Maksumaksja portaal - Kas keskerakond on kuritegelik organisatsioon? EML - 2015 > november (nr 11) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2015 > november (nr 11) > Kas keskerakond on kuritegelik organisatsioon? EML
Kas keskerakond on kuritegelik organisatsioon? EML

Ettepanek maksukontrolli läbiviimiseks

EML 04.11.2015 kiri Maksu- ja Tolliametile

04.11.2015 ilmus Postimees.ee artikkel „Keskerakond lubab maksta Savisaare ja Kallo kaitsjatasu“, milles on kirjutatud, et Keskerakonna kinnitusel on erakond mitmel korral kinni maksnud oma juhatuse liikmete kriminaalasjade advokaadikulud.

Lähtudes eeldusest, et Keskerakond ei ole kuritegelik organisatsioon ja erakonna juhatuse liikmete põhikirjaliste ülesannete hulka ei kuulu kuritegude toimepanemine, on EML arvates erakonna juhatuse liikme isiklikus kohtuasjas antud õigusabi kulu hüvitamine erisoodustus, mis tuleb maksustada TuMS § 48 alusel. Näiteks kui EML juhatuse liige ületab kiirust ja vajab trahvi vaidlustamiseks õigusabi, siis meie veendumuse kohaselt sooviks MTA kindlasti maksustada seda erisoodustusena, kui EML peaks oma juhatuse liikme õigusabikulud hüvitama. Erakondade puhul peaks kehtima sama loogika.

Kuna viidatud artiklist jäi mulje, et Keskerakond ei ole õigusabikulusid erisoodustusena deklareerinud, siis teeme ettepaneku viia läbi maksukontroll ja seda asjaolu kontrollida.


Keskerakond: peame kahetsusväärseks tõlgendust, nagu võiks keskerakond olla kuritegelik organisatsioon. Keskerakonna võrdlemine ühiskassaga on samuti kohatu

Vahur Koorits, Delfi.ee

05.11.2015

Keskerakond sattus ootamatu meediakära keskele, kui eile avalikustas erakonna esimeheks kandideeriv Kadri Simson, et keskerakond maksab kinni erakonna esimees Edgar Savisaare ja ta kaasvõitleja Kalev Kallo õigusabikulud. Savisaart kahtlustatakse altkäemaksu võtmises ja Kallot sellele kaasaaitamises.

Sellele reageeris maksumaksjate liit, kes teatas, et lähtudes eeldusest, et keskerakond ei ole kuritegelik organisatsioon ja erakonna juhatuse liikmete põhikirjaliste ülesannete hulka ei kuulu kuritegude toimepanemine, on erakonna juhatuse liikme isiklikus kohtuasjas antud õigusabi kulu hüvitamine erisoodustus, mis tuleb maksustada.

Keskerakond ei nõustunud sellise tõlgendusega ja saatis sellele oma vastuse. „Eesti Keskerakond peab kahetsusväärseks maksumaksjate liidu äraspidist tõlgendust, nagu võiks Keskerakond olla kuritegelik organisatsioon ning kuritegude toimepanemine võiks vabastada kedagi maksude tasumise kohustusest. Maksumaksjate liidu esindajad on kindlasti teadlikud, et kuritegude toimepanemine ei saa ega tohi olla ühegi MTÜ põhikirjaliseks eesmärgiks ning seega ka maksu tasumisest vabastamise aluseks," teatas keskerakond.

„Maksumaksjate liidu toodud võrdlus liiklustrahviga on ebakohane, sest juhatuse liikme liiklustrahv ei saa kahjustada sellisel määral äriühingu tegevust kui poliitilise erakonna juhtfiguuri kahtlustamine kuriteos, mis mõjutab otseselt kogu erakonna mainet ja toetust," lisas keskerakond.

„Eesti Keskerakond on seisukohal, et advokaadikulude kandmine on põhjendatud ning kooskõlas seadusega, sest tegemist on erakonna huvide kaitsmisega. Rünnak erakonna juhtfiguuride vastu mõjutab otseselt erakonna mainet ja toetust ning sellest tulenevalt on erakonnal antud juhul otsene ja põhjendatud huvi menetluste käekäigu suhtes. Keskerakonna juhid viivad ellu keskerakonna programmi ning on langenud põhjendamatute ja poliitiliselt motiveeritud kahtlustuste ohvriks," selgitas keskerakond.

„Nende kahtlustuste tõrjumine on täna paratamatu kulu, mis poliitilises sfääris tegutsemisega kahjuks kaasneb. Seega ei ole õige väita, et kantavad kulud ei ole kuidagi seotud keskerakonna põhikirjaliste eesmärkidega. Erakonnal on otsene huvi menetluste käekäigu vastu ka seetõttu, et kahtlustuse järgi puudutab menetlus ka erakonda. Kui erakonna juhtfiguuride maine saab puhastatud, siis on see oluliseks mõjutajaks ka erakonna toetusele ja erakonna edukusele."

Keskerakond on uus ühiskassa?

Teade Savisaare ja Kallo õigusabikulude katmisest äratas vanu mälestusi ka kunagi politseis töötanud Andres Anveltis. „Lugedes uudist keskerakonna otsusest maksta kinni oma juhtide kaitsekulud ja seda isegi juhul, kui nad süüdi mõistetakse, tuleb tahtmatult meelde 90-ndatel õitsenud Tallinna ühiskassa. Ka selle eesmärk oli koguda oma liikmetelt makse, sealhulgas nii seaduslike (vahest ka seda) kui ebaseaduslike tegude ja tulude pealt ning vajadusel maksta kinni oma liikmete advokaadikulud, korraldada pakke vanglasse ning aidata tasuda teisi „tahtmatu eemaloleku" või „uurimisorganite poolt tekitatud ebamugavustega" seotud kulutusi," kirjutas Anvelt sotsiaalmeedias.

„Seda kõike ühel eesmärgil: tagada liikmete lojaalsus ja „vaikimine" ka raskematel hetkedel. Kõik see tagas nii ühiskassasse laekuvate summade kui lojaalsete liikmete kiire kasvu. Katus oli garanteeritud ja jäi üle ka selle liidrite investeeringuteks. 90s coming back," lisas Anvelt.

Keskerakond lükkas ka selle võrdluse tagasi. „Anveltile kriminaalkirjanikuna meeldib kahtlemata selliseid kõlavaid konstruktsioone luua, antud juhul on tema võrdlused kohatud ja alusetud," teatas keskerakonna pressiesindaja Taavi Pukk.

Keskerakond muudab põhikirja. Kriminaalkaristusega liikmeid ei visata enam automaatselt parteist välja

Urmas Jaagant, Eesti Päevaleht

13.11.2015

Keskerakonna liikmetel Priit Toobalil ja Lauri Laasil on ees ärevad nädalad. Ilmselt tuleb veel novembrikuu jooksul Riigikohtust otsus, kas nad jäävad eraviisilises jälitustegevuses ja sõnumisaladuse rikkumises süüdi või mitte. Kaks esimest kohtuastet on mõistnud mõlemad süüdi.

Kui otsus peaks jääma samaks, pole neil pääsu — jõustunud kriminaalkaristus tähendab, et keskerakonna peasekretär Toobal ja Riigikogu keskfraktsiooni liige Laasi arvatakse automaatselt erakonnast välja. Seda nõuab erakonna põhikiri.

Keskerakonnal on aga plaan oma põhikirja muuta. Eesti Päevalehele on kinnitatud, et 29. novembril toimuval erakonna kongressil on üks päevakorra punkt põhikirja muutmine ja täiendamine. Praegu ütleb see järgmist: Erakonna liige arvatakse erakonnast välja, kui erakonna liikme kriminaalasjas on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Selline sõnastus ei jäta mingit variant — kriminaalkorras karistatud liikmed tuleb erakonnast välja heita.

Millest siis soov seda muuta? Peasekretär Toobal suunas Eesti Päevalehe küsimuse põhikirja muudatuse töörühma juhile, kelleks on erakonna aseesimees Kadri Simson. Tema sõnul muudetakse põhikirja tõepoolest päris mitmes osas. „Aga enamasti toimub see muutunud erakonnaseadusega kooskõlla viimise ja seniste kujunenud praktikate sissekirjutamise eesmärgil,” kinnitas ta. „Erakonnast väljaarvamise punktides suuri muudatusi ei ole.”

Uus sõnastus Simsoni teatel siiski tuleb. „Keskerakonna juhatus võib oma motiveeritud otsusega arvata liikme erakonnast välja, kui erakonna liikme kriminaalasjas on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.” Seega saab näiteks Toobali ja Laasi süüdimõistva otsuse korral küll välja visata, kuid seda ei pea enam tegema. Selle üle otsustaks erakonna juhatus, kuhu praegu kuulub ka Toobal ise.

Peale selle ei tasu unustada, et kriminaaluurimise all on ka erakonna praegune esimees Edgar Savisaar. Selles loos on lõplik otsus veel väga kaugel, kuid kui keskerakond põhikirja muudatuse kongressil ära teeb, on ka Savisaare jaoks kadunud automaatselt erakonnast välja heitmise oht.

Karmim kord

Tuleb aga tõdeda, et keskerakonnal on seni olnud kõigist parlamendiparteidest kõige karmim kord, mis puudutab kriminaalkaristusega liikmeid. Praeguse põhikirja võttis Keskerakond vastu 2005. aastal ning täiendas ja muutis seda 2011. aastal. 2013. aasta kongressil põhikirja muudatusi ei tehtud.

Riigikohtu otsus Toobali ja Laasi kohta peaks tulema täpselt nädala pärast, 20. novembril, üheksa päeva enne kongressi. Seega on olemas teoreetiline võimalus, et kui Toobal jääb lõplikult süüdi, ei saagi ta uuesti erakonna juhatusse kandideerida, vaid peab parteist lahkuma.

Tõsi, see on pigem tõesti teoreetiline, sest erakonnast väljaarvamise peaks kinnitama juhatus, mis ilmselt sellisel juhul ootaks otsusega, kuni kongress on peetud.

Erakondade ja MTÜ-de tegevust reguleerivad seadused ei ütle midagi selle kohta, kes võib ühte või teise organisatsiooni kuuluda. Mittetulundusühingute seaduse järgi võib nõuded liikmetele kehtestada MTÜ põhikirjaga.

Maine kahjustamine võib parteituks jätta

Parlamendi kuuest parteist on ainult kolme — Keskerakond, Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond — põhikirjas eraldi ära märgitud, kas ja kuidas tegutseda, kui erakonna liige saab kriminaalkaristuse.

IRL: Erakonna eestseisus võib oma motiveeritud otsusega arvata liikme erakonnast välja, kui ta on jõustunud kohtuotsusega mõistetud süüdi kriminaalkuriteos.

EKRE: Erakonna liikmeks ei või olla ega võeta isikut, kes omab kehtivat kriminaalõiguslikku karistust.

Teistel erakondadel on erinevas sõnastuses kirjas, et erakonnast võib välja arvata liikme, kes on kuidagi kahjustanud erakonna mainet või saatnud korda vääritu teo. Kuna kriminaalkuritegu võib käsitleda samuti maine kahjustamisena, on võimalik selle eest ilmselt ka erakonnast välja heita.

Kes?

Kriminaalkaristuse saamise tõttu Keskerakonnast kas ise lahkunud või välja arvatud partei kõrgema juhtimise või Tallinna juhtimise juures olnud inimesed:

Ivo Parbus (08.05.2013)

Elmar Sepp (08.05.2013)

Ester Tuiksoo (01.07.2014)

Urbo Vaarmann (30.04.2015)

Mati Songisepp (05.04.2012)

Vello Lõugas (15.08.2013)

Kaimo Järvik (26.01.2011)

Kriminaalasjades uurimise all olevad Keskerakonna võtmeisikud:

Edgar Savisaar

Priit Toobal

Lauri Laasi

Kalev Kallo

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo