselt alles. Mirre küsis Hitlerilt väga ametlikult, kas ta oleks seoses oma riigikantsleri ametiga nõus maksuvaba staatusega. Hitleri assistent kirjutas selle päringu peale kiiresti vastuse: „Hitler võtab teie ettepaneku vastu.”

Varsti pärast seda eemaldati Hitleri nimi maksumaksjate nimekirjast. Vastav korraldus on allkirjastatud, dateeritud ja tembeldatud. Hitleri andmed kõrvaldati ka maksuameti aadresside andmebaasist ja sellega tema toimik suleti.

Poliitiliste liidrite maksudest vabastamise praktikat rakendati ka Saksamaa presidendi Paul von Hindenburgi puhul, kellele Weimari vabariik Hitleri reeglit laiendas. Ent presidendi maksuvabastus trükiti vastavalt seadusele ära ka riigi ametlikus väljaandes. „Igaüks võis 1933. aastal Reichsgazette’st lugeda, et Hindenburg on maksuvaba. Vastavalt natside ülikorrektsele formaalsusele oleks Hitler pidanud samamoodi toimima,” märkis Dubon.

Aga seda ei juhtunud, kuid 1935. aastal sai Mirre – mees, kes tegi Hitlerile ettepaneku teda maksudest vabastada – Saksamaa kõrgeima maksukohtu esimeheks. Ametiga kaasnes ka 41% palgatõus. Duboni arvates tõestab see elavalt, et kõik asjaosalised teadsid, et tegemist oli musta tööga.

Hitleri maksutoimikus olnud märge näitab, et toimik rändas vahepeal USA ajaloolasega Ameerika Ühendriikidesse ja tagastati 1952. aastal Saksa valitsusele, kus käidi selle säilitamisega hooletult ümber. Hiljem jõudis toimik tagasi Müncheni maksuametisse.

„See on väga üllatav, et need dokumendid alles jäid, sest need olid vahepeal peidetud kapipõhja,“ nentis Dubon. Ajaloolase arvates säilis toimik üldse tänu sellele, et Hitler unustas need dokumendid lõpupoole ära, sest tema jaoks polnud maksuprobleeme juba 12 aastat eksisteerinud.

Dubon lahendas Hitleri maksuvõlgade kustutamise müsteeriumi uurides, kuidas oli natsidel võimalik saavutada kontroll terve Saksamaa üle. „Minu isa oli ajalooõpetaja ja ma kasvasin üles ajaloo taga alati põhjusi otsides. Praegusel juhul püüdsin leida üksikasjalikke tõendeid selle kohta, kuidas natsid võimule said ja kuidas seda käsitleti. Nii ma mõistsin, et see diktatuur otsis alati laitmatut, absoluutset formaalsust,“ kinnitas ta natsitoimikute põhjal. „Otsisin ajaloost põhjusi ka oma poegade jaoks, et kes peavad tegema kõik, et midagi niisugust enam kunagi ei korduks.”

 

Sirena J. Scalesi ja Chuck Gnaedingeri Tax Analysts’is ilmunud artikli „German Notary Reveals Hitler’s Hidden Past as Tax Evader” põhjal tõlkinud Edith Steinberg (http://services.taxanalysts.com/taxbase/info.nsf/Image/PublishedHeader/$file/fulltext.gif)[*] Tax Analysts on USA mittetulundusühing, mille missioon on aidata riigil maksustada oma kodanikke ausalt, lihtsalt ja efektiivselt. Alates 1970. aastast peab ühing oma ülesandeks algatada maksupoliitilisi debatte ning lisada neile vastavaid uudiseid ja kommentaare. Koduleheküljel teatab Tax Analysts, et see „on koht, kus paremad maksuseadused ja arukad maksudebatid algavad, õitsele löövad ja õigupoolest mitte kunagi ei lõpe. Siin esitavad „suurepäraste suleseppade“ väljendusrikkad maksukommentaarid väljakutse valitsuse „suurepärastele mõõkadele“ eesmärgiga lihtsustada maksunduse tohutut komplitseeritust“.

Selle avaliku teenuse pakkumiseks annab Tax Analysts välja maksuajakirju, raamatuid, andmebaase, CD-sid ja DVD-sid, online tooteid ja teisi infoallikaid maksuprofessionaalidele. Neid avaldatakse nii kord päevas ja nädalas kui ka kord kuus ilmuval kujul, katmaks osariigi, riigi ja rahvusvahelisi maksuküsimusi ja seadusi. Tax Analysts’i väitel on neil rohkem maksundusele pühendunud reportereid ja kommentaatoreid kui ühelgi teisel ettevõttel. Vt ka http://www.taxanalysts.com/