Maksumaksja portaal - Mida endast kujutab ja millega hakkab tegelema EMLi nõukoda. Lasse Lehis - 2005 > mai (nr 5) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2005 > mai (nr 5) > Mida endast kujutab ja millega hakkab tegelema EMLi nõukoda. Lasse Lehis
Mida endast kujutab ja millega hakkab tegelema EMLi nõukoda. Lasse Lehis

EMLi uus juhatus, mis valiti 8. aprillil, on oma tegevuskavas (vt pöördumist aprilli MaksuMaksjas) muuhulgas näinud ette nõuandva organi nõukoja moodustamise. Hiljuti kinnitas juhatus nõukoja statuudi ja tegi mulle ülesandeks asuda nõukoda moodustama. Järgnevalt tutvustan lühidalt nõukoja moodustamise põhimõtteid. Nõukoja liikmeid saan loodetavasti tutvustada ajakirja järgmises numbris.

Statuudi kohaselt on nõukoda EMLi juhatuse juures tegutsev erinevate valdkondade teadlastest, praktikutest ja asjatundjatest koosnev nõuandev kogu, mille eesmärk on abistada ja nõustada juhatust ja töötajaid liidu tegevuse olulistes küsimustes. Nõukoja otsustel on soovitav iseloom.

Nõukoda moodustatakse juhatuse volituste tähtajaks. Nõukoja eesmärk peaks olema anda juhatusele uusi ideid ja teha ettepanekuid liidu tegevuse arendamiseks ning tagada, et liit tegeleks aktuaalsete ja liikmetele huvipakkuvate küsimustega, et liidu seisukohad jõuaksid paremini otsustajatele, et liidu arvamustel oleks suurem autoriteet.

Minu eesmärk on nõukoja kaudu kaasata liidu tegevusse erialaspetsialiste ja erinevate huvigruppide esindajaid. Nõukoda on sobiv koht inimestele, kes soovivad aktiivselt osaleda maksumaksjate huvide ja õiguste kaitsel, kuid kes ei ole huvitatud liidu igapäevatöö juhtimisest ega soovi seetõttu kandideerida juhatusse. Ka varem on EML moodustanud juhatuse abistamiseks erinevaid töögruppe ja komisjone – näiteks ajakirja toimetuskolleegium või uurimistööde konkursi ?ürii.

Nõukoja kaudu soovib juhatus luua oma nõustajatele püsivama ja tugevama sideme, mis võimaldaks liidul paremini ära kasutada nõukoja liikmete potentsiaali. Edaspidi hakkab nõukoda koos juhatusega täitma ka toimetuskolleegiumi ja kõikide konkursside (uurimistööde konkursid, auhinnad ja tiitlid jne) hindamiskomisjonide rolli.

Nõukoja liikmed peaksid tooma ka uusi autoreid ja teemasid ajakirja veergudele, uusi lektoreid ja teemasid koolitustele ning uusi koostööpartnereid muudes valdkondades.

Nõukoja kaudu püüab juhatus luua liidu otsustuste ettevalmistamise ja vastuvõtmise protsessile laiema kandepinna, kaasates liidu tegevusse kõige kõrgemal tasemel ka nende erialade inimesi, kes praeguses juhatuses puuduvad.

Kindlasti peaks nõukoja liikmete hulgas olema lisaks maksuspetsialistidele ka majandusteadlasi ja raamatupidamiseksperte. Nõukotta on teretulnud ka juhatuse endised liikmed, kes tahaksid kasutada oma juhtimiskogemust liidu huvides ka edaspidi ning aidates uuel juhatusel paremini tagada liidu juhtimise järjepidevust.

Ammu peaks olema möödas aeg, kus Maksumaksjate liitu ja maksuhaldurit võis pidada vaenlasteks. Praeguseks on EMLi ja MTA vahel käimas konstruktiivne koostöö, mille eesmärk on tagada maksumaksjate parem teenindamine, teavitamine ja koolitamine. Seetõttu ei oleks paha, kui nõukotta kuuluks ka mõni maksuametnik või muu riigiasutuse esindaja.

Nõukoja pädevusse ei kuulu otseselt juhatuse nõustamine liidu töökorralduse küsimustes, kuid loodetavasti on nõukoja liikmed valmis abistama liidu töötajaid nende igapäevatöös, kui tekib vajadus erialaspetsialisti nõuande järele. Kui juhatus peab seda vajalikuks, siis võib nõukoda loomulikult anda nõu ka liidu juhtimise ja töökorralduse alal.

Ma loodan, et nõukoja uued liikmed, kes ei ole varem EMLiga kokku puutunud, oskavad minust paremini hinnata seda, millise mulje on liidu tegevus senini avalikkusele jätnud ning sellest tulenevalt teha juhatusele asjalikke ettepanekuid selle kohta, kas ja mida oleks vaja muuta.

Kuna mul isiklikult on liiduga üsna pikaajalise koostöö kogemus, siis ma julgeks oma kogemustest juhatusele üht-teist head soovitada. Minu visiooni kohaselt peaks EML näitama head eeskuju nendele riigiasutustele, kelle tegevust EML terava ja kriitilise pilguga jälgib.

Selleks, et võtta omale õigus olla nõudlik teiste suhtes, tuleks minu arvates alustada sellest, et olla nõudlik iseenda suhtes. Seega – kui me räägime maksumaksja raha efektiivsest kasutamisest, avaliku sektori teenuste kvaliteedist, osalusdemokraatiast, heast haldusest jne, siis minu ettekujutuse kohaselt peaks EMLi enda juhtimine ja töökorraldus olema oma säästlikkuse, efektiivsuse, asjatundlikkuse ja konstruktiivse tööõhkkonna poolest eeskujuks kõikidele teistele.

Söandan arvata, et selles osas on võimalik ühte-teist paremaks muuta. Ma ei oska nimetada ühtegi riigiasutust, kus oleks juhte sama palju kui alluvaid ja kus veerand kogu eelarve kuludest kuluks ainult juhtide palkadeks.

Kui ajakirja mõnele autorile paistab huvi pakkuvat küsimus, kuidas juhid kasvavad, siis mina soovitaks uuel juhatusel mõelda selle peale, mis juhtub siis, kui juhid on kasvanud liiga suureks, nii et nad ei jõua enam oma alluvaid ära juhtida ja peavad hakkama omale väljastpoolt uusi alluvaid otsima.

Nii võib ühel päeval juhtuda, et mõni „juht“ on suures juhtimistuhinas hakanud jagama lilledele õitsemislubasid ja päikesele loojumiskorraldusi. Mina isiklikult ei imestaks sugugi, kui liidu töö efektiivsemaks muutmiseks ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui natuke vähem juhtida ja natuke rohkem omavahel suhelda.

 

Lasse Lehis

EMLi nõukoja esimees

 

sündinud 15. augustil 1972 Tallinnas

 

hariduskäik ja teaduskraadid

2001 Tartu Ülikool – doctor iuris

1997 Tartu Ülikool – magister iuris

1994 Tartu Ülikool – õigusteadus

1990 Tallinna 42. keskkool

 

töökohad

alates 1997 Tartu Ülikooli finantsõiguse lektor ja dotsent

alates 1998 Riigikohtu halduskolleegiumi konsultant ja nõunik

1991–1997 töötasin erinevatel ametikohtadel ASis Casus, tegelesin valveteenistuse juhtimisega ja mitmesuguse õigusabiga (äriühingute asutamine, tsiviilõigus, pankrotiõigus, äriõigus). Sel ajal olin kokku paarikümne äriühingu juhatuse või nõukogu liige. Muuhulgas olen tegutsenud ka pankrotihaldurina ja tänase päevani olen praktiseeriv raamatupidaja.

 

muud ametid

Eesti Maksuteadlaste Seltsi juhatuse esimees

IFA-Eesti juhatuse esimees

Tartu Ülikooli Riigi- ja Haldusõiguse Õppetooli Lektorite Sõltumatu Ametiühingu esimees

 

Töö kõrvalt olen esinenud paljudel koolitustel Eestis, samuti mitmetel rahvusvahelistel maksuseminaridel Eestis ja välismaal, samuti olen osalenud mitmete koolitusprogrammide ja õppekavade ettevalmistamisel.

Olen sta?eerinud ja töötanud vahetusõppejõuna Münsteri Ülikoolis Saksamaal ning olnud praktikal Münsteris asuvates maksukonsultatsiooni- ja raamatupidamisfirmades.

Olen osalenud mitme olulise seaduseelnõu väljatöötamisel (tulumaksuseadus, maksukorralduse seadus, haldusmenetluse seadus, karistusseadustik), samuti olen andnud arvukalt maksu- ja eelarveõiguse alaseid ekspertarvmusi ja nõuandeid paljudele riigiasutustele.

Olen pikka aega olnud MaksuMaksja toimetuskolleegiumi liige ja kuulunud EMLi maksualaste uurimistööde konkursi ?üriisse.

 

olulisemad publikatsioonid

Tulumaksuseaduse kommenteeritud väljaanne (2000)

Käibemaksuseaduse kommenteeritud väljaanne (2003)

Riigikohtu lahendid maksuasjades (2002)

Maksuõiguse õpik (2004)

Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega (7 väljaannet aastatel 2001–2005), seda väljaannet on alates 2003. aastast jagatud EMLi liikmetele pealkirja all „Kommenteeritud maksuseadused“

Kuulun ka põhiseaduse kommenteeritud väljaande ja karistusseadustiku kommenteeritud väljaande autorite hulka.

 

Lasse Lehis

EMLi nõukoja esimees

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo