Maksumaksja portaal - Vallasasjad vaadeldud. EML - 2017 > märts (nr 3) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2017 > märts (nr 3) > Vallasasjad vaadeldud. EML
Vallasasjad vaadeldud. EMLJaanuarikuu MaksuMaksjas avaldasime EML kirjavahetuse ja Riigikogu stenogrammi, kus rahvaesindajad uurisid rahandusministri käest, kuidas täpsemalt näeb maksukorralduse seaduse muudatuse kohaselt välja sõiduauto vaatlemine. Tookord jäi minister vastamisega hätta ja lubas vastata kirjalikult. Nüüd saame avaldada Riigikogus 22. veebruaril räägitud jutu, kus tutvustati Rahandusministeeriumi selgitust. Ühtlasi hääletati maha Aivar Sõerdi muudatusettepanek, mille kohaselt oleks vaatluse kohta käiv täiendus seadusest välja jäetud. Nüüd on MKS muudatused vastu võetud ja hakkavad 1. aprillil kehtima. Aga mis puudutab autode vaatlemist, siis seda ei tehtud enne ega hakata tegema ka edaspidi. Milleks kogu seda seadusemuudatust ikkagi vaja oli, jääb meile küll endiselt arusaamatuks.

***

Väljavõte Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini ettekandest ja vastusest Riigikogu liikme küsimustele täiskogu 22.02.2017 istungil seaduseelnõu 320 SE teisel lugemisel

Kolmanda muudatusettepaneku esitaja on kolleeg Aivar Sõerd. Ettepaneku esitaja selgitab, et vallasasjade vaatlemine on reguleeritud maksukorralduse seaduse §-des 62 ja 65. Vaatluse regulatsiooni muutmine maksukorralduse seaduse § 72 lõigetes 1 ja 2 ei ole vajalik, sest see võiks kaasa tuua maksumaksja põhiõiguste rikkumise. Nagu ma juba ütlesin, sisult sama ettepaneku tegi ka Eesti Maksumaksjate Liit oma kirjas rahanduskomisjonile. Rahandusministeerium ettepanekut ei toetanud. Seoses Eesti Maksumaksjate Liidu arvamusega selgitas Rahandusministeerium oma kirjas järgmist: Vaatluse regulatsiooni täiendamise peamine eesmärk on ära hoida kulukad ja tarbetud vaidlused selle üle, kas maksuhaldur võib tuletada seaduse tõlgendamise kaudu õiguse vaadelda ka vallasasju, mis asuvad väljaspool ettevõtte tegevuskohta ning mis on vaatluse läbiviimise ajal majandus- või kutsetegevusega mittetegeleva isiku valduses. See „majandus- või kutsetegevusega mittetegelev isik" on seaduses olev väljend. Tuletan meelde, et nii esimesel lugemisel siin saalis kui ka kahel arutelul komisjonis kutsus see küsimus esile kõige rohkem vaidlusi. Võib öelda isegi nii, et see oli ainus küsimus, mis kutsus esile teatud kahtlusi. Rahanduskomisjoni istungil selgitasid nii Rahandusministeeriumi kui ka maksuameti esindajad, et vaatlus on konkreetse maksumenetluse raames tehtav ametlik toiming. See viiakse üldjuhul läbi etteteatamisega ning maksumaksja nõusolekul. See tähendab, et kogu aeg on selline kahtlus, et see nagu tuletab meelde mingit jälgimistegevust ja nii edasi. Seda kommenteerides pidi minister esimesel lugemisel mitu korda kinnitama — ma vaatasin stenogrammi täna üle —, et see toimub ootamatult. Nii see ei ole etteteatamisega ning maksumaksja nõusolekul ja juuresolekul. Sellest on ka erandid, aga need on seotud sellega, et maksumaksjat ei ole võimalik kätte saada või on ilmne, et maksumaksja hakkab vara peitma või teeb muul moel vaatluse eesmärgi saavutamise võimatuks. Tähendab, kui on olemas maksumaksja, keda ei ole võimalik kätte saada — see iseenesest on siiski veidi imelik —, siis seni kehtinud kord lihtsalt ei sobi. Kui sa ei suuda inimest leida, siis sa ei saa talle ka midagi teatada, ja see põhjendabki teatud erandeid, millest siin räägitakse. Vaatluse tulemused kannab maksuhaldur kohapeal protokolli, vaatlus ei saa olla juhuslik ega n-ö ujuva lõpptähtajaga. Seadus kohustab maksuhaldurit valima kõige sobivamad ja isikut kõige vähem koormavad kontrollmeetmed. Seega ei luba maksukorralduse seadus praegu ega ka muudatuste rakendamisel teha n-ö õngitsemise eesmärgil juhuslikke vaatlusi ega hajutada vaatlust pikema perioodi peale ehk tegelda jälitustegevusega. Sellisel juhul oleks tegu varjatud jälgimisega ehk jälitustegevusega ning selliselt kogutud teavet ei saaks maksumenetluses kasutada. Lisaks võib selline tegevus kvalifitseeruda kuriteona.

Praegu võtsin lühidalt kokku kõik selle, millest me üsna pikka aega rahanduskomisjonis rääkisime. Need olid põhilised küsimused, kusjuures ühte ja sama küsiti tegelikult mitu-mitu korda. Kolmas muudatusettepanek hääletati läbi, selle tulemus ei olnud konsensuslik — poolt oli 2 komisjoni liiget, vastu 5. Nii et komisjoni toetust see ei leidnud.

Aivar Sõerd
Austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Mul on selline küsimus. Kui te rääkisite muudatusettepanekust nr 3, siis te ei öelnud, et üks asjaolu, mis selle ettepaneku tingis, oli eelnõu § 1 punkt 24. Seletuskirjas on kirjutatud, miks seda vaja on. Seal on öeldud muu hulgas, et vajaduse seadust muuta tingib asjaolu, et seaduse eesmärgiga ei ole kooskõlas olukord, kus vaatluse läbiviimise õigus siis justkui puudub, kui sõiduki roolis istub maksukohustuslase juhatuse liige ise. Ma küsisin sellega seoses esimesel lugemisel ministri käest, kuidas vaatlust läbi viiakse. Ta siis ei vastanud mulle, aga hiljem vastas kirjalikult ja me käsitlesime komisjonis natuke seda teemat. Ühe asja saime selgeks: kindlasti toimub maksumaksja teavitamine. Aga mul oli küsimuse teine pool ka: kas vaadeldakse liikuvat või seisvat sõidukit? Äkki teie oskate vastata.

Mihhail Stalnuhhin
Ma lähtun sellele vastates pigem oma elukogemustest. Ma ei kujuta ette maksuhaldurit, kes n-ö käigu pealt, ütleme, kui auto kiirus on 60 kilomeetrit tunnis, hakkab tehnikaga sekeldama, pildistama või ühest autost teise hüppama. Seepärast eeldan 99% tõenäosusega, et tegemist on seisva sõidukiga.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2018 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo