Maksumaksja portaal - Maksu- ja Tolliamet pöörab tähelepanu maksudeklaratsioonide tähtaegsele esitamisele. MTA, EML - 2009 > juuni/juuli (nr 6/7) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2009 > juuni/juuli (nr 6/7) > Maksu- ja Tolliamet pöörab tähelepanu maksudeklaratsioonide tähtaegsele esitamisele. MTA, EML
Maksu- ja Tolliamet pöörab tähelepanu maksudeklaratsioonide tähtaegsele esitamisele. MTA, EML

MTA pressiteade

02.06.2009

Maksu- ja Tolliamet (MTA) saatis aruandlusdistsipliini parandamise tagamiseks maksudeklaratsioonide hilinemisega esitajatele korralduse, milles kohustatakse esitama eelolevate maksuperioodide deklaratsioonid seaduses sätestatud tähtaegadeks.

„Sel aastal pöörab maksuhaldur senisest enam tähelepanu maksumaksjatele, kes ei ole esitanud maksudeklaratsioone seadusega sätestatud tähtajaks. Kuna deklaratsioonide korrektne ja õigeaegne esitamine on üks korraliku maksukäitumise põhialustest, peab maksuhaldur vajalikuks tähtaegadest kinnipidamise propageerimist,” ütles MTA teeninduskorralduse osakonna juhataja Raivo Piiritalo.

Tänavu esimeses kvartalis esitas TSD hilinemisega hinnanguliselt 40% ehk ligi 28 000 isikut ja KMD 38% ehk 24 000 isikut.

Maksuhaldur saatis korraldused 534 juriidilisele isikule, kes on viimase kolme kuu jooksul hilinenud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni (vormi TSD) ja käibedeklaratsiooni (vormi KMD) esitamisega. Korralduses hoiatatakse, et deklaratsioonide tähtajaks esitamata jätmisel on maksuhalduril õigus rakendada sunniraha.

TSD esitamise tähtaeg on väljamaksete tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäev ja KMD esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev.

Lisainformatsiooni deklaratsioonide esitamise tähtaegadest on võimalik leida Maksu- ja Tolliameti kodulehel avaldatud maksukalendrist: www.emta.ee/?id=14196.


Ligi 100 000 inimesel on väikesed maksuvõlad

MTA pressiteade

02.06.2009

Maksu- ja Tolliameti (MTA) andmeil on 35 835 füüsilisel isikul maksuvõlg kuni 50 krooni ning 61 205 füüsilisel isikul 50 – 1000 krooni. Valdava osa füüsiliste isikute maksuvõlgadest moodustab tasumata maamaks. Sellest tulenevalt palub maksuhaldur inimestel tutvuda oma maksukohustustega e-maksuametis/e-tollis ning tasuda täitmata kohustused.

„Maksumaksja, kes ei ole saanud maamaksuteadet hiljemalt 15. aprilliks, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul maksuhaldurit teavitama. Seega ei vabasta maksukohustusest mitteteadmine või maksuteate mitte saamine maksude tasumisest,” selgitas MTA maksuvõlgade sissenõudmise talituse juhataja Kerly Lillemets.

Tasumata maksusummalt arvestatakse seaduse kohaselt intressi 0,06% päevas ehk ligi 22% aastas. Suuremate võlasummade korral saadetakse tasumata maksukohustuste kohta maksumaksjale haldusakt, kus kohustakse isikut võlga tasuma 10 päeva jooksul, mille täitmata jätmisele järgneb pangakontode ja töötasu arest.


Maksuamet hakkas võlgasid tööandja kaudu sisse nõudma

Hanneli Rudi

Postimees Online

04.06.2009

Üks riigiametnik sai tänavu üllatusena oma tööandjalt teada, et on maha maganud maamaksu tähtaja ja võlgneb riigile mõnikümmend krooni.

Nimelt otsustas maksuamet tänavu võlglastele endile meeldetuletusi mitte saata, vaid pöördus nende ülemuste poole. Nii saigi ministeeriumis töötav naine ootamatult kuulda, et Maksu- ja Tolliamet on otsustanud tema 86-kroonise maamaksu võlgnevuse kohta saata meeldetuletuse tema tööandjale.

«Ma tõesti ei saa aru, mis toimub nende inimeste peas, kes selliseid meetmeid sepistavad. Veel eelmisel aastal suutsid nad saata (automaat)meili otse minule – täiesti viisakas vormis ja piisava, et mõjuda,» kirjutab naine oma blogis.

Naisele jäi mulje, et tööandja poole pöörduti just seetõttu, et ta töötab riigiasutuses. Maksu- ja Tolliameti maksuvõlgade sissenõudmise talituse juhataja Kerly Lillemetsa sõnul on varem püütud avaliku sektori töötajatele võlgadest teada anda nende e-posti aadressile meeldetuletusi saates, kuna maksuhalduril ei ole kõigi võlglaste kontakte. Kuid selline käitumine ei olevat andmekaitsespetsialistide hinnangul seaduslik. «Nii otsustatigi pöörduda tööandjate poole palvega aidata parandada maksude tasumist,» põhjendas Lillemets kampaaniat.

Andmekaitseinspektsiooni kinnitusel pole nemad aga seoses riigiametnike töömeilidele saadetud teatistega seni hinnangut andnud.

Maksuametniku sõnul on ettevõtete juhid varem ise pöördunud ameti poole palvega neid töötajate võlgadest informeerida ning ameti kinnitusel on nii riigiasutuste kui ka erafirmade juhid sellisesse teavitamisviisi positiivselt suhtunud.

Kuna maksuvõlg on maksukorralduse seaduse järgi avalik informatsioon, siis ei ole inimeste teavitamine tööandja vahendusel Lillemetsa sõnul seadusega vastuolus.


Maksu- ja Tolliamet tihendab koostööd Aserbaid˛aani kolleegidega

MTA pressiteade

27.04.2009

Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav ning peadirektori asetäitja Dmitri Jegorov külastavad tänasest kuni 30. aprillini Aserbaid˛aani Vabariiki ning kohtuvad seal maksuministeeriumi ja riikliku tollikomitee juhtidega.

Arutletakse vastastikuse koostöö võimalusi ja tutvutakse Aserbaid˛aani maksusüsteemiga. Ühtlasi kaalutakse sealse maksuministriga ametkondadevahelise memorandumi allakirjutamist maksuhalduse tegevusvaldkonnas. Memorandumi sisuks on kogemuste vahetamine maksuhalduri töökorralduse, juhtimise, maksude haldamise, infotehnoloogiliste rakenduste juurutamise ja maksuametnike koolitamise valdkonnas. Aserbaid˛aani kolleegidele antakse ka ülevaade MTA-s läbiviidud reformidest ning tutvustatakse X-tee ja e-auditi süsteeme.

MTA peadirektori Enriko Aava sõnul on suhted Aserbaid˛aaniga viimastel aastatel tihenenud. „2006. aastal külastas Aserbaid˛aani tollikomitee delegatsioon Eesti maksuhaldurit lausa kahel korral. Eelmise aasta mais külastasid Maksu- ja Tolliametit Aserbaid˛aani maksuministeeriumi esindajad, kes tutvusid siin e-teenuste ja e-auditiga ning Eesti kogemustega maksuseaduste muutmisel liitumisel Euroopa Liiduga. Pärast seda külastust on MTA kontrolliosakond olnud Aserbaid˛aaniga tihedas kontaktis seoses e-auditi juurutamisega sealmail,” ütles Aav.

Aserbaid˛aani maksuministeerium kuulub nagu MTA-gi Euroopa Maksuhaldurite organisatsiooni (IOTA) ridadesse, Aserbaid˛aani tollikomitee on Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO) liige.


MTA vastus EML teabenõudele

19.05.2009

MTA peadirektor Enriko Aava ning peadirektori asetäitja Dmitri Jegorovi lähetuskulud Aserbaid˛aani Vabariiki olid järgmised: lennupiletid 21 050 EEK ja päevarahad 5000 EEK, seega kulud kokku 26 050 EEK.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo