Maksumaksja portaal - Kahju küll, aga kahju me teile ei hüvita. Lasse Lehis - 2009 > oktoober (nr 10) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2009 > oktoober (nr 10) > Kahju küll, aga kahju me teile ei hüvita. Lasse Lehis
Kahju küll, aga kahju me teile ei hüvita. Lasse Lehis


Noppeid Rahandusministeeriumi dokumendiregistrist


Õiguskantsleri ja Riigikogu suvise käibemaksusõja vaherahu üks punkt sisaldas teatavasti lubadust hüvitada ettevõtjatele kiirest käibemaksutõusust tekkinud kahjud.[1] Vaatame, kuidas selle lubaduse täitmine edenenud on.


30. septembril esitas OÜ X kahju hüvitamise nõude summas 41 551.40 krooni. Osaühing nimelt tegeleb arveblankettide ja muude sarnaste trükiste müügiga ning seoses käibemaksumäära muutumisega 1. juulist 2009 muutusid müügikõlbmatuks varem trükitud raamatupidamisblanketid ja muud trükised, millel oli kirje 18-protsendilise käibemaksumäära kohta.


Rahandusministeeriumi 06.10.2009 vastuskiri on järgmine:


Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse rakendamise seaduse (edaspidi rakendamise seadus) § 10 lõige 1 sätestab, et isik võib kuni 2009. aasta 31. oktoobrini taotleda seoses käibemaksuseaduse § 15 lõike 1 muudatuse jõustumisega 2009. aasta 1. juulil tekkinud täiendavate tööjõukulude hüvitamist, kui ta tõendab järgmist:

1) täiendava kulu tegemine oli vältimatult vajalik muutunud käibemaksumäära õigeaegseks rakendamiseks ja

2) kulu oleks jäänud tegemata, kui käibemaksumäära tõusu sätestanud seaduse Riigi Teatajas avaldamise ja jõustumise vahele oleks jäänud pikem ajavahemik.


Seega viidatud rakendamise seaduse säte annab erandjuhul õiguse taotleda Rahandusministeeriumilt kahju hüvitamist. Hüvitamisele kuulub vaid täiendavatest tööjõukuludest tekkinud kahju, kui täiendavad tööjõukulud tehti ajavahemikul, mis jäi riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse Riigi Teatajas avaldamise ja jõustumise vahele ning olid suunatud valmisolekule tähtaegselt 1. juulil 2009 rakendada muutunud käibemaksumäära.


Kirjeldatud väga piiratud võimalus kahju hüvitamise taotlemiseks on seotud riigivastutuse seaduse § 14 lõikega 1. See säte näeb ette, et isik võib nõuda õigustloova aktiga tekitatud kahju hüvitamist üksnes juhul, kui kahju põhjustati avaliku võimu kandja kohustuste olulise rikkumisega, rikutud kohustuse aluseks olev norm on otsekohaldatav ning isik kuulub õigustloova akti tõttu eriliselt kannatanud isikute rühma.

Eeltoodut arvesse võttes leiame, et OÜ X poolt kantud kulud ei kuulu rakendamise seaduse ja riigivastutuse seaduse alusel riigi poolt hüvitamisele.


Nädal aega hiljem ilmus Rahandusministeeriumi dokumendiregistrisse veel teinegi sama tekstiga kiri vastuseks AS Y avaldusele. Kiri erines eelmisest vaid sissejuhatuse ja adressaadi nime poolest. Võib-olla on vahepeal ilmunud veel mõni uus eksemplar, kuid vaevalt seegi eelmistest erineb. Eks seaduse kirjutamisel lähtutigi sellest lootusest, et vaevalt tegelikult kellelegi kahju hüvitada tuleb — kas ei ole tegemist “õige” kahjuga, kahju ei ole tekkinud “õigel” ajal, ei ole tegemist “õige” isikuga, või siis kas ei osata, ei taheta, ei viitsita või ei julgeta kahju hüvitamist nõuda. Sellepärast ei maksa ka imestada, miks rahandusminister ei ole tõtanud kahju hüvitamise taotluste läbivaatamise täpsemat korda kehtestama. Mis korda siin ikka vaja on, kui kord on niigi majas.


Lasse Lehis
EML juhatuse esimees[1] Vt Martin Huberg. Käibemaksumuudatused elik Lapitud õiguskindlus. – MaksuMaksja, 2009, nr 9, lk 14-16.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo