Maksumaksja portaal - Lahendus kriisiolukorras: proportsionaalse tulumaksu määr 0%. Björn Tarras-Wahlberg - 2009 > mai (nr 5) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2009 > mai (nr 5) > Lahendus kriisiolukorras: proportsionaalse tulumaksu määr 0%. Björn Tarras-Wahlberg
Lahendus kriisiolukorras: proportsionaalse tulumaksu määr 0%. Björn Tarras-Wahlberg


Head Maailma Maksumaksjate Assotsiatsiooni liikmed,

tuleb olla julge ning võidelda kõrgemate eesmärkide nimel!

Sellise jõulise avaldusega lõpetas Eesti peaminister Mart Laar oma kõne Maailma Maksumaksjate Assotsiatsiooni konverentsil Tallinnas 2000. aastal.


Proportsionaalne maks on suurepärane, ütles Laar – see innustab otsima viise oma tulude suurendamiseks, keskendumata liigselt sellele, kui palju raske vaevaga teenitud rahast maksustatakse järgmisesse maksulahtrisse liikumisel.


Konverentsil võeti vastu ka järgmine otsus, millele järgnes otsuse vastuvõtmine järgmisel aastal USA-s St. Louises.


Maailma Maksumaksjate Assotsiatsiooni otsus Tallinnas 2000. aastal: proportsionaalse tulumaksu tutvustamine


Kõikide riikide maksumaksjad vajavad ja väärivad maksureformi ning maksumaksja huvide kaitsmist. Meie soovitame kõikidel riikidel võtta vastu need meetmed ning meie liikmeteks olevad liidud töötada nende kasutuselevõtmise nimel:


· iga riik, kus kehtib tulumaks, peaks selle asendama proportsionaalse maksuga, millel on ainult üks madal määr ning palju maksusoodustusi. Selline maksureform oleks lihtne ja õiglane, samuti suurendaks majanduskasvu heade töökohtade loomisega ning jõukuse suurenemisega kõigi inimeste jaoks;

· iga riik peaks vastu võtma maksumaksjat kaitsevad seadused, võimalusel kirjutama need isegi põhiseadusesse. Seadusega peaks olema kehtestatud, et:

- iga uus maks või maksutõus kehtestatakse rahvahääletusel;

- eelarve oleks tasakaalus;

- vähendataks parlamendiliikmete palka, kui eelarve ei ole tasakaalus.

St. Louise deklaratsioon 2001. aastal: asendada tulumaks tarbimismaksudega


Maailma Maksumaksjate Assotsiatsiooni konverentsil 2001. aastal tehtud otsuste osas lepiti ühehäälselt kokku assotsiatsiooni liikmete koosolekul 14. juunil 2001. USA-s St. Louises:

· Maailma Maksumaksjate Assotsiatsiooni liikmed tervitavad püüdlusi kaotada töötasu ja investeeringutulu maksustamisega seotud tulumaks ning asendada see tarbimismaksudega;

· riikidele, kes ei asenda tulumaksu tajutavate tarbimismaksudega, soovitame alternatiivset maksureformi, mis tähendaks madalat proportsionaalset tulumaksu paljude maksuvabastustega.

Meie, maksumaksjate esindajad kõikjal maailmas, teatame, et poliitilise ja majandusliku rõhumise vältimine on inimese põhivabadus ja kuulub tema väärikuse juurde. Inimese põhiõiguseks on kolida ise ja koos oma varaga teise riiki, kus on teine poliitiline võim, maksustamise määrad ja avalikud teenused, mis sobivad paremini nende isikliku maitse ja eelistusega.


Me oleme selgelt vastu valitsuste püüdlustele kitsendada seda õigust maksukonkurentsi piiramise kokkulepete ja fiskaalse ühtlustamisega. EL ja OECD püüdlused moodustada maksukartelli annavad löögi inimese majanduslikele huvidele. Maksumaksjad kõikjal peaksid seda takistama.

Need kaks otsust võeti vastu Tallinnas 2000. aastal ja St. Louises 2001. aastal, kui meil oli vähem liikmeid. Täna on meil 65 liikmesorganisatsiooni 45 riigis 6 kontinendil. Sellest ajast saadik on maksumaksjate liikumine eriti tugevalt hoogustunud Aasias ja endise Nõukogude Liidu demokraatlikes riikides.

Meil on hea meel tervitada teid teel madalamate maksude, vähema valitsusepoolse raiskamise, aruandekohustusliku valitsuse ning maksumaksjate õiguste poole.

Proportsionaalne tulumaks 2009:

1st kuni 26 riigini 15 aasta jooksul

Peasekretäri ja assotsiatsiooni asutajana olen püüdnud igati töötada nende kahe dokumendi ellurakendamise nimel.

Kui Tallinna otsus võeti 2000. aastal vastu, oli sel ajal vaid 6 riiki, kes kasutas proportsionaalset tulumaksu. Täna on neid riike 26. Olen külastanud paljusid nende riikide ministreid. Viimane näide on Valgevene, kes seadis sisse 12% proportsionaalse tulumaksu sellel aastal.

Proportsionaalne tulumaks – milleks?

· lihtne ja õiglane;

· soodustab majanduskasvu;

· soodustab maksualast konkurentsi;

· neutraalne inflatsiooni suhtes.

Proportsionaalne tulumaks kehtib järgmistes riikides:

Kõrgõzstan (2006) 10%

Kasahstan (2007) 10%

Makedoonia (2007) 10%

Mongoolia (2007) 10%

Albaania (2008) 10%

Bulgaaria (2008) 10%

Serbia (2008) 10%

Gruusia (2005) 12%

Macao (2003) 12%

Valgevene (2009) 12%

Venemaa (2001) 13%

Hong Kong (1947) 15%

Ukraina (2004) 15%

Iraak (2004) 15%

Montenegro (2007) 15%

Mauritius (2007) 15%

Tšehhi (2008) 15%

Rumeenia (2005) 16%

Slovakkia (2004) 19%

Jersey ja Guernsey (1940) 20%

Eesti (1994) 20%

Island (2007) 22,5%

Leedu (1994) 24%

Jamaica (1984) 25%

Läti (1994) 25%

Trinidad ja Tobago (2006) 25%

Tulu maksustamise asendamine tarbimismaksudega

Enamik riikidest saaks kehtestada proportsionaalse maksu keskmisel tasemel. Olen teinud mõned arvutused Rootsi jaoks. Proportsionaalne määr 25% (57%-lt 25%-le) kõigi jaoks tähendaks eelarve laekumiste vähenemist 13 miljardi euro (154 mlrd Rootsi krooni) ulatuses, ehk siis kõigest 6,5% kogu maksulaekumisest.

Kõige parem on, kui tulumaks puuduks täielikult, kuna tulumaks kahjustab alati majandust. Madala sündimusega läänemaailmas võiks see olla vahendiks, kuidas suurendada tööjõudu.

Tulumaksu asendamine tarbimismaksudega on siiski võimalik madalate maksudega riikides, eriti madalate tarbimismaksudega riikides.

Jaapanis võiks kaotada tulumaksu täielikult, kui tõsta käibemaks 5%-lt 12%-le. Külastades Jaapanit maksureformi asjus 2006. aastal, tegime tublit tööd selles suunas. Sarnaseid protsesse saaks tõenäoliselt läbi viia Koreas ja isegi Austraalias. Tais on tulumaks väga madal ning võrdne 3% käibemaksust. Praegu on käibemaks 7%, selle tõstmine 10%-ni teeks maksulaekumiste vähenemise tasa.

Praegusel ajal on eelarvega seotud algatused nagu maksude vähendamine vajalikud tarbimise soodustamiseks, et trotsida majanduslangust ja massilist töötust. Madalatest intressimääradest ei piisa, et võidelda majanduskriisiga. Tulumaksu käsilevõtmine võiks olla praeguses majandusolukorras parimaks lahenduseks tarbimise suurendamiseks ja töökohtade päästmisel.

Seega, kallid sõbrad, on ülima proportsionaalse tulumaksu määr 0%. Pidagem meeles hr Laari sõnu: tuleb olla julge ning võidelda kõrgemate eesmärkide nimel. Tulumaksu kaotamine või asendamine on kindlasti kõrge eesmärk!

Björn Tarras-Wahlberg

Maailma Maksumaksjate Assotsiatsiooni

peasekretär ja asutaja


  Print article Send article

| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo