Maksumaksja portaal - Maksumaksjate liit ootab 2017. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase nominente. EML pressiteade - 2018 > jaanuar (nr 1) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2018 > jaanuar (nr 1) > Maksumaksjate liit ootab 2017. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase nominente. EML pressiteade
Maksumaksjate liit ootab 2017. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase nominente. EML pressiteade22.01.2018

Eesti Maksumaksjate Liit kuulutab igal aastal välja maksumaksja sõbra ja maksumaksja vaenlase tiitlite saajad.

Maksumaksja sõbra tiitel antakse isikule, kes on aasta jooksul oma tegude või sõnadega avaldanud kõige positiivsemat mõju maksumaksja õigustele, teadlikkusele ja rahakotile. Maksumaksja vaenlase tiitel antakse isikule, kelle sõna ja tegu või tegevusetus on aasta jooksul muserdanud maksumaksjat ja laastanud tema rahakotti.

Ootame kõigilt huvilistelt ettepanekuid 2017. aasta sõbra ja vaenlase tiitli saajate kohta EML kodulehel. Teretulnud on ka ettepanekud täiendvaate tiitlite andmiseks või mõne olulise sündmuse muul moel äramärkimiseks.

Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad kuulutatakse välja 14. veebruaril 2018 Eesti Rahvusraamatukogus.

Varasematetel aastatel on maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saanud:

2016

Maksumaksja sõbra tiitlit välja ei antud.
Eriauhinna sai Tallinna Halduskohtu kohtunik Kadriann Ikkonen. Sellega tunnustas EML kohtuotsust, millega algatati põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus maksuintressi määra osas. EML hindab kõrgelt kohtuotsuse põhjalikku analüüsi, kus võeti vaatluse alla maksuintressi olemus ja võrreldi maksuintressi määra muude sarnaste finantsinstrumentide määradega nii Eestis kui mujal maailmas.


Maksumaksja vaenlase tiitli sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kahe üldsuses pahameelt tekitanud otsuse eest: otsus mitte nõuda tagasi Ärma talule makstud toetust ja umbes 200 000 eurot maksnud disainiprojekt. Need kaks juhtumit kahjustasid ja naeruvääristasid kogu Eesti riigi mainet.

2015

Maksumaksja sõbra tiitel jäi välja andmata, kuid selle asemel anti välja kaks eriauhinda.
Eesti Päevalehe
toimetust tunnustati artikli ja fotode eest, milles paljastati, et Mihhail Stalnuhhini liisitud autot kasutab tema abikaasa selleks, et koeraga jalutama minna.
Ettevõtja Atso Matsalu sai tunnustuse selle eest, et ta avalikustas ajakirjanduses Maksu- ja Tolliameti kirja, milles nõuti ühe osaühingu juhatajalt selgitusi spordiklubi parklasse pargitud ametiauto kohta.

Maksumaksja vaenlase tiitli said Mihhail Stalnuhhin ja Priit Toobal, Riigikogu liikmetena kuritarvitasid kuluhüvitisi, lastes hüvitada abikaasale ja pojale kasutamiseks antud auto liisingumaksed või tankides lühikese aja jooksul ebamõistlikult suure koguse autokütust.

2014

Maksumaksja sõbra tiitli sai Eesti Vabaerakond, kes konkureeris valimistel edukalt „vanade erakondadega", saamata sentigi toetust riigieelarvest ning soovib muuta riigivalitsemise korraldust, vähendada ametnike võimu ja kaasata maksumaksjaid rohkem otsustusprotsessi.

Maksumaksja vaenlase tiitli said Reformierakond ja endine rahandusminister Jürgen Ligi mitmete ettevõtluskeskkonda halvendavate, bürokraatiat kasvatavate ja maksukoormust tõstvate seadusemuudatuste läbisurumise eest.

2013

Maksumaksja sõbra tiitli sai Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves selle eest, et jättis välja kuulutamata käibemaksuseaduse muutmise seaduse, mis oleks pannud ettevõtjatele kohustuse hakata esitama käibedeklaratsiooni lisas detailset infot oma tehingute kohta.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai rahandusminister Jürgen Ligi, kes algatas mitmeid ebaõiglasi ja maksumaksjate halduskoormust suurendavaid seaduseelnõusid (käibedeklaratsiooni lisa, sõiduautode käibemaksupiirang).


2012

Maksumaksja sõbra tiitli sai Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik Eesti Pangas läbi viidud reformide eest.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rahvusliku lennukompanii AS Estonian Air halva juhtimise eest.

2011

Maksumaksja sõbra tiitlit välja ei antud.

Kodualuse maa maksuvabastuse kehtestamise eest anti ergutusauhind Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele ja lohutusauhind IRL esimehele Urmas Reinsalule.

Eriauhind anti AS-ile Eesti Statoil Tallinna müügimaksu vaidlustamise eest halduskohtus.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai sotsiaalminister Hanno Pevkur ning maksumaksja vaenlase abilise tiitlid said peaminister Andrus Ansip ja rahandusminister Jürgen Ligi töötuskindlustusmakse määra vähendamata jätmise eest.


2010

Maksumaksja sõbra tiitli said Harku Vallavalitsus ja 14 volikogu liiget ning Jõgeva Vallavalitsus ja 14 volikogu liiget, kes algatasid ja võtsid vastu otsuse vabastada nendes valdades 2011. aastal elanike kodualune maa maamaksust.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai Tallinna volikogu koalitsioon ja linnavalitsus eesotsas linnapea Edgar Savisaarega müügimaksu ja paadimaksu kehtestamise eest Tallinnas.

2009

Maksumaksja sõbra tiitli sai õiguskantsler Indrek Teder suvise käibemaksutõusu vaidlustamise eest.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav asutuse halva töökorralduse ja riigile kulukate kohtuprotsesside eest.


2008

Maksumaksja sõbra tiitli sai Tarbijakaitseamet, kes hoolimata tagasihoidlikust eelarvest ja väikestest palkadest üritab kaitsta tarbijaid ka nendes valdkondades, mis peaksid kuuluma teiste asutuste pädevusse.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai Finantsinspektsioon, kes elas pankade laenuralli turjal head elu ja kaitseb rohkem panku, kui nende kliente.

2007

Maksumaksja sõbra tiitel otsustati anda 18 827-le inimesele, kes andsid möödunud kevadel 31. maist kuni 6. juunini oma toetusallkirja maksumaksjate liidu pöördumisele Riigikogu kuluhüvitiste kava vastu, nõudes kõikide maksumaksjate võrdset kohtlemist ja toetades sellega osalusdemokraatia ja kodanikuühiskonna arengut Eestis. Maksumaksja sõbra tiitliga kaasnev meene anti üle pöördumisele esimesena allkirja andnud Merike Metstakile.

Maksumaksja vaenlase tiitel otsustati jätta välja andmata.


2006

Maksumaksja sõbraks valiti rahandusminister Aivar Sõerd. Tiitliga soovis EML juhatus rõhutada muutusi rahandusministeeriumis võrreldes varasemate aegadega. Aivar Sõerd on olnud koostöövalmis ja arvestanud maksumaksjate ettepanekutega. Samuti kutsus minister EML esindaja osalema MTA peadirektori kandidaatide hindamise komisjoni, see on tähelepanu vääriv fakt Eesti osalusdemokraatia arengus.

Maksumaksja vaenlaseks tunnistati Riigikogu liikmed 202 miljoni krooni jagamise eest isiklike eelistuste alusel. Nimetatud afäär riivas EML arvates kõigi ausate Eesti inimeste õiglustunnet.


2005

Maksumaksja sõber: Maksumaksja, kes rabas kogu aasta tööd teha ning tekitas sellega rekordilise eelarve ülelaekumise, mida poliitikud ei suuda ära jagada.

Maksumaksja vaenlane: Vabariigi Valitsus, kes põhjustas maksumaksjale meelehärmi ja kannatusi saamatuse ning otsustusvõimetuse, maksumaksjale antud lubaduste murdmise, miljardilise suhkrutrahvi ning 2009. aastaks vajalike tulumaksuseaduse üleminekusätetega tegelemata jätmise tõttu.


2004

Maksumaksja sõber: rahandusminister Taavi Veskimägi, kelle avaldused ja tegutsemine rahandusministrina on kandnud sõnumit Eesti tulumaksusüsteemi ja rangete eelarvekriteeriumite eest seismisest Euroopa Liidus, maksukoormuse alandamisest ja kõigi ettevõtlusvormide väärtustamisest.

Maksumaksja vaenlane: sotsiaalminister Marko Pomerants, vastustas töötukassa nõukogu plaani alandada töötuskindlustusmakse määra ja keerutas töötukassa ja Tööturuameti ühinemisele viivate arengute kohta.


2003

Maksumaksja sõber: ajaleht Eesti Ekspress panuse eest maksuteemade asja- ja ajakohasel kajastamisel uuriva ajakirjanduse parimal moel.

Maksumaksja vaenlane: Maksuamet, tulemustasust ajendatud ja ebapädevusest tingitud maksumaksjavaenuliku tegevuse ja tegevusetuse eest, mis viisid ameti juhtimiskriisini.


2002

Maksumaksja sõber: õiguskantsler Allar Jõks, kes on oma tegevuses põhiseaduslike õiguste tagamisel Eestis olnud põhimõttekindel, tulemuslik ja kodanikualgatust hindav.

Maksumaksja vaenlane: Riigikogu rahanduskomisjon, kes rakendas puudulikult osalusdemokraatia põhimõtteid maksuseaduste eelnõude menetlemisel.


2001

Maksumaksja sõber: ajaleht Äripäev, kes aasta jooksul valgustas lugejaid järjekindlalt ja mitmekülgselt maksustamise teemadest, aidates sellega kaasa maksumaksjate maksuteadlikkuse kasvatamisele, maksuseaduste parendamisele ning maksukoormuse taseme jälgitavusele Eestis.

Maksumaksja vaenlane: sotsiaalminister Eiki Nestor, kes oli vastutav töölepingu seaduse muutmise eest, millega kaasnes sotsiaalmaksu baasi laienemine, ning töötuskindlustuse seaduse väljatöötamise eest, mis tekitas maksumaksjate vahel põhjendamatut ebavõrdsust.


2000

Maksumaksja sõber: peaminister Mart Laar, kes viis valitsuses läbi maksukoormuse alandamise programmi.

Maksumaksja vaenlase auhind jäi kandidaatide puudumisel välja andmata.


1999

Maksumaksja sõber: Eesti Reformierakond, kes täitis oma valimiseelse lubaduse kaotada maks juriidilise isiku tuludelt ning on nii sõnas kui teos hoidnud kurssi maksubaasi laiendamisele ja maksukoormuse alandamisele.

Maksumaksja vaenlane: Rahvaerakond Mõõdukad (praeguse nimega Sotsiaaldemokraatlik Erakond), kes on teinud suuri jõupingutusi maksukoormuse suurendamiseks, mõeldes välja uusi makse ja taotledes olemasolevate tõstmist.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2018 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo