Maksumaksja portaal - Autojuhi lähetamine. Lasse Lehis - 2009 > märts (nr 3) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2009 > märts (nr 3) > Autojuhi lähetamine. Lasse Lehis
Autojuhi lähetamine. Lasse Lehis


Eesti Päevalehes ilmus hiljuti lugu sellest, kuidas Maksu- ja Tolliamet on asunud autovedajatele makse määrama, kuna MTA arvates peab rahvusvahelisi vedusid tegeva autojuhi töökoht olema “Euroopa teed” ja maksuvaba päevaraha neile maksta ei tohi.[1] Artiklis oli juttu ka konkreetsest kohtuasjast – AS Kaha Trans oli vaidlustanud maksuotsuse ning saavutanud võidu nii haldus- kui ringkonnakohtus. Tutvustamegi siinkohal ringkonnakohtu otsuse seisukohti.[2]

Ringkonnakohus asus seisukohale, et töötaja lähetamisega on tegemist ka siis, kui töötajal püsivat töö asukohta töö iseloomust tulenevalt ei ole. Kuna autojuhid teostasid Eestist lähtuvaid rahvusvahelisi kaubavedusid ning töö iseloomust tulenevalt puudus neil kindel püsiv töötegemise asukoht, polnud seaduse mõttega vastuolus kajastada töölepingus töö tegemise asukohana Eestit. Töö tegemise asukohana kogu Euroopa käsitlemine on ebamõistlikult lai määratlemine, mis ei taga töötajate kaitset.

Eestist lähtuvate vedude teostamiseks tuli kaebajal palgata tööjõud Eestist ning sellega kaasnes vajadus maksta kaugsõiduautojuhtidele päevaraha tulenevalt asjaolust, et töötajad pidid kandma täiendavaid kulutusi, mida nad tavapärases keskkonnas viibides ei teeks. Ööbimisega väljaspool oma elukohta kaasnevad tavapärasest suuremad igapäevased kulutused, muu hulgas näiteks kulutused toitlustamisele, ja selle katteks ongi päevaraha eeskätt mõeldud. Erinevalt näiteks laeva- ja lennukimeeskondadest, kelle puhul on ettevõtjal võimalik korraldada tasuta kollektiivtoitlustamist, pole see veokijuhtide puhul võimalik. Isegi kui veokijuhid saavad ööbida sõidukis ning seoses sellega täiendavaid majutuskulutusi reeglina ei teki, nii nagu ei teki ka lähetuskohta jõudmiseks sõidukulusid, on mõeldamatu nõuda, et nad peaksid sõidukis või selle kõrval valmistama ka oma toidu või soojast toidust loobuma.

Tegelikult ei ole see sugugi esimene kord, kus ringkonnakohus on taolist seisukohta väljendanud. Juba 21.06.2007 otsuses haldusasjas 3-06-2092 on Tallinna Ringkonnakohus kirjutanud, et püsiva töökoha puudumisel on vajalik tagada töötajale samaväärne kaitse püsiva töökohaga töötajaga võrreldes. Kulude hüvitamine ja päevaraha maksmine on vajalik sõltumata sellest, kas tööalane sõit on ajutine või pidev. Kohus nendib, et päevaraha maksmise eesmärk ei ole mitte püsivast töökohast lahkumisega kaasnevate kulutuste hüvitamine, vaid on seotud töötamisega väljaspool püsivat töökohta ja seega ka elukohta. Maksuvabastuse eesmärk on ära hoida isiku selle sissetuleku osa, mis kulutatakse töö asukohas viibimisele, lugemine tema tuluks.

Kuigi see kohtuotsus on jõustunud ja Riigikohus ei võtnud selle otsuse peale esitatud kassatsioonkaebust menetlusse, ei lasknud Maksu- ja Tolliamet ennast sellest häirida ning ajab kodulehel südamerahus oma joru edasi. MTA veebilehelt loeme: Kui autojuhi reaalseks ülesandeks ongi sõita näiteks ainult Euroopas, on sellise autojuhi reaalse tööpiirkonnana käsitletav Euroopa ning vastavas piirkonnas viibimist ei saa käsitleda Eestist töölähetuses olemisena ning sellises piirkonnas viibimise eest ei maksta maksuvaba päevaraha. Sellisel juhul on vastavas töötegemise reaalses piirkonnas viibimisega tekkivad kulud töötajale makstava palga osa. [3]

Juba aasta tagasi juhtisime MaksuMaksja lugeja tähelepanu sellele, et MTA “luuletab”.[4] Nüüd me siis teame, et olemasolev mitte just lootustandev kohtupraktika ei takistanud maksuhaldurit uuesti tüli norimast ja kohtusse minemast. Võib-olla lootis MTA, et ringkonnakohus ei mäleta, mida ta oma otsuses kirjutanud on. Võta näpust, mäletas küll. Ja ei pidanud paljuks isegi Kaha Transi kaasuse kohtuotsuses oma varasemat praktikat meelde tuletada. MTA esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse, mida Riigikohus otsustas mitte menetleda (05.03.2009 määrus nr 7-1-3-63-09). Sellega on ringkonnakohtu otsus jõus ja teema loodetavasti igaveseks lõpetatud. Nüüd ehk saavad autovedajad lõpuks rahu ja äkki kaob ka udujutt MTA kodulehelt.


Lasse Lehis
EML juhatuse esimees


[1] Vt Holger Roonemaa. Maksuameti nõue paneb treilerifirmad pankrotiohtu. – Eesti Päevaleht, 02.02.2009.

[2] Tallinna Ringkonnakohtu 14.01.2009 otsus haldusasjas nr 3-08-442. Kättesaadav kohtulahendite andmebaasis www.kohus.ee/kohtulahendid.

[3] Kas autojuhtidele saab maksta maksuvaba päevaraha. www.emta.ee/?id=23522.

[4] Vt Hiie Marrandi. Uuemat kohtupraktikat lähetustest ja päevarahadest. – MaksuMaksja, 2008, nr 2, lk 40-43.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo