Maksumaksja portaal - Eesti Päevalehe raamatusarja maksustamine. Kirjavahetus Lasse Lehise kommentaariga - 2005 > Detsember (nr 12) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2005 > Detsember (nr 12) > Eesti Päevalehe raamatusarja maksustamine. Kirjavahetus Lasse Lehise kommentaariga
Eesti Päevalehe raamatusarja maksustamine. Kirjavahetus Lasse Lehise kommentaariga

järelepärimine rahandusministeeriumile 

Maksumaksjad muretsevad

 

Eesti Maksumaksjate Liit pöördub käesolevaga Rahandusministeeriumi poole saamaks hinnangut praktikas tõstatunud probleemi kohta.

Viimasel ajal on EMLi liikmete poolt tõstatatud küsimus ajalehe tellijatele tasuta ja soodushinnaga pakutavate raamatute maksustamisest. Konkreetselt on küsimus ajendatud Eesti Päevalehe lugejatele saadetud pakkumisest (saadav EPLi koduleheküljelt http://raamat.epl.ee/index.php?a=tellimine).

Soovime teada Teie seisukohta võimaliku maksustamise kohta, kui lehe tellija on äriühing, kes maksab arve ja saab pakutud raamatud. Juhul kui töötajad soovivad neid raamatuid lugeda, kas siis on tegemist erisoodustusega või ettevõtlusega mitteseotud kuludega? Kas tuleb lähtuda iga töötaja tööülesannetest? Kuidas peaks tööandja korraldama raamatute kasutamist ja pidama arvestust, et maksukohustust ei tekiks?

 

Õnneli Varend

EMLi tegevjuht

 


rahandusministeeriumi vastus järelepärimisele 

Küsida tuleb maksuhaldurilt

 

Teie kirjas esitatud järelepärimise puhul on tegemist maksu haldamise tehnilise küsimusega. Maksukorralduse seaduse § 14 kohaselt annab maksumaksjale teavet maksude tasumise ja arvutamise kohta maksuhaldur.

 

Marek Uusküla

Maksupoliitika osakonna juhataja asetäitja

 


küsimus MTA-le 

Küsimus seoses kingitud raamatu maksustamisega

 

Lugupeetud daamid ja härrad!

Saime hiljuti Eesti Päevalehelt tasuta ühe raamatu (Umberto Eco “Roosi nimi”) ning pakkumise, milles teatatakse, et EPLi tellijatel on võimalus osta XX sajandi kirjandusklassika väljaandeid soodushinnaga (koopia lisatud).

Kuna ajalehe tellija on OÜ Casus kui juriidiline isik, siis tekkis meil küsimus, kuidas käsitleda tasuta saadud raamatu lugemist meie töötajate poolt. Kas tegemist võiks olla erisoodustusega? Eelkõige puudutab meie küsimus võimalikke tulevikus tellitavaid raamatuid. Kas me peaksime pidama arvestust raamatute kasutamise kohta või nõudma töötajatelt raamatu lugemise eest tasu? Kus ja kuidas me peaksime raamatut hoidma, et vältida maksukohustust?

 

Ille Paltser

OÜ Casus juhatuse liige

 


MTA vastus 

Raamatute maksustamine

 

Lugupeetud Ille Paltser!

Tulumaksuseadusest tulenevate maksustamisega seotud küsimuste otsustamiseks on oluline määratleda kulutuse/väljamakse tegemise eesmärk.

Teie kirjas esitatud informatsiooni kohaselt on tekkinud probleem sellest, kas võib tekkida tulumaksukohustus Eesti Päevalehe tellijatel tasuta jaotatud/kingitud kirjandusklassika sarja esimese raamatu saamisel. Kuna saaja/tellija ei ole selle teose saamiseks kulutusi/väljamakseid teinud, siis ei ole ka kulu, mida saaks maksustada.

Juhul kui see raamat kingitakse töötajale (TuMS § 48 lg 3 ja 6), siis loetakse seda erisoodustuseks ja erisoodustuse hinnaks on raamatu turuhind (RM 29.12.99 määrus nr 120 p 9) või kui kingitakse teistele isikutele, siis maksustatakse TuMS § 49 lg 1 või 2 alusel, olenevalt kingituse saajast, üleantava kingituse turuhinda. „Maksustamisel võetakse aluseks kingituse esemeks oleva vara turuhind. Ei ole oluline, millise hinnaga on kingituse tegija kingitusena üleantava vara soetanud. Ta võib olla selle saanud kasvõi tasuta. Maksuobjektiks on kingisaaja tulu, mitte kingituse tegija kulu.“ (L. Lehis. „Tulumaksuseadus. Kommenteeritud väljaanne“. Tartu, OÜ Casus, 2000, lk 861)

Teine küsimus käsitleb Eesti Päevalehe tellijatele pakutud võimalust tellida XX sajandi kirjandusklassika sarja raamatuid ja tasuda nende eest kehtestatud hinna kohaselt. Kas võivad tekkida maksukohustused raamatu tellimisel?

Kui sarja raamatud soetatakse eesmärgiga kinkida need töötajatele (TuMS § 48 lg 3 ja 6), siis kuuluvad tehtud kulutused maksustamisele nagu erisoodustus (TuMS § 48 lg 4 p 7), kui aga kingitusteks teistele isikutele, siis maksustatakse TuMS § 49 lg 1 või 2 alusel, olenevalt kingituse saajast.

Kui äriühing soetab eelnimetatud raamatusarja endale, siis loetakse tehtud kulutused ettevõtlusega mitteseotud väljamakseteks, kui raamatud ei ole ettevõtluses kasutatavad ja maksustatakse TuMS § 52 lg 2 p 1 alusel ettevõtlusega mitteseotud vara soetamisena.

Kuna raamatukogudes on raamatute laenutus tasuta, siis ka töötaja poolt äriühingule kuuluva raamatu tasuta lugemisel erisoodustust ei teki, kuna ei kujune töötajale rahaliselt hinnatavat soodustust.

 

Dmitri Jegorov

MTA maksude osakonna juhataja

 


kommentaar

Mida teha?

 

Kuidas peaks maksumaksja selles olukorras käituma? Mina soovitan järgmist. Ostke aga rahulikult raamatuid edasi, kuni ükskord 6. mail saate kätte sarja viimase, 30. raamatu. Kui nüüd mõni maksuametnik tuleb teid kontrollima ja hakkab raamatute maksustamise vastu huvi tundma, avage sarja viimane raamat ükskõik milliselt lehelt ja lugege maksuametnikule ette. Hea tuju on garanteeritud.

 

Lasse Lehis

EMLi nõukoja esimees

 

 

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo