Maksumaksja portaal - Uudiseid müügimaksu rindelt. Lasse Lehis - 2010 > aprill (nr 4) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2010 > aprill (nr 4) > Uudiseid müügimaksu rindelt. Lasse Lehis
Uudiseid müügimaksu rindelt. Lasse Lehis

Eelmises MaksuMaksja numbris kirjutasime pikalt ja laialt nendest segadustest, mida müügimaksu kehtestamine Tallinnas endaga kaasa tuua võib. Pärast ajakirja trükkiminekut on toimunud uusi sündmusi, mis väärivad kajastamist.

Lugeja kindlasti mäletab pikka küsimuste rida, mille EML saatis Rahandusministeeriumile ja millele laekusid sugugi mitte nii pikad vastused. Enam-vähem samad küsimused sai saadetud ka Tallinna Linnavalitsusele ning müügimaksu „veteranidele” Maardu Linnavalitsusele ja Harku Vallavalitsusele. Vabariigi aastapäeva eel väljasaadetud kirjadele oleme senini saanud vastuseks vaid teateid vastamise tähtaja pikendamise kohta, sest küsimused olla mahukad ja keerulised (mis on tõsi). Erinevalt ametnikust ei ole maksumaksjale paraku sellist õigust antud, et keerulise seaduse täitmist edasi lükata.

Kuigi Tallinna Linnavalitsus ei ole EML kirjale vastanud, said kirja lugejad siiski paljude küsimuste mõttest aru ning asusid kähku ette valmistama müügimaksu määruse muudatusi. 24. märtsil kiitis linnavalitsus heaks määruse eelnõu ning 8. aprillil võttis linnavolikogu vastu määruse, millega sisuliselt kehtestati müügimaksu määrus uues redaktsioonis.

Mida siis muudeti? Kõige olulisem muudatus on ehk see, et muudetud määruse kohaselt tuleks Tallinnas müügimaksu maksta ainult nendelt tehingutelt, milles on ostjaks füüsiline isik (välja arvatud FIE). Selle muudatusega sooviti arvatavasti anda vastus küsimustele hulgi- ja jaekaubanduse piiritlemisest ning vältida kumulatsiooni, kuid samas on üsna küsitav, kas ja kuidas võiksid, peaksid ja saaksid kauplused hakata kassas tuvastama ostja isikuid ja sellele vastavalt hindu muutma. Vähemalt teoreetiliselt võiks iga poeskäija kassas ühmata esimese meelde tuleva asutuse või äriühingu nime (parema puudumisel kas või näiteks „Tallinna Linnavalitsus”), mille tulemusena muutuks kogu müügimaks üdini vabatahtlikuks. Olgem ausad, kontrollimise võimalused on peaaegu olematud (kui jätta kõrvale netikommentaatorite pakutud ettepanekud linnaelanike kiibistamise, rõngastamise või ostukaartide taastamise kohta).

Vastuse sai ka küsimus erinõuetega tegevusaladel tegevusloa alusel tegutsevate ettevõtjate (nt kütusemüüjad) käivete kohta — muudetud määruse kohaselt tuleks ka need müügimaksuga maksustada. Samas võib siiski kahelda, kas määrus sellisel kujul on ikka kooskõlas kohalike maksude seadusega.

Müügimaksust vabastati e-kaubanduse korras toimuv müük. Mille poolest erineb näiteks iseteeninduskassa e-kaubandusest, on omaette küsimus. Määruse muudatused jätavad endiselt vastuseta küsimuse, kuidas käituda siis, kui isikul puudub registreering majandustegevuse registris või hulgikaubanduse registreeringuga ettevõtja müüb kaupu tarbijatele. Samuti on piiritlemata jaekaubandus ja avalikul üritusel toimuv kauplemine.

Vastuse said küsimused pitsatakso, autosalongi ja kauba kojuveo kohta. Müügimaksuga maksustatakse Tallinna territooriumil asuva tegevuskoha kaudu tekkinud käibed, kauba üleandmise või teenuse osutamise koht ei ole oluline. Maksust vabastati transpordivahendis reisi ajal müüdavad kaubad ja teenused, kui transpordivahend viibib reisi ajal väljaspool Tallinna territooriumi. Vastuseks küsimustele kauba ja teenuse mõistest täiendati maksumäärust vastavate definitsioonidega ning lisati maksuvabastused veele, maagaasile, soojus- ja elektrienergiale. Kauba müügi ja teenuse osutamise mõisted on jätkuvalt defineerimata.

Lisati täiendavad sätted maksukohustuste tekkimise aja ja maksustatava väärtuse kohta, sh ettemaksete, perioodiliste teenuste, kassapõhise arvestuse, hilisemate paranduste kohta. Muudeti ka „rosinapargrahvi” ehk maksuvabastuste loetelu, milles viidatakse tollitariifistikule. Vähemalt määruse tekstis on jäänud vastuseta küsimus rahvusvaheliste tehingute kohta, mis tähendab, et müügimaksu alla võivad sattuda tehingud, millele kehtib 0% käibemaksumäär (eksport, käibemaksutagastusega müük jne). Samuti ei ole müügimaksust antud vabastusi välisesindustele ja diplomaatidele ning näiteks käibemaksu eriskeeme rakendav kasutatud kaupade müüja peab müügimaksu maksma kauba kogu müügihinnalt (st väga väikese juurdehindluse korral võib müügimaks olla käibemaksust isegi suurem).

Linnavalitsuse ponnistusi ekskremendist pagaritoodet valmistada võib mingil määral tunnustada, kuid kokkuvõtteks peame siiski tõdema, et müügimaksu kui sellist ei olegi võimalik normaalselt kehtestada ega rakendada, sest kohalike maksude seaduses antud piirid lihtsalt ei võimalda seda. Ainus mõistlik lahendus saaks olla müügimaksu kui sellise ärakaotamine kogu Eestis ning riigi ja omavalitsuste finantssuhete ümberkorraldamine, vajadusel ka uute kohalike maksude kehtestamine. Sestap tegigi EML Tallinna Linnavolikogule ametliku ettepaneku tunnistada müügimaksu määrus kehtetuks. Vähemalt meie südametunnistus on puhas — keegi ei saa öelda, et me ei ole teinud ühtegi konstruktiivset ettepanekut. Ja me saime oma kirjale ka viisaka vastuse. Meie ettepanekust oli kasu täpselt sama palju nagu näiteks EVEA ja Eesti Kaupmeeste Liidu alternatiivsetest ettepanekutest lükata määruse jõustumine edasi 1. juulile 2010 või 1. jaanuarile 2011, vähendada maksumäära 0,3%-ni, loobuda viidetest tollitariifistikule ning kehtestada üleminekuperiood hinnainfo avaldamisele. Ühtegi neist ei ole arvestatud. Ettevõtlusorganisatsioonide üürikeseks rõõmuks jäi osalemine 30. märtsil toimunud „infopäeval”, mille ainus väärtus oli see, et sai kohapeal elavate ettekannete kaudu kinnitust — ka linnavalitsuse ametnikel endil on kogu müügimaksu rakendamise protseduurist üsna hämar ettekujutus.

Lasse Lehis

EML juhatuse liige

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo