Maksumaksja portaal - Aita anda MTA veebileheküljele ja e-maksuametile uus sisu ja nägu! Rainer Osanik - 2006 > aprill (nr 4) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2006 > aprill (nr 4) > Aita anda MTA veebileheküljele ja e-maksuametile uus sisu ja nägu! Rainer Osanik
Aita anda MTA veebileheküljele ja e-maksuametile uus sisu ja nägu! Rainer Osanik

Nii nagu me ei kujuta Tallinna ette ilma Raekoja ja Vana Toomaseta, ei suuda me enam kujutleda ka Maksu- ja Tolliametit ilma e-maksuametita.

18. oktoobril 2000. a kasutusele võetud e-maksuameti loomise eesmärgiks oli võimaldada maksumaksjatel maksuhalduriga interneti teel kiirelt, lihtsalt ja turvaliselt suhelda.

E-maksuamet on püsinud täienduste pidevas laines. 2003. aastast on e-maksuametisse lisandunud mitmed elektroonilised tolliteenused: e-transiidi teenused, lihtsustatud tollideklaratsioonid, e-tolliteenused, aktsiisid. Seega ei ole e-maksuamet juba ammu pelgalt maksutemaatikakeskne, vaid hõlmab ka tolli elektroonseid rakendusi.

Maksu- ja Tolliametit võib pidada pakutavate e-teenuste poolest Euroopas üheks kaasaegsemaks. E-maksuameti kaudu saab esitada peaaegu kõiki maksu- ja tollideklaratsioone. Lisaks sellele on e-maksuamet maksuhalduri ja kliendi vaheline suhtluskanal, võimaldades kliendil esitada ametile taotlusi, teateid ja küsimusi ning maksuhalduril küsimustele vastata ja kliendile personaalset informatsiooni anda. Klient saab vaadata oma maksu- ja intressiarvestuse saldosid, kontokaarte jmt.

Paralleelselt e-maksuametiga kasutab 73% maksumaksjatest maksualase informatsiooni saamiseks ameti veebilehekülge www.emta.ee.

Minevikus on veebilehe saatust paraku määranud mitmesugused reformid, iseäranis omaaegsete Maksuameti ja Tolliameti kodulehekülgede liitmine. Hetkel elutsevadki veebilehe kaks suuremat rubriiki – “Maksumaksjale” ja “Toll” – üksteisest praktiliselt eraldi.

Ameti veebileheküljel leidub küll hulgaliselt maksu- ja tollitemaatilist informatsiooni, juhendeid, vastuseid probleemidele jmt, kuid paraku nõuab vajaliku leidmine kasutajatelt sageli suurt aja- ning energiakulu, kuna kodulehe ülesehitus jääb arusaamatuks.

Oleme jõudnud järeldusele, et lisaks erinevate võimaluste pakkumisele tuleb mõelda ka ameti e-kanalite kasutajasõbralikkusele. Seetõttu on Maksu- ja Tolliamet alustamas oma e-kanalite ülesehituse ja välimuse muutmisprotsessi. Kliendikeskse teenindusorganisatsioonina lähtub amet oma tegevuste ja teenuste kavandamisel kliendi vajadustest, mis tähendab ka e-teeninduse muutmist lihtsamaks, mugavamaks ja ajasäästlikumaks ning uuenduste tegemisel veebilehe kasutajate hulgas välja kujunenud harjumuste ja eelistuste arvestamist.

Veebruaris leppisid Maksu- ja Tolliameti ning Eesti Maksumaksjate Liidu juhtkond kokku ühise töögrupi moodustamises ameti poolt klientidele suunatud kommunikatsiooni tõhustamiseks. Selle tulemusena leidis märtsi lõpus aset töögrupi esimene kohtumine. Maksu- ja Tolliamet peab maksumaksjate liidu osalemist selles protsessis oluliseks kliendipoolseks sisendiks oma teenuste muutmisel kliendisõbralikumaks ning ajakohasemaks.

Käesoleva ja järgmise aasta jooksul on plaanis muuta e-maksuameti ja ameti kodulehe ülesehitust. Nii menüüdes liikumine, informatsiooni leidmise loogilisus ja kiirus, informatsiooni sisu ajakohasus ning e-maksuameti avalehekülgede ülesehitus peab muutuma kasutajasõbralikumaks. Sellest lähtuvalt kutsub Maksu- ja Tolliamet kaasa mõtlema kõiki ajakirja MaksuMaksja lugejaid, kuidas võiks Maksu- ja Tolliameti elektroonilist kanalit täiustada ja uuendada nii, et see oleks just teile sobiv.

Maksu- ja Tolliameti üheks strateegiliseks eesmärgiks on edastada õiget infot õigel ajal sellele, kes seda vajab. Sellest tulenevalt peab amet tagama informatsiooni piisava kvaliteedi, lähtuma klientide vajadustest ja partneritega tihedat koostööd tegema. Usun, et koostöös maksumaksjate liiduga ja ajakirja MaksuMaksja lugejatega liigume selle eesmärgi täitmisele tubli sammu võrra lähemale.

Maksu- ja Tolliamet hoiab edaspidi ajakirja MaksuMaksja lugejaid kursis sellega, millised muudatused ameti veebilehekülge ja e-maksuametit ees ootavad. Palume, et maksumaksjad nii MTA praeguse veebilehe kui ka e-maksuameti täiesti kriitiliselt üle vaataksid ning oma probleemidest, soovidest ja ettepanekutest teada annaksid. Oleme maksumaksjate liiduga kokku leppinud, et tagasiside võiks toimuda liidu vahendusel, selleks on saavutatud kokkulepe ka vastava küsitluse ülesseadmiseks EML veebileheküljel. Mõistagi oleme maksumaksjatele tänulikud ka vahetult saabuvate ettepanekute eest.

Rainer Osanik

MTA peadirektori asetäitja kt

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo