EML täpsustab deklaratsioonide parandamise muudatust. Õnneli Varend
Väljaanne : august (nr 8)

Maksuameti kodulehel on teade eelmiste perioodide deklaratsioonide parandamise võimaluste muutmise kohta e-maksuametis. Et see uudis on tekitanud maksumaksjates nii huvi kui ka pahameelt, siis palume lähemalt selgitada, millistel kaalutlustel sellisele seisukohale jõuti ja kuidas see hea halduse põhimõtteid, maksumaksja huve jms arvestab. Praegu paistab, et maksumaksjad ei saa sellest aru ning muudatus tekitab segadust.

EML palub nimetatud lahenduse välja töötanud maksuametnikel seda põhjalikumalt selgitada, tuues ära vastava statistika vm selgitava teabe. Palume kaaluda, kas MTA peab võimalikuks otsustada maksumaksjasõbralikumate lahenduste kasuks ja ühtlasi ka seda küsimust avada.

 

Õnneli Varend

EMLi tegevjuhi kt