Maksumaksja portaal - Statistiliste aruannete esitamine muutub ettevõtetele mugavamaks. Tuulikki Sillajõe - 2006 > veebruar (nr 2) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2006 > veebruar (nr 2) > Statistiliste aruannete esitamine muutub ettevõtetele mugavamaks. Tuulikki Sillajõe
Statistiliste aruannete esitamine muutub ettevõtetele mugavamaks. Tuulikki Sillajõe


Ühiskonnas ja majanduses toimuva peegeldamiseks ning trendide väljatoomiseks korraldab Statistikaamet riiklikke statistilisi vaatlusi. Veebruaris käivitas Statistikaamet veebipõhise aruannete esitamise keskkonna eSTAT, mis võimaldab aruandeid elektrooniliselt esitada.

Kuidas ja kellelt andmeid kogutakse

Enamik majandusüksuste (edaspidi ettevõtete) vaatlusi on valikvaatlused. Valikvaatlus tähendab seda, et konkreetsel tegevusalal tegutsevatest ettevõtetest ainult osa peab esitama Statistikaametile aruande. Seega esindab iga aruandekohuslaseks valitud ettevõte teisi samasuguste näitajatega (nt käive või töötajate arv) ettevõtteid. Lisaks lülitatakse osa ettevõtteid aruandekohuslaseks nende suuruse või osatähtsuse põhjal konkreetsel tegevusalal. 2006. aastal on 35% aktiivsetest ettevõtetest aruandekohuslased.

Enamiku vaatluste korraldamiseks kogub Statistikaamet andmeid statistiliste aruannetega, st saadab ettevõttele tühja aruandevormi ja saab selle tagasi täidetuna paberil või Statistikaameti veebilehel oleval Exceli vormil.

Andmete kogumisel on Statistikaameti eesmärk vähendada ettevõtete koormust aruannete esitamisel. Suurima koormuse vähendamise tooks kaasa andmekogude laialdasem kasutamine. Nt Maksu- ja Tolliameti andmete kasutamisel saaks Statistikaamet lõpetada nii mõnegi aruande kogumise või vähendada nendega kogutavate andmete hulka. Selline lahendus vähendaks peamiselt väike- ja keskmiste ettevõtete koormust.

Siinkohal on sobiv meelde tuletada, et Statistikaameti ning Maksu- ja Tolliameti vahel ei teki kunagi kahepoolset andmevahetust. Andmed saavad liikuda vaid Maksu- ja Tolliametist Statistikaametisse ning mitte kunagi vastupidi.

Rahvusvaheline riikliku statistika tegemise hea tava ja Eesti riikliku statistika seadus sätestavad, et riikliku statistika tegemiseks kogutud andmeid võib kasutada vaid riikliku statistika tegemiseks, need on konfidentsiaalsed ja Statistikaameti töötajatel on vaikimiskohustus. Igasugune muul otstarbel andmete kasutamine on seadusega karistatav.

Suurettevõtete koormuse vähendamiseks on Statistikaamet astunud samme koostöös tarkvaraarendajatega, et muuta võimalikuks keerulisemate riiklike statistiliste aruannete koostamine otse ettevõtte raamatupidamisprogrammist.

Seniks pingutab Statistikaamet, et muuta riiklike statistiliste aruannete esitamine ettevõtetele võimalikult mugavaks.

Uus andmeedastuskanal eSTAT

Statistikaameti veebruaris käivitunud veebipõhise aruannete esitamise keskkond eSTAT võimaldab aruandeesitajal ametiga kiiremini ja lihtsamalt suhelda ning elektrooniliselt aruandeid esitada. 2006. aastal ootab Statistikaamet aruannet 32 000 ettevõttelt, kellest 17 000 saab vähemalt ühe aruande esitada eSTATi kaudu. Kokku on sel aastal 168 erinevat statistilist aruannet, millest eSTATi kaudu saab esitada 21.

Et eSTATi on valitud suuema esitajate arvuga aruanded, siis on liitumisvõimalus enam kui pooltel aruandekohuslastest, keda Statistikaamet on eSTATi kasutamise võimalusest ka kirja teel teavitanud.

eSTATiga liitumine ja selle kasutamine

Kuigi andmeesitajaks on ettevõte, peab eSTATi sisenema eraisik. Ettevõtte kontaktisik võib esitada mitme andmeesitaja aruandeid (nt raamatupidamisfirmas töötav raamatupidaja) ning ühe andmeesitaja aruandeid võib esitada ka mitu isikut (nt koostavad raamatupidaja, personalitöötaja ja firma juht erinevaid aruandeid).

Et ettevõtte kontaktisikud saaksid eSTATi kaudu andmeid esitada, loob Statistikaamet ettevõttele nn peakasutaja, kes saab omakorda õiguse luua kasutajaid.

Peakasutaja loomiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, mille esitaja saab olla registrisse kantud ettevõtte esindusõiguslik isik, kas:

  • registrikartoteegi A-osas (füüsilisest isikust ettevõtjad, täisühingud, usaldusühingud);

  • registrikartoteegi B-osas (osaühingud, aktsiaseltsid, tulundusühistud);

  • riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris;

  • mittetulundusühingu registrikaardil;

  • sihtasutuse registrikaardil.

Taotleja võib taotleda peakasutaja õigusi endale või isikule, kelle vastutusalas on ettevõtte statistiliste aruannete esitamine. Peakasutaja õigused antakse määramata ajaks, kuid mitte kauemaks kui ettevõtte likvideerimiseni või kuni ettevõtte juriidilisest registrist kustutamiseni.

Peakasutaja saab:

  • näha ja muuta ettevõtte aruande andmeid;

  • määrata, kellel ettevõttes on juurdepääs eSTATi süsteemile ja kes missugustele aruannetele juurde pääseb;

  • lisada vajaduse korral kasutajaid või neid blokeerida ja kustutada;

  • muuta kasutajate kontaktandmeid.

  • Peakasutaja võtab endale täisvastutuse kõigi toimingute eest, mida tema või tema volitatud kasutajad eSTATis teevad.

eSTATi keskkonda saab siseneda Statistikaameti veebilehelt www.stat.ee ID-kaardiga, Hanza.neti või U-Neti kaudu. Teavet andmeesituse kohta saab Statistikaameti telefonil 625 9100 ja meiliaadressil klienditugi@stat.ee.

Tuulikki Sillajõe

Statistikaameti peadirektori asetäitja

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo