Maksumaksja portaal - Veebruari alguses jõuab elanike postkastidesse haigekassa 2016. aasta infoteatmik. Eesti Haigekassa pressiteade - 2016 > veebruar (nr 2) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2016 > veebruar (nr 2) > Veebruari alguses jõuab elanike postkastidesse haigekassa 2016. aasta infoteatmik. Eesti Haigekassa pressiteade
Veebruari alguses jõuab elanike postkastidesse haigekassa 2016. aasta infoteatmik. Eesti Haigekassa pressiteade04.02.2016

Veebruari esimestel nädalatel jõuab Eesti elanike postkastidesse riiklikku ravikindlustust ja tervishoiusüsteemi toimimist ning 2016. aasta olulisimaid uuendusi tutvustav haigekassa infoteatmik.

Infoteatmikus tutvustame täpsemalt tervishoiusüsteemi Eestis, sh perearsti ja pereõe pakutavaid teenuseid, eriarstiabi rolli ning soodusravimite ja meditsiiniseadmete hüvitamise põhimõtteid. Anname põhjaliku ülevaate, milliseid rahalisi hüvitisi on kindlustatul võimalik saada. Jagame näpunäiteid, mida teha, kui arstiabi vajadus tekib teises Euroopa riigis viibides. Lisaks teeme juttu ka vähi sõeluuringutest ja paljust muust.

Tervishoid on valdkond, mis puudutab meid kõiki. Loodame, et peate oluliseks teatmikus leiduva infoga tutvumist. Kui lugemise käigus tekib lisaküsimusi, siis saab neile vastused haigekassa infotelefonil 669 6630 või 16 363* või e-posti teel info@haigekassa.ee.

Infoteatmik on saadaval eesti ja vene keeles. Juhul kui infoteatmik Teie postkasti ei jõua, aga soovite siiski paberkandjal trükist, siis palume sellest teada anda e-posti teel trykised@haigekassa.ee.

Samuti on infoteatmik kättesaadav elektrooniliselt. Peatselt valmivad ka inglis- ja soomekeelsed trükised.

Juhime tähelepanu sellele, et infoteatmik jõuab vaid postkastidesse, kus ei ole aadressita reklaami postitamist keelavat märgist.Eesti Haigekassa vastus teabenõudele voldiku maksumuse kohta

Vivika Tamra

Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse peaspetsialist

11.02.2016

Tervishoid on valdkond, mis puudutab meid kõiki. Teadlikkus tervishoiusüsteemi toimimisest ning selle võimalustest aitab kaasa sellele, et iga inimene saab vajalikku ja õigeaegset abi ning hüvitisi, mida ravikindlustus võimaldab.

Haigekassa on klientidelt ja lepingupartneritelt saadud tagasisidest teada saanud, et ravikindlustuse pakutavad teenused ja rahalised hüvitised ei ole kõigile iseenesest mõistetavad ning sageli juhtub, et inimesed ei olegi teadlikud, milliseid teenuseid neil on võimalik saada. Kuivõrd haigekassal on kohustus tagada inimestele vajalike tervishoiuteenuste kättesaadavus, siis selle kohustuse täitmise üks osa on inimeste teavitamine nende teenuste olemasolust. Haigekassa infoteatmikus tutvustataksegi täpsemalt Eesti tervishoiusüsteemi, sh perearsti ja pereõe teenuseid, eriarstiabi rolli ning soodusravimite ja meditsiiniseadmete hüvitamise põhimõtteid. Anname teatmikus põhjaliku ülevaate, milliseid rahalisi hüvitisi on kindlustatul võimalik saada. Jagame näpunäiteid, mida teha, kui arstiabi vajadus tekib teises Euroopa riigis viibides. Lisaks teeme juttu ka vähi sõeluuringutest ja muudest olulistest tervisealastest teemadest, millega inimesed võiksid kursis olla.

Haigekassa infotelefoni tagasiside põhjal nähtub, et infoteatmikku võib pidada oluliseks vahendiks kindlustatute teadlikkuse suurendamisel — postitamise järgselt on igapäevaselt infotelefonile laekunud ligikaudu 100 päringut, sealjuures valdav enamus kõnedest on seotud täiendavate küsimustega teatmikus toodud informatsiooni kohta.

Haigekassa ei ole veel tänaseks saanud koostööpartneritelt arveid infoteatmike trükkimise ja postitamise osas. Eesti- ja kakskeelsete infoteatmike trükkimiseks kulus 53 987 eurot ilma käibemaksuta ja postitamise eeldatav maksumus hankes esitatud eduka ja majanduslikult kõige soodsama pakkumise järgi on 47 269 eurot ilma käibemaksuta.

Infoteatmik on saadaval eesti ja vene keeles või kakskeelse (eesti-vene) versioonina. Samuti on infoteatmik kättesaadav elektrooniliselt kodulehe infomaterjalide rubriigis: www.haigekassa.ee/et/infomaterjalid.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo