Maksumaksja portaal - Millal muutub auto autoks ehk Kuidas sünnivad sõiduautod? Martin Huberg - 2018 > Veebruar (nr 2) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2018 > Veebruar (nr 2) > Millal muutub auto autoks ehk Kuidas sünnivad sõiduautod? Martin Huberg
Millal muutub auto autoks ehk Kuidas sünnivad sõiduautod? Martin Huberg


Tihti on nii, et inimesed räägivad millestki kui üldteada asjast ega vaevu mõtlema, mida see tegelikult tähendab. Seni kuni lihtinimene räägib abordist, on enamasti tegemist mingist probleemist vabanemisega — olgu see valus tulevik (nt võimalik terviseprobleem lapsel või emal) või valus minevik (nt vägistamisohvrite puhul). Kui aga sekkuvad spetsialistid, siis tuleb uus dimensioon — küsimus on laiem ning vaadatakse meditsiinilisest aspektist, kas abort on vajalik, kas loode on juba teatud arengujärku jõudnud, kas abort on emale turvaline jne. Kui sekkub kirik, siis võib juhtuda, et abort on välistatud, sest jumala seeme kannab elu juba tootmisliini käivitamisel…

Autode puhul — nii veider, kui see ka ei tundu — on võimalik arutleda täpselt samal viisil, määratledes seejuures sünnihetke erinevatel aegadel sõltuvalt vastaja isikust, haridusest ja maailmavaatest.

Autode lugu

Aga millest üldse selline ebaterve huvi sõiduautode sünni kohta? Mis te arvate, millise ministeeriumi valitsemisalasse „sõiduautod kuuluvad“? Loomulikult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse. Kuid mis te arvate, kas autode sünnitusvalud huvitavad neid või mõne teise ministeeriumi usinaid ametnikke? Vajate vihjet? Olgu — kes oli suurtest poliitikutest aktiivne jõmluse vastu võitleja? Just, rahandusminister, ning just Rahandusministeeriumi ametnikud on end perverssel moel autode sünnitusvaludega sidunud, ise endale seda ilmselt selgelt teadvustamata.

Nimelt on tehnolooduses asjad selle ministeeriumi poolt seatud nii, et sõiduautode vanusest sõltub erisoodustuse hind. Selle aasta alguses jõustunud tulumaksuseaduse § 48 lõige 8 sätestab järgmise käsulaua: Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot.

Millal on aga auto üle viie aasta vanune? See sõltub ju sünnihetkest. Millal on auto sündinud, sõltub aga kontseptsioonivalikust.

Nii veider, kui see ka ei tundu, seadus ega selle rakendusaktid ei täpsusta, mida see vanus täpselt tähendab — kas see on valmimine tehases (st sünnitusmajas esimene hingetõmme, sh kui vastsündinu paigutatakse kuvöösi), esindusse saabumine (st (pere)palatisse jätmine ja sugulaste visiidile lubamine) või liiklusregistris registreerimine (st isikukoodi määramine)?

Auto abort ja sünnitusvalud

Ja nii asusime me autode sünnitusvalusid hindama, püüdes esmalt kindlaks määrata, kuidas auto isa sündis. On ju teada, et kuni 31.12.2017. a kehtinud „Erisoodustuse hinna määramise kord“[1] reguleeris tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamisel tekkivat erisoodustust järgmiselt:

Lõikes 2 sätestatud tingimustele vastava arvestuse olemasolu korral võetakse lõikes 1 nimetatud erisoodustuse hinna arvutamisel aluseks töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks sõidetud ühe kilomeetri kohta:

1) sõiduauto puhul vanusega üle 5 aasta ja silindrite töömahuga kuni 2000 cm3 (kaasa arvatud) 0,20 eurot;

2) muudel juhtudel 0,30 eurot.

See määrus ise ja selle seletuskiri meid ei aita, selles ei selgitata, mis seisuga isa sünd fikseeriti tohtrite poolt.

Seega pöördusime vanaisa sünniloo juurde, sest säte ise on selline juba 2003. aasta 1. märtsist. Niisiis, alguses loodi mutter ja polt, seib on poldi poeg, ja see kõik fikseeriti rahandusministri 25.02.2003. a määruses nr 40 „Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 „Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine“.

Selle määrusega viidi viidatud määrusega kinnitatud määruse lisasse „Erisoodustuse hinna määramise kord“ sisse vanusest sõltuv tööandja sõiduauto erakasutamise maksustamine:

Punktis 41 sätestatud tingimustele vastava arvestuse olemasolu korral võetakse punktis 4 nimetatud erisoodustuse hinna arvutamisel aluseks töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks sõidetud ühe kilomeetri kohta:

1) sõiduauto puhul vanusega üle 5 aasta ja silindrite töömahuga kuni 2000 cm3 (kaasa arvatud) 3 krooni;

2) muudel juhtudel 4 krooni.

Ka selle määruse seletuskiri sünnihetkest ei räägi, kuid pajatab järgmist õpetlikku: Sellise arvestuse pidamisel võetakse erisoodustuse hinna arvutamisel arvestuslikuks aluseks sõiduauto puhul, mille vanus on üle 5 aasta ja silindrite töömaht kuni 2000 cm3 3 krooni ja muudel juhtudel 4 krooni ühe erasõitudeks läbitud kilomeetri kohta, kuid samal ajal mitte rohkem kui 2000 krooni kuus ühe erasõitudeks kasutatava sõiduauto kohta.

Ja kuna me juba seda eelnõu seletuskirja kasutame sellest aastast kehtiva korra tõlgendamise abina, siis on paslik meelde tuletada, et tolleaegne määrus viis sisse sõidupäevikute pidamise sellisel kujul, nagu see kehtis, ning rahandusminister selgitas seda peaaegu vastupidiselt selle ministri jutule, kes kilovatimaksu kehtestamist eest vedas: Määrus muudab tööandja sõiduauto kasutamise erisoodustuse maksustamise korra paindlikumaks, võimaldades juhul, kui sõiduautoga tehtavate erasõitude väärtus ühes kuus on väiksem kui 2000 krooni, maksta erisoodustuse tulu- ja sotsiaalmaksu kehtiva korraga võrreldes väiksemalt summalt.

Aga tühja sellest paindlikkusest ja muust, sünnihetke me teada ei saagi.

Mida sünnitusministeerium arvab?

Et mitte omaenese tarkusele tuginedes lihtsalt turul tünga saada, pöördusime selgitustaotlusega Tema Enda, st abstraktse õiguslooja poole (see, et Riigikogu on õiguslooja, on ammu folkloor, tegelikult tehakse seadusi ammu enamasti ministeeriumis vastavalt partei platvormile).

Tuli esitada mitu küsimust, et tuvastada, kas tegemist on paavsti, filosoofi, ämmaemanda või sünnitajaga, ning milline on sellest taagast tulenevalt tema seisukoht. Et mitte anda ametnikele endile vabu käsi viljastamisest sünnituseni arutlemisel, andsime selgitustaotluses siiski piirid ette, millele toetudes tulnuks arutleda sünnihetke üle.

Mulle meenus, et lugesin mõni aeg tagasi kuskilt veebist, et Jaapanis pandi mitukümmend aastat vana superauto oksjonile ja sellel puudus numbrimärk, sest see osteti kollektsioneerimiseks, ühegi riigi liiklusregister seda ei kajastanud. See on täiesti reaalne olukord, kus tegelikult autot võidakse kasutada eratarbimiseks. Aga, et asi oleks usutavam, tuletan lugejale meelde, et meie banaanivabariigis on selline eesrindlik asi nagu „teisaldatav registreerimismärk“ ehk proovinumber. Põhimõtteliselt on võimalik selle numbriga autot isiklikes huvides kasutada ja võib tekkida erisoodustuse maksustamise vajadus. Niisiis sai ka sellisele registreerimata sõiduki kasutamise võimalusele viidatud.

Ja mis välja tuli?

Meie lootsime romaani. Või noh, novell või valm või äärmisel juhul tabav luuletus oleks samuti asja ära ajanud, kuid nemad, noh, nemad ei ole kirjandushuvilised. Nad ei vaevunud arutlemagi, saati siis värsse seadma: Tulumaksuseaduse § 48 lõike 8 rakendamisel võetakse sõiduauto vanuse määramise aluseks esmane registris registreerimise aeg, sõltumata sellest, millise riigi registris kanne on tehtud.

Ja vähe sellest, vastus tuli hoopis lennujaama lähistelt, mitte superministeeriumist. Me olime ilmselgelt pettunud. Meie huvi oli alahinnatud, meie tundeid riivatud.

Ja mida me sellest siis järeldame? Et kui me inimesega võrdleme, siis ei ole teda olemas enne, kui ametnik on isikukoodi kinnitanud, möllinud ja templi paberile löönud? Nii totter, kui see ka ei tundu, on see tegelikult täpselt nii nagu juriidilise isiku õigusvõimega: Eraõigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib seadusega ettenähtud registrisse kandmisest.[2]

Ehk siis — sõiduauto on nagu juriidiline isik, mis tekib registrisse kandmisega.

Me oleme kaugel sellest, et sellega nõustuda, kuid vähemasti on meile teada, kuidas nad arvavad. Õige vastamine eeldaks ju arutelu, sest mõiste on seaduses määratlemata ja tuleks tõlgendamise teel sisustada või vajadusel norme täpsustada. Kuid eks see kipubki viimasel ajal nii minema, et ametnikud elavad elu teie eest ära, et te kogemata valesid valikuid ei teeks.

Loodame, et kellelgi tekib huvi kohtupraktika loomise vastu. Seniks aga — nael naelkummi (olgu, täpsustagem: naastrehvi).

Martin Huberg

EML juhatuse liige


EML selgitustaotlus Rahandusministeeriumile

29.01.2018

Tulumaksuseaduse § 48 lõige 8 (alates 01.01.2018. a kehtivas redaktsioonis) sätestab: tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot. Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või registrikanne on peatatud.

Soovime saada selgitust, kuidas määratakse selle sätte kontekstis sõiduauto vanust.

Kuivõrd seadus on ebatäpne ning ei seaduseelnõu 458 SE seletuskiri ega kuni 31.12.2017. aastani kehtinud rahandusministri 13.01.2011. a määrus nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord“ § 1 lg 3 punkt 1 ega seda muutnud 25.02.2003. aasta määruse nr 40 „Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 „Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine“ muutmine“ eelnõu seletuskiri ei ava, mida mõistetakse väljendi all „üle viie aasta vanune sõiduauto“, siis palume Rahandusministeeriumil oma ametnike abil selle mõiste sisu välja selgitada ning selgitus meile edastada.

Sisuliselt on võimalik seda sisustada väga erinevatel alustel. Näiteks tehas tähistab konkreetse mudeli konkreetse partii valmistamise kuupäevadega, kuid võimalik on ka lähtuda hetkest, mil sõiduk maaletoojani jõuab, vastava riigi registris esmaselt registreeritakse või esimesele kasutajale üle antakse.

Praktikast on teada juhtumeid, kus sõiduauto on mitmeid aastaid olnud müügiplatsil, kuid ei olnud ühegi riigi asjaomases registris registreeritud. Näiteks kollektsioneeritavate sõidukite puhul ei pruugi seda kunagi juhtuda.


MTA vastus EML segitustaotlusele

01.02.2018

Vastuseks Rahandusministeeriumile 29.01.2018 esitatud selgitustaotlusele sõiduauto vanuse määramise kohta teatame järgmist:

tulumaksuseaduse § 48 lõike 8 rakendamisel võetakse sõiduauto vanuse määramise aluseks esmane registris registreerimise aeg, sõltumata sellest, millise riigi registris kanne on tehtud.[1] Rahandusministri 13.01.2011. a määrus nr 2.

[2] Tsiviilseadustiku üldosa seadus, § 26 lg 2.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo