Maksumaksja portaal - Maksumaksjate liit seab samme aastasse 2008. Õnneli Varend - 2007 > detsember (nr 12) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2007 > detsember (nr 12) > Maksumaksjate liit seab samme aastasse 2008. Õnneli Varend
Maksumaksjate liit seab samme aastasse 2008. Õnneli Varend

Hea liige,
nii nagu paaril viimasel aastalgi, leiad oma kirjakastist EML liikmemaksuarve jaanuarikuu esimesil päevil. Ka 2008. a arved saabuvad e-postiga. Liikmed, kelle e-aadressi meil pole, saavad arve kirja teel. Arve tasumise tähtaeg on 2 nädalat.

Et nii arvetega kui ka arveldustega kõik võimalikult ladusalt sujuks, on vaja, et liikme andmed EML andmebaasis oleksid täpsed. Eelkõige puudutab see kõigi liikmete kontaktandmeid – aadressi, e-posti aadressi, ka telefoni. Samas võivad täpsustamist vajada ka mõned sisulised andmed. Äriühingute puhul on liikmemaks sõltuvuses ühingu majanduslikust suutlikkusest, majandustegevuse näitajatest - sestap võivad vajada täpsustamist käibe andmed. Füüsilisest isikust liikmete grupis võib täpsustamise vajadus sugeneda sellest, kas liikmelisusega kaasnevate teenuste kasutajaks on füüsiline isik ise või pigem juriidiline isik, kellega füüsilise isiku kutsetegevus seondub.

Kontaktandmetes on eriti oluline e-posti aadressi õigsus. See võimaldab kiiret ja kulusäästlikku vastastikkust suhtlemist. Toimiva e-aadressi vahendusel jõuavad liikmeni nii liikmemaksuarved kui regulaarne (2 korda kuus) info EML koolitusürituste kohta.

Kui kontaktandmetes on olnud muutusi, palume sellest võimalikult koheselt teatada. Andmete täpsustamiseks lisame jaanuari alul saadetava 2008. a arve juurde ka andmebaasis olevate kontaktandmete väljavõtte, mille palume kontrollituna ja täpsustatuna tagastada.

Äriühingust liikmete puhul sõltub liikmemaks majandustegevuse näitajatest - täpsemalt äriühingu käibest. Äriühingud käibega kuni 1 miljon krooni tasuvad aastas liikmemaksu 1440 krooni, ühingud käibega üle 1 miljoni krooni – 2496 krooni. Kuigi alates 2007. a võimaldab meie uus liikmehaldusprogramm andmete elektroonset võrdlemist äriregistri andmetega, palume siiski, et muutustest teavitaksite meid ka vahetult. See võimaldab ära hoida eksitusi.

Neil füüsilisest isikust liikmetel, kes oma kutsetegevuses ühteaegu juriidiliste isikute maksu- või raamatupidamisprobleemidega tegelevad, tuleks kaaluda, kas teenused, milles nõustamine ja abi tarviline, seonduvad eelkõige füüsilisest isikust maksumaksja enesega või hoopiski kutsetegevuse kaudu seonduva juriidilise isiku probleemidega. Hindamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et liidu poolt tasuta osutatavad nõustamisteenused on suunatud liikme enese abistamisele, tema enese maksu- ja raamatupidamisprobleemide lahendamisele. Sellest lähtuvalt on määratud ka füüsilisest isiku liikmemaksu suurus (576 krooni aastas).

Juhul, kui füüsiline isik kasutab liidu tasuta nõustamisteenust seoses oma kutsetegevusega teiste isikute, s.h juriidilisest isikust maksumaksjate maksu- ja raamatupidamisprobleemide lahendamisel ning see abi on vajalik ja kasulik, tasuks juriidilisel isikul kaaluda EML liikmeks astumist. Samuti palume arvestada, et ka seminaride liikmesoodustus (alates 2008. a 40 %) kehtib vaid siis, kui koolituse ostjaks on liige ise, s.t ka arve saajaks saab sel juhul olla vaid füüsilisest isikust liige ise.

Ega pole selles midagi uut, et neid, meie põhikirjast ja juhatuse otsustest tulenevaid reegleid peame ka ise järgima – nii töötajate kui liikmetena. Vahel aga edeneb majanduselu nii kiiresti, et kõigi asjaolude muutumist ei tajugi. Ometi palun, et hetkeks ka neile - esmapilgul ehk tühisena näivatele, ent meile kui liikmesorganisatsioonile siiski tähenduslikele - asjadele mõtleksite ja sisimas kaaluksite. Juhul kui ümbervormistamise kaalumisel tekib küsimusi, võib pöörduda kas minu või meie klienditeenindaja Leelo Sullakatko poole, et parima lahendusi jõuda.

Selleks, et meie ühing oma liikmete vajadusi veel paremini arvestada teaks ja saaks, on liikmete ettepanekud ja tagasiside alati väga oodatud – vaja on, et liige ise ütleks, mida vajab, mida soovib. Seda võib teha kas e-postiga või telefonitsi - või ka seminaril koolitusjuhil nööbist kinni võttes, klienditeenindajalt koolitust tellides või nõustamise käigus juristile edastades. Liikme soov on see, mida vajame, mida hindame, mille järgi tegevust kavandame ja mida ülimal määral arvestada tahame. Ja kutsuge meie ringi ka sõpru – mida rohkem meid on, seda tugevamad meie, maksumaksjad, kõik koos oleme!

Õnneli Varend

EML tegevjuht


  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo