Maksumaksja portaal - Maksuhaldur on vastanud 20 siduva eelotsuse taotlusele, Martin Hubergi ja Erki Uustalu kommentaar - 2008 > oktoober (nr 10) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2008 > oktoober (nr 10) > Maksuhaldur on vastanud 20 siduva eelotsuse taotlusele, Martin Hubergi ja Erki Uustalu kommentaar
Maksuhaldur on vastanud 20 siduva eelotsuse taotlusele, Martin Hubergi ja Erki Uustalu kommentaar


MTA pressiteade
30.09.2008

Alates käesoleva aasta algusest on maksuhaldur andnud klientidele siduvaid eelotsuseid, teenuse rakendumine on olnud ootuspärane.

Siduva eelotsuse kaudu saavad soovijad tulevaste toimingute maksustamise kohta kindla selguse. Maksu- ja Tolliameti peadirektori Enriko Aava sõnul on septembri lõpu seisuga Maksu- ja Tolliamet lahendanud 20 siduva eelotsuse taotlust. „See number vastab üldjoontes ootustele ja võime öelda, et uus teenus on hästi tööle hakanud," hindas Aav.

Pooled eelotsuse juhtumid on olnud taotlejale positiivsed – lahendatud taotlustest kümnel juhul nõustus maksuhaldur taotleja õigusliku hinnanguga. Kuuel juhul ei ole MTA taotleja pakutud lahenduskäiguga nõustunud ja on andnud omapoolse hinnangu maksunduslike tagajärgede kohta. Kahel korral loobus isik oma taotlusest ja kahel korral maksuhaldur eelotsust ei andnud, vaid vastas taotlusele kui selgitustaotlusele.

Siduvate eelotsuste regulatsiooni sisseviimise peamine eesmärk on anda maksukohustuslasele suurem kindlus tulevikus tehtavate tehingute maksustamise osas, aidata kaasa maksuõiguse ühtse tõlgendamis- ja kohaldamispraktika kujunemisele ning seeläbi tagada õiguskindluse põhimõtte laiaulatuslikuma teostumise maksuasjades.

Eelotsus on MTA-le siduv ainult selle toimingu osas, mille maksustamise kohta on taotluses küsitud ja mille osas eelotsuses on hinnang antud – toimingu realiseerumisel ei tohi esineda kõrvalekaldeid toimingu olulistes asjaoludes. Siduvuse eelduseks on toimingu lõpuleviimine eelotsuses märgitud aja jooksul ja otsuse andmise ajal kehtinud õigusaktide vastavas sõnastuses jõusolek.

Aava sõnul taotletakse eelotsuseid erinevatel teemadel – alates eluaseme võõrandamisest mitme alalise ja peamise elukoha olemasolul kuni optsioonide ja likvideerimisjaotise maksustamise küsimusteni. Eelotsuseid on küsitud seotud isikute vahel sõlmitud tehingute, kinnisvara võõrandamise, erisoodustuste ning aktsiakapitali vähendamise ja äriühingu jagunemise tulemusena tehtavate väljamaksete maksustamise kohta.

Maksu- ja Tolliamet pöörab tähelepanu sellele, et siduva eelotsuse taotluses tuleb planeeritavad tegevused detailselt lahti kirjutada, selgitada asjaolusid ja anda neile ka omapoolne maksuõiguslikke tagajärgi puudutav hinnang. Samuti palub amet arvestada, et siduvaid eelotsuseid on võimalik anda vaid taotluse esitajale.

Eelotsuse taotlemisel tuleb arvestada, et selle andmise tähtaeg on 60 kalendripäeva (tavapärasest keerukamates juhtumites kuni 90 kalendripäeva) taotluse saamise või puuduste kõrvaldamise päevast arvates. Mõistlik on eelotsust aegsasti taotleda juba tehingute planeerimisfaasis.

Lisaks maksukorralduse seaduse asjakohastele sätetele (§-d 91¹–91¹²) on eelnevalt kasulik tutvuda ka praktilise juhendmaterjaliga MTA veebilehel rubriigis „Siduvad eelotsused" aadressil www.emta.ee/?id=22574.


Kommentaar

Maksuamet peaks andma rohkem juhendeid


Martin Huberg
EML vanemjurist
MaksuMaksja õigustoimetaja

MTA annab alust kriitikaks. Lisaks siduvatele eelotsustele peab maksuhaldur seaduse kohaselt andma maksumaksjatele teavet, koostama selgitusi ja juhendeid. Senisest märksa aktiivsemalt on vaja välja anda just juhendeid, et ühtlustada maksuhalduri praktikat.

EML-ini on jõudnud signaale, et MTA on jätnud selgitustaotlusele vastamata ja soovitanud esitada eelotsuse taotluse, mis teatavasti on tasuline toiming.

Muret teeb eelotsuste sisuline kvaliteet. EML juristid on näinud kolme otsust, mis oma juriidiliselt kvaliteedilt on masendavad. Jääb mulje, et "Sylvesteri õppetund" on teinud ametnikud ettevaatlikuks ja nad ei julge enam anda positiivse sisuga eelotsuseid, vaid üritavad välja mõelda ükskõik kui jabura põhjuse, et muuta mittemaksustatav tehing maksustatavaks.

Samuti on küsitavad eelotsuse tegemisest keeldumise alused. Näiteks on teada juhtum, kus mitteresident esitas siduva eelotsuse saamise taotluse väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu maksustamise kohta. Pärast 2-kuist menetlust keelduti eelotsuse väljastamisest, kuna väidetavalt on toimingu maksustamist reguleerivate õigusnormide kohaldamine objektiivsetel asjaoludel selge! Siiamaani ei ole avaldatud ühtegi eelotsuse kokkuvõtet. Avalikustamine on kindlasti vajalik, et avalikkuse surve sunniks MTA-d oma kahtlase väärtusega teooriatest loobuma.Kommentaar

Eelotsuste süsteem peab paika loksuma

Erki Uustalu
PricewaterhouseCoopers juhtiv maksukonsultant

Mitteformaalne eelotsuste süsteem on järelepärimiste näol aastaid toiminud. Olles avalikustanud maksuametile kõik olulised asjaolud ja neid tehingu tegemisel järginud, võis ka siis pidada maksuhalduri seisukohta õiguslikult siduvaks. Uus regulatsioon kehtestas varasemaga võrreldes eelkõige selged formaalsed nõuded, riigilõivu tasumise kohustuse ja andis maksuhaldurile otsuse tegemiseks kuu võrra rohkem aega.

Positiivse küljena võib ära tuua põhjalikumad selgitused, mis aitavad maksuhalduri mõttemaailma paremini tabada, samuti eelotsuste kokkuvõtete avalikustamise kohustuse, mis peaks tagama seaduste ühetaolise rakendamise. Hetke seisuga ei ole MTA ühtegi neist veel avalikustanud, kuid loodetavasti jõutakse selleni lähiajal.

Sarnaselt mitmete teiste riikidega võiks siduvate eelotsuste süsteemi laiendada siirdehindade määratlemisele ja kaaluda ka kohtuliku vaidlustamise tagamist, mis hetkel on otseselt välistatud.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo