Maksumaksja portaal - TOIMETUSE VEERG - 2006 > veebruar (nr 2) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
TOIMETUSE VEERG

Hea lugeja!

 

Seekordne MaksuMaksja on täiesti eriline ajakiri mitmes mõttes. Esiteks seetõttu, et paljude ilmumisaastate krooniks on selle kaanele kirjutatud järjekorranumber 100. Soliidne arv annab põhjust juubelinumbrit tähistada juba ainuüksi erksama väljanägemisega kui tavaline asjalik must-valge sisukujundus. Lisaks kutsub liit lugejaid MaksuMaksja juubeliüritusele Eesti Rahvusraamatukogus, mille kohta leiate info tagakaanelt.

Maksumaksjatele, eeskätt liidu liikmetele suunatud ajakirja hakkas Eesti Maksumaksjate Liit välja andma arvamusliidri Enn Roose juhtimisel 1997. aastal, mil liidul oli vaid ca 300 liiget. Oma ajakirjast tehti juttu juba liidu asutamiskoosolekul 1995. MaksuMaksja on algusest peale olnud liidu liikmete üks tasuta liikmesoodustustest.

Ilmumise algusaegadel ajakirja ette pandud ülesanded on igihaljad: informeerida maksumaksjaid liidu üritustest; maksualastest õigusaktidest, nende muudatustest ja rakendamise probleemidest; maksukonfliktidest; EML põhikirjaliste eesmärkide täitmisest; maksukoormusega seotud probleemidest jmt.

Ajakirja sisu taga seisavad EML juhatuse ja nõukoja nimekad maksuasjatundjad, kes kirjutavad artikleid kas ise või vahendavad neilt teistelt. Tänu vahetule kontaktile oma liikmetega on liit alati kursis, mis maksumaksjaid huvitab või mis neid häirib, nii et need teemad leiavad koos vastavate järelepärimiste ja/või kommentaaridega hõlpsalt tee ajakirja veergudele.

Oma ajakiri on andnud EML-ile võimaluse öelda seda, mida parajasti on kõige rohkem vaja öelda – sõltumata sellest, kas öeldu n-ö tavalist lehelugejat huvitaks ja seetõttu päevalehtede veergudele või muusse meediasse jõuaks,“ märgib EML juhatuse aseesimees Ivo Raudjärv. „Tihti tundub mulle, et ajakiri on EML tähtsaim projekt, ajakirja järgi teatakse liitu ja selle igakuist ilmumist oodatakse.“

Praegust MaksuMaksjat iseloomustab eelkõige kõrge professionaalsuse taotlus nii sisus kui ka vormis. See eeldab paindlikke partnereid nii kujunduse kui ka trüki osas. Alates 100. numbrist loeb ajakirja veerud üle ka keeletoimetaja.

 

Käesoleva MaksuMaksja kaaneteema ja manused on mõeldud kõigile neile, kes peavad 31. märtsiks esitama Maksu- ja Tolliametile füüsilise isiku tuludeklaratsiooni oma 2005. aastal teenitud tulude kohta. Kuigi protseduur iseenesest on üsna rutiinne, on siin ometi mitmeid muudatusi võrreldes 2004. a teenitud tulude deklareerimisega, nt tulumaksumäär on langenud 24%-le (aasta varem 26%), maksuvaba tulu aga tõusnud 20 400 kroonini (aasta varem 16 800 krooni) ja tulust tehtavatele mahaarvamistele lubatud piirmäär on alanenud 50 000 kroonile (varem 100 000 krooni). Samuti on maksumaksjal uute eluasemelaenude intresse lubatud maha arvata ainult endale eluaseme soetamisel (vanade lepingute puhul ka soetamisel abikaasale, lastele, vanematele).

BDO Eesti AS maksukonsultant Kalle Kägi käsitleb oma ülevaateartiklis deklaratsiooni esitamist; deklaratsioonivorme; maksustatavat ja maksuvaba tulu; tulumaksu arvutamist; varaliste tehingute, renditulu, intresside, elatise, pensionide, stipendiumide, toetuste, preemiate, loteriivõitude, kindlustushüvitiste ja kogumispensioni maksustamist; samuti tulust tehtavaid mahaarvamisi ja neile kehtestatud piiranguid ning lõpetuseks maksude tasumise ja tagastamise korda.

Eraldi artiklitest saavad oma tulude deklareerimiseks nõu ka füüsilisest isikust ettevõtjad ja need, kes said eelmisel aastal tulu välisriigist.

 

EML-is on päevakorral liidu poolt MTA-le tehtud põhjendatud ettepanek asuda koos Rahandusministeeriumiga välja töötama käibedeklaratsiooni uut vormi. Maksuhaldurilt saadud põikleva vastuse peale teeb EML nõukoja esimees Lasse Lehis MTA-le omakorda „kompromissettepaneku“ täidetavaid lahtreid vähendades käibedeklaratsiooni veelgi lihtsustada.

 

Advokaadibüroo Straus & Partnerid OÜ vandeadvokaadi abi Birgit Punison tutvustab uut tsiviilkohtumenetluse seadustikku, mis kohtumenetlust tõhustab ja lihtsustab. Näiteks paneb uus TsMS väga suurt rõhku kompromissile. Seaduses on otse kirjas üldpõhimõte, mille kohaselt kohus peab menetluse ajal tegema kõik endast sõltuva, et asi või selle osa lahendataks kompromissiga või muul viisil poolte kokkuleppel. Kohtul on seejuures õigus esitada ise pooltele kompromissilepingu projekt.

 

Kuidas riik vastutab, kui ta ei täida Euroopa direktiive, analüüsib oma artiklis Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid vandeadvokaadi abi ja EML nõukoja liige Kaspar Lind. Ta käsitleb MaksuMaksjas ka varem kajastatud riigivastutuse teemat seekord põhjalikumalt seoses käibemaksuseadusega ning konstrueerib konkreetse kaasuse etenduste- ja kontserdipiletite maksustamise pinnalt, mis on käibemaksudirektiiviga vastuolus. „Eduka kahjunõude esitamine Eesti Vabariigi vastu seoses KMS § 15 lg 2 p 6 regulatsiooniga on täiesti võimalik, nendib ta. Määravaks võivad sellises vaidluses saada aga nüansid.

 

Imbi E. Kaljuste

MaksuMaksja peatoimetaja

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo