Maksumaksja portaal - TOIMETUSE VEERG - 2017 > oktoober (nr 10) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
TOIMETUSE VEERG

Oktoobri MaksuMaksjas hiljutised maksualased kohtulahendid

Värske ajakirjanumber tutvustab uuemaid kohtulahendeid, mis on teedrajavateks maksunduse valdkonnas.

ATTELA Advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat Marek Herm ning advokaat Annika Soom toovad lugejateni kokkuvõtte lahendist, kus Riigikohus on kinnitanud esmakordselt, et maksukohustuslase staatus ei sõltu käibemaksukohustuslase registreeringu olemasolust. Juhul kui ei ole tuvastatud maksupettust ning arve sisaldab kõiki andmeid, mis võimaldavad tuvastada tehingute sisu ja toimumise arvel märgitud isikute vahel, ei saa sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust keelata ainuüksi seetõttu, et arve väljastaja ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud. Euroopa Kohtu praktikale ja Riigikohtu seisukohtadele tuginedes on artikli autorid seisukohal, et sarnane oleks käsitlus ka juhul, kui teenuse osutaja või kauba müüja ei oleks üldse kunagi käibemaksukohustuslasena registreeritud olnudki.

ATTELA Advokaadibüroo vandeadvokaat Kaspar Lind annab ülevaate käibemaksu puudutavast Riigikohtu lahendist, milles selgitatakse liisingulepingute muutmise ja lõpetamisega seonduvaid aspekte olukorras, kus on toimunud ettevõtte üleandmine. Praktikas on olnud üsna tavapärane, et liisinguandjad kas ei mõista või ignoreerivad ettevõtte üleandmist ning käsitlevad seda alati vana lepingu lõpetamise ja uue lepingu sõlmimisena koos kõigi sellega kaasnevate protseduuridega, mis tähendab ka arvete esitamisi ning seda loomulikult koos käibemaksuga.

Samuti teeb Kaspar Lind kokkuvõtte Saksamaa kõrgem maksukohtu ja Euroopa kohtu lahenditest, mis puudutavad kaardimängude käsitlemist käibemaksuõiguses.

Advokaadibüroo RASK advokaat Villy Lopman esitleb lahendit, kus Riigikohus analüüsis maksuhalduri pädevust hinnata tehinguid ümber ja seda, kas ja kui palju tohib maksuhaldur sekkuda teiste riigiametite pädevusse. Esimene oluline Riigikohtu välja öeldud seisukoht seisnes selles, et maksuhalduri-poolse sekkumise eelduseks on maksueelise olemasolu. Teiseks, maksuhaldur ei saa majandusliku tõlgendamise reegli abil kõrvale hoiduda sisulisest analüüsist ja enda põhjendamiskohustusest, ehk siis lihtsalt väita, et tehing on näilik ja asuda maksustama. Kolmandaks selgitas Riigikohus, et maksuhaldur ei saa MKS § 83 lõike 4 kaudu sekkuda teiste haldusorganite haldusalasse.

EML jurist Hiie Marrandi tutvustab Riigikohtu lahendit, kus arutleti selle üle, millistel tingimustel on ühel käibemaksukohustuslasel võimalik kulutuselt käibemaksu maha arvata. Olulisimad seisukohad on: tegutsemise juriidiline vorm (nt MTÜ) iseenesest ei piira sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust, saadud toetused ei piira sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ning kui soetatud kaupasid-teenuseid kasutatakse maksustatava käibe jaoks, siis ei ole alust sisendkäibemaksu mahaarvamist piirata.

Margit Berko

MaksuMaksja peatoimetaja

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2018 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo