Maksumaksja portaal - Aasta 2018 Euroopa maksumaksjate katusorganisatsioonis. EML - 2018 > Veebruar (nr 2) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2018 > Veebruar (nr 2) > Aasta 2018 Euroopa maksumaksjate katusorganisatsioonis. EML
Aasta 2018 Euroopa maksumaksjate katusorganisatsioonis. EML

Maksumaksjate liit kuulub Euroopa katusorganisatsiooni — Euroopa Maksumaksjate Assotsiatsiooni (TAE — Taxpayers Association of Europe). Sinna kuulub ühtekokku 36 liikmesorganisatsiooni. Nii mõnigi riik on esindatud mitme samalaadse ühinguga, näiteks Ukrainas on neid lausa kolm.

Liikmete arvu poolest ületab EML paljusid oma Euroopa kaaslasi suurelt. Meie väikese rahvaarvu juures on üpris tähelepanuväärne, et ületame liikmelisuses selliseid riike nagu Austria, Valgevene, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Gruusia, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Poola, Portugal, Rumeenia, Serbia, Venemaa, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Šveits. Massilise liikmete arvuga organisatsioonid on näiteks Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Ukrainas ja Suurbritannias. Põhjus võib olla selles, et maksumaksjate liidul ei ole ühtset rahvusvahelist standardit või „frantsiisi“ — tegemist võib olla elitaarse klubi, ettevõtjate ühenduse või poliitilise rahvaliikumisega.

Maksumaksjate katusorganisatsioon püüab oma piiratud rahaliste vahenditega[1] seista maksumaksjate õiguste eest ning ütleb võimaluse korral sõna sekka ka poliitilises debatis. TAE president on Rolf von Hohenhau ja peasekretär Michael Jäger.

Toome lugejateni lühikokkuvõtte TAE 2017. aasta tegemistest ja selle aasta plaanidest.

Vastuseis Euroopa Liidu maksule

Selgi aastal on olnud fookuses maksuteemad. Igal aastal püüab Euroopa Komisjon liikmesriike veenda Euroopa Liidu maksu kehtestamises. Tänaseni on õnnestunud seda vältida. Nüüd aga on Suurbritannia EL-ist lahkumise varjus toimuvate ümberkorralduste käigus taas sisse toodud EL maks Euroopa Liidu eelarve finantseerimiseks. Suurbritannia lahkumisest hoolimata soovib komisjon EL eelarvet laiendada.

Kuna maksuküsimustes kehtib otsuste vastuvõtmisel ühehäälsuse nõue, on seni olnud piisav, kui kas või üks liikmesriik hääletab maksu vastu. Sellegipoolest rõhutab TAE oma pöördumises, et väga oluline on, et ka kõik maksumaksjate esindusorganisatsioonid avaldaksid oma vastuseisu sellele Euroopa Komisjoni plaanile.

Vajalikud reformid Euroopa Liidus

Kriitikale vaatamata tuleb meenutada, et praegusel kujul eksisteeriv EL on loonud enam kui 70 aastat rahu, kasvu ja õitsengut. Meie laste ja lapselaste huvides on, et see ei muutuks.

Maailm muutub ja ka Euroopa Liidu ees seisvad väljakutsed ei kao, vaid pigem kasvavad. USA presidendivalimised näitasid, et Euroopa roll peab edaspidi olema teistsugune. Euroopa peab võtma rohkem vastutust.

Vajame seda kogu Euroopas, et oleks rohkem individuaalset vastutamist. Iga eluvaldkond ei pea olema EL tasemel reguleeritud. Niisiis oleks vaja vähem Euroopat, kus see on võimalik, ja rohkem Euroopat, kus see on vajalik.

TAE aastaauhind

Möödunud novembris anti pidulikul tseremoonial Brüsselis 16-ndat korda üle auhind maksumaksjaid toetava tegevuse eest. Ühe auhinna sai anti Euroopa Parlamendi liige Elmar Brock, kes on muu hulgas seotud Brexiti lahkumisläbirääkimistega EL poolelt.[2] Teise auhinna sai teleajakirjanik Udo van Kampen, keda tunnustati aastatepikkuse objektiivse reporteritöö eest.

Euroopa Liidu Prokuratuur

TAE on aastaid võidelnud Euroopa fondide ja abirahade raiskamisega. Juba 2001. aastal osales TAE EL Komisjoni algatusel, mille mõte oli luua ametkond, kes taoliste asjadega tegeleks. Euroopa Prokuratuuri EPPO (European Public Prosecutor's Office) asutamisega 2017. aasta lõpul on TAE enam kui 10 aasta kestnud nõudmised lõpuks vilja kandnud.

EPPO ülesandeks on EL eelarvet kahjustavate kuritegude menetlemine ning süüdistuse esitamine. Sellisteks kuritegudeks on näiteks EL toetustega seotud pettused ja kelmused, korruptsioon, aga ka suured piiriülesed käibemaksupettused ehk karussellpettused, mille raames liigutavad kurjategijad raha erinevate liikmesriikide vahel eesmärgiga hoiduda kõrvale käibemaksu tasumisest.

TAE kolimine ja uus koduleht

Euroopa Maksumaksjate Assotsiatsioon rajati 1969. aastal ja registreeriti toona Luksemburgis, kus tuli ka registreerida kõik organisatsiooni muutused. Kuna aga TAE-l puudub seal kontor, ei olnud enam võimalik organisatsiooni Luksemburgi registris hoida. Seepärast on 2015. aastast alates käinud töö selle nimel, et TAE registreerida Brüsselis, kus on ka organisatsiooni kontor. TAE administratiivne töö toimub jätkuvalt Münchenis. Ümberkolimise protseduur kestis ligi kaks aastat ja sai lõpule viidud oktoobris 2017.

2017. aasta sisse jäi ka TAE veebilehe (www.taxpayers-europe.org) kaasajastamine. Nüüdne koduleht on saksa- ja ingliskeelne (ingliskeelse avalehega), varasemast kasutajasõbralikum ja mugav vaadata ka mobiiltelefoniga.

Brexiti tagajärjed

2017. aasta märtsis avaldas TAE analüüsi Suurbritannia EL-ist lahkumise tagajärgede kohta.[3] Brexit ei ole tegelikult üllatav, sest juba aastaid on olnud märke, et EL usaldusväärsus liikmesriikides langeb. Inimestes on vaja taastada usaldus EL vastu. Sellega käib kaasas ka küsimus rahvaste suveräänsusest. EL tuleviku huvides on Euroopa Liidu vastutuse ümbersõnastamine. Subsidiaarsus ja vähem regulatsioone on edu võti. Sama kehtib ka Euroopa väärtuste defineerimisel ja nende kaitsel.

Maksumaksjate konverents Kiievis

2017. aasta sügisel toimus Ukrainas Kiievis konverents teemal „Euroopa Tulevik“. Ürituse organiseeris Ukraina maksumaksjate assotsiatsioon ja sellest võttis osa ligi 750 osalejat. Konverentsist osavõtjad vahetasid kogemusi ja arutasid majanduse, teaduse ja poliitika teemadel lähtudes ürituse kandvast ideest: kuidas kujundada Euroopa tulevikku nii, et Euroopa oleks tulevikuks valmis?

Euroopa Keskpanga euro-poliitika

Euroopa Keskpanga rahapoliitika jätab kõvasti soovida. Samuti ei ole põhjust kritiseerimata jätta soovi ühtlustada liikmesriikide võlgnevusi.

TAE vaatenurgast rikub keskpank nii maksumaksjate õigusi kui ka Euroopa Liidu lepingut ning ohustab eurot ja Euroopat. Pikas perspektiivis ohustab EKP madal intressimäär ja rahanduspoliitika euro stabiilsust ning hävitab jõukust ja pidurdab riiklikke eelarvereforme. Paljude EL riikide võlad on jätkuvalt liiga kõrged. Uuringud näitavad, et ainult valitsused saavad madalatest intressidest kasu, ettevõtjad ja erasektor aga kaotavad.

Euroopas on üha enam poolthääli saanud liikmesriikide võlgade kommunaliseerimise mõte. Sellega kaasneb ka ühise hoiusekindlustuse skeemi EDIS (European Deposit Insurance Scheme) loomise ettepanek. Sellist meedet toetab näiteks Prantsusmaa president Macron ja Euroopa Parlamendi endine president Martin Schulz.

Selline rahapoliitika aga on vastuolus Euroopa Ühenduse algse mõttega ja ohustab ka Euroopa tulevikku. TAE annab oma parima, et Euroopa kodanike õigusi kaitsta. Ka 2018. aastal seistakse maksumaksjate huvide eest ja astutakse vastu igale katsele, mis ründab vabadust.[1] EML maksab selles organisatsioonis 294-eurost aastamaksu. Soome ja Saksamaa maksumaksjate MTÜ-de osa TAE eelarves aga on üle 10 000 euro. Enamik TAE liikmeid panustab siiski summades, mis jäävad 200 euro kanti.

[2] 2007. aastal anti Elmar Brockile Maarjamaa Risti II klassi teenetemärk, mida antakse kõrgeima klassi autasuna välismaalastele, kellel on erilisi teeneid Eesti Vabariigi ees.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo