Maksumaksja portaal - EML sügisene maksukonverents. Martin Huberg - 2009 > oktoober (nr 10) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2009 > oktoober (nr 10) > EML sügisene maksukonverents. Martin Huberg
EML sügisene maksukonverents. Martin Huberg


Sügis on teatavasti viimaste viljade noppimise aeg. Tihti võib hilist noppijat oodata ka sõna otseses mõttes ubinate sadu, kui saak on liialt küps ning korilane agaralt ubinapuud raputama hakkab. Konverentsi ajaks (01.10.2009) oli Riigikogu usinasti seaduseelnõusid seadustena vastu võtnud ning uusi norme küpsetanud. Meie ülesanne oli need rahvale liudadel ette kanda ning serveerida ahjukuumana. Piduroogi aitas seedida õhtune teatrietendus Vana Baskini teatris, millele järgnes magus tort ja hapu vein.

Eelroad: tööõigus ja kogumispension

Heli Raidve omanimelisest Tööõigusabi AS-ist esines teemal „Töötasu ja uus töölepinguseadus — kus võivad tekkida probleemid?“. Ettekandes keskenduti peamiselt töötasule: selle kokkleppimine, keskmine töötasu, töötasu alammäär, muud tasud, maksmise kord, erijuhud (öötöö ja riigipühal tehtava töö tasustamine), töötasu vähendamine, tasaarvestamine jms, mis töötasuga seondub. Lisaks andis lektor kuulaja meeleollu viimiseks ülevaate ka nn tööõiguse reformist, mille tulemusena kehtestati uus töölepingu seadus, mis koondab endasse mitmed varem erinevates õigusaktides reguleeritud normid. Arvestades lektori professionaalsust, olid saalisolijate kestvad ovatsioonid asjakohased.

Virve Aru Rödl & Partner Audit OÜ-st võttis sõna teemal „Muudatused töötajatele tehtavates väljamaksetes“. Peamiselt keskendus esineja tööandja haigushüvitiselemillal seda maksma peab, kellele seda makstakse ning kellele mitte, mis alused tööandjat vastavast kohustusest vabastaks, kuidas hüvitist arvutatakse, maksustatakse ning kuidas paberimajandus korda aetakse. Teema oli ajendatud 1. juulist jõustunud ravikindlustuse seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehtud muudatustest, mille tulemusel hakkas haigekassa teatud juhtudel haigusraha maksma alates 9. päevast, 1.–3. päev jäetakse üldse hüvitamata ning 4.-8. päev on pandud tööandja õlule.[1]

Siiri Tõniste Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonnast esines teemal „Kohustusliku kogumispensioni tulevik“. Mäletatavasti oli riik sunnitud 01.06.2009 oma lapse viima kunstlikusse koomasse ning kuni 01.01.2010 kohustusliku kogumispensioni makset kelleltki vastu ei võeta, isegi kui pakkuda. Mis aga edasi saab? Just sellest andiski esineja ülevaate.[2]

Põhiroad: majandusaasta aruanne, majanduslik tõlgendamine, tööjõumaksud ning käibemaks

Imre Karulin Deloitte Audit Eesti AS-ist esines teemal „Audiitori tähelepanekud majandusaasta aruande kohta“. Ettekandes andis esineja ülevaate majandusaasta aruande auditeerimisest, auditi käigus avastatu esitamisest juhtkonnale ning audiitori aruandest. Tegemist on sedavõrd keerulise teemaga, et siinkirjutaja jäi sõnatuks ega oska seda teile rohkem kommenteerida. Teie osavõtt oleks pidanud olema kohustuslik.

Kaspar Lind IMG Advokaadibüroost esines teemal „Majandusliku tõlgendamise meetod ja uuem kohtupraktika“. Ettekandes selgitas advokaadihärra viimase 7 aasta arenguid majandusliku tõlgendamise põhimõtte rakendamisel ning andis seejuures ülevaate asjakohasest kohtupraktikast. Loodetavasti saame me peatselt esineja analüüsi majandusliku tõlgendamise teemal ka ajakirjas nautida. Kes jätsid konverentsile tulemata, jäid paljust heast ilma.

Ranno Tingas Ernst & Young Baltic AS-ist esines teemal „Tööjõumaksud Eestis ja mujal maailmas“. Ranno Tingas andis esmalt ülevaate tulumaksumääradest erinevates riikides, tuues välja Eesti asetuse vastavas järjestuses jms ning asus seejärel kohe piiriülese töösuhtega seotud küsimuste kallale, käsitledes nii tulumaksu kui ka sotsiaalkindlustusmakseid.[3]

Ain Veide PriceWaterhouseCoopers AS-ist esines teemal „Käibemaksuseaduse muudatused tulekul“. Teatavasti menetleb Riigikogu üsna loiult eelnõu nr 551 SE, mis kannab pealkirja „Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus“.[4] Eelnõu esimene lugemine oli alles 23.09.2009, kuid muudatused, mis sisse tahetakse viia, on vägagi suured, olulised, ning mis peamine — 01.01.2010 jõustatavad. Aga noh, eks 88 riigikogujat peavad kõrkjates, pardiviled suus, peibutusparte mängima ning ega selle kõrvalt suurt istungeid pidada ei saagi. Sisseviidavad muudatused on tingitud uutest Euroopa direktiividest. Direktiiviga 2008/8/EÜ muudetakse teenuse käibe tekkimise koha määratlemise reegleid (KMS § 10), direktiiviga 2008/9/EÜ muudetakse mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korda ja direktiiviga 2008/117/EÜ muudetakse ühendusesisese käibe aruandlust (KMS § 28).[5] Kõik muudatused on plaanis jõustada 1. jaanuarist 2010.[6]

Dessert: 20% käibemaksumäär ning pilguheit riigieelarvele ja kavandatavatele maksumuudatustele

Allakirjutanu võttis sõna teemal „Maksumuudatused — käibemaksumäär ja töötuskindlustusmakse määr“. Kuulaja sai ülevaate sündmustest, mis eelnesid ja järgnesid 1. juulile, mil jõustus uus käibemaksumäär.[7]

Viimasena võttis sõna EML juhatuse esimees Lasse Lehis teemal „Masu ja maksud“. Kohalviibijad said ülevaate 2010. aasta riigieelarvest, kavandatavatest maksumuudatustest ning õpetussõnu konkreetsetes olukordades käitumiseks.[8]

Konjak: teater, tort, vein ja tänusõnad

Õhtune kava nägi ette teatrikülastuse Vana Baskini teatris, kus etendati Donald Churchilli ja Peter Yeldhami komöödiat „Minu sõbratar maksuamet“. Kuuldavasti olla ka maksuhalduri ametnikud grupiviisiliselt millalgi sama etendust nautimas käinud, kuid seal, kus EML konverentsi külaline sai itsitada ja rahulolevalt mõmiseda, olla riigiametnik end isiklikult puudutatuna tundnud. Loodame, et Vana Baskini teatrisse ümbrikupalga reidi ei korraldata. Või noh — samas saaksid austatud artistid sellest kindlasti uue lavastuse, mida me järgmine kord nautida saaksime.

Teatrietenduse lõppedes said külalised nautida Lasse Lehise sõnavõttu, mille järel sukelduti juba magusa söögi ja hapu joogi maailma.

Rohkem ei räägi ma põhimõtte pärast — siis on teil järgmine kord põhjust ise kaema tulla. Loodetavasti on kõigil huvilistel varsti võimalik ka EML kodulehel meie tagasihoidlikku fotoarhiivi pilk heita ning osalenutel meenutada, mida piltidel ei ole. Mis oli Vegases, see jääb sinna.


Martin Huberg

EML vanemjurist

MaksuMaksja õigustoimetaja[1] Selle teema kohta vt Martin Huberg. Uus haigusrahade maksmise kord tekitab probleeme. – MaksuMaksja, 2009, nr 3, lk 28-30.

[2] Selle teema kohta vt Lasse Lehis. Maksumuudatused alates 1. juunist: töötuskindlustusmakse tõuseb ja kogumispensioni makse kaob. – MaksuMaksja, 2009, nr 5, lk 31-33.

[3] Nendel teemadel vt ka Ranno Tingas. Lähetusega seotud maksuprobleeme. – MaksuMaksja, 2005, nr 10, lk 26-29; Iris Gutmann. Sotsiaalkindlustusest ühenduse õiguse valguses. – Samas, lk 38-40; Hiie Marrandi. Soome tööle. – MaksuMaksja, 2007, nr 14-19.

[4] Seaduseelnõuga saab tutvuda Riigikogu kodulehel www.riigikogu.ee.

[5] Kõige lihtsam on neid direktiive otsida EML kodulehelt www.maksumaksjad.ee MAKSUINFO rubriigist, kus on seaduseelnõude all juttu ka kõne all olevatest muudatustest ning on juurde pandud ka lingid õigusaktidele.

[6] Selle teema kohta vt Ain Veide. Ettevalmistamisel olevad käibemaksuseaduse muudatused. – MaksuMaksja, 2009, nr 5, lk 34-37.

[7] Selle kohta vt Martin Huberg. Käibemaksumuudatused elik Lapitud õiguskindlus. – MaksuMaksja, 2009, nr 9, lk 14-16; Martin Huberg. Kuidas Toompea mehed käibemaksu tõstsid. – MaksuMaksja, 2009, nr 8, lk 23-24; Maksumaksjate liit hoiatab: Käed eemale käibemaksust! – MaksuMaksja, 2009, nr 6/7, 14-17.

[8] Nende teemade kohta vt Hiie Marrandi. Meeleheitel tulumaksumuudatused. – MaksuMaksja, 2009, nr 9, lk 21-25; Kommentaarid seaduseelnõule. – Samas, lk 26-27; Hiie Marrandi. Maamaksu uuenduskuur. – Samas, lk 17-18.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo