Maksumaksja portaal - Arupärimine maksupettuste vähendamise kohta kütuseäris. Riigikogu stenogramm - 2014 > november (nr 11) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2014 > november (nr 11) > Arupärimine maksupettuste vähendamise kohta kütuseäris. Riigikogu stenogramm
Arupärimine maksupettuste vähendamise kohta kütuseäris. Riigikogu stenogramm

Riigikogu täiskogu 17.11.2014 istungi stenogramm

Esimees Eiki Nestor

Meie tänane päevakord algab arupärimistega. Riigikogu liikmed Viktor Vassiljev, Siret Kotka, Mihhail Korb, Mailis Reps, Valeri Korb, Eldar Efendijev, Tarmo Tamm, Jüri Ratas ning Kalev Kallo, kes on ka arupärijatepoolne ettekandja, on esitanud arupärimise rahandusminister Maris Laurile. Palun, Kalev Kallo!

Kalev Kallo

Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Esitan arupärimise, mille me esitasime 13. oktoobril rahandusminister Jürgen Ligile, aga aeg lendab nii kiiresti, et vahepeal on ministrid vahetunud ning nüüd on see edasi adresseeritud lugupeetud proua Maris Laurile, rahandusministrile.

Esimees Eiki Nestor

Üks hetk, Kalev Kallo! (Juhataja helistab kella.) Palun jätka!

Kalev Kallo

2014. aasta juunis mõistis Harju Maakohus kokkuleppemenetluses Oleg Belokrõlovi ja tema üheksa kaasosalist süüdi suuremahulise käibemaksupettusega tegelemiseks kuritegeliku ühenduse loomises. Käibemaksupettuse tagajärjel jäi riigil saamata üle 30 miljoni euro. Kohtuotsuse kohaselt peavad asjaosalised tagastama eespool mainitud 30 miljonist vähem kui 7 miljonit eurot. Oleg Belokrõlovi firmadelt tarnisid teiste seas kütust AS Jetoil, AS Olerex, AS Letofin, OÜ MK Kamion, OÜ Mark Oil jt. Seejuures on Jetoil ja Olerex viimastel aastatel võitnud kümnete miljonite eurode eest riigihankeid. Äripäevas avaldatud andmete põhjal on Jetoili poolt 2012. aasta algusest tänaseni võidetud riigihangete rahaline maht ligi 95 miljonit eurot ning Olerexi samal perioodil võidetud riigihangete rahaline maht küünib üle 20 miljonit euro. AS Olerex ja AS Jetoil kinnitavad, et polnud Belokrõlovi maksupettustest teadlikud. Samas on Äripäev korduvalt välja toonud, et mõlemad ettevõtted pole nõustunud avalikustama kogu oma tarneahelat. Käesoleva aasta septembri alguses teatas mitmeid kütusefirmasid ühendav Eesti Õliühing, et riigil jääb kütuseturu maksupettuste tõttu igal aastal saamata umbes 60 miljonit eurot. Kütuseturu suurpetturitega võitlemiseks tegi ühing riigile ettepaneku kehtestada kütusefirmade kontroll kogu tarneahela üle, millega kohustataks kütuse müügiga tegelevaid ettevõtteid avalikustama kõik oma tarnijad. Eesti Õliühingu ettepanekut toetab ka Maksu- ja Tolliamet. Ja seoses sellega on meil lugupeetud ministrile neil küsimust, mille kaudu siis saame teada, kas seda ettepanekut toetab ka Rahandusministeerium ja mis ta plaanib selleks teha. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor

Arupärimisele tuleb vastata rahandusminister Maris Lauril. Palun!

Rahandusminister Maris Lauri

Austatud juhataja! Austatud arupärijad! Vastan teie arupärimisele maksupettuste vähendamisest kütuseäris. Esimene küsimus: „Kui suureks hindate te käibemaksu maksuauku antud hetkel kütusesektoris? Kas kütusesektori osas on tegemist kõige probleemsema sektoriga käibemaksu kogumisel?" 2014. aastal, perioodil jaanuar kuni september on vedelkütuse müügi käibemaksu hinnanguline kahju kokku 22,6 miljonit eurot ehk keskmiselt 2,5 miljonit eurot kuus. Eelmisel, 2013. aastal samal perioodil oli kahju kokku 52,9 miljonit eurot ehk keskmiselt 5,9 miljonist eurot kuus, mis tähendab, et võrreldes eelmise aastaga on sel aastal toimunud märkimisväärsed positiivsed muutused.

Maksukahju on aidanud vähendada Maksu- ja Tolliameti tõhusam kontroll. Likvideeritud on mitmeid suuri petuskeeme, tulemuseks on paranenud käibemaksu laekumine 30 miljoni euro ehk 38% võrra. Seitsme kuuga on vähenenud deklareeritud kogukäive 479 miljonit eurot. Sellest 48% ehk 230 miljonit eurot moodustab 17 probleemse äriühingu tegevuse peatamine eelmise aasta teises pooles.

MTA hinnangul on riigile tekitatud suurim käibemaksukahju kütuse hulgikaubanduses, sest see on nõutav ja atraktiivne kaup ning tarbimine on kõrgelt maksustatud. Kütusega kauplemine on vaatamata piirangutele jätkuvalt pettustele ahvatlev, samas on pettuste objektiks ka muud kaubad. Nii on näiteks levinud maksupettuse viisiks sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse tekitamine muude kaupadega, nende seas näiteks suhkur, metallkonstruktsioonid, õli, kakao. Selle abil vähendatakse kütuse müügilt tekkivat käibemaksukohustust. Pettuseskeemis osalevad äriühingud tegutsevad väga erinevates valdkondades.

Teine küsimus: „Milliseid konkreetseid meetmeid on riik tarvitusele võtnud kütuseturul suuremahuliste maksupettuste ärahoidmiseks? Kas me oleme tänaseks jõudnud juba olukorda, kus petturid on leidnud vasturohu kohustusliku tagatisraha kehtestamisele?" MTA on tõhustanud kontrollimeetmeid ning muutnud kontrolli taktikat. Uudsena rakendatakse kütuse arestimist. Petturid otsivad ja leiavad uusi maksupettuse võimalusi. Viimasel ajal pöördutakse kohtusse esmase õiguskaitse saamiseks, et vältida suurendatud tagatise otsuse esitamist. Paraku kohtud selle ka annavad. Õiguskuulekust suurendab karistuse vältimatus ja selle suurus. Retsidiivsus rajaneb suurel määral karistamatusele. Arvestades maksupettuste puhul kriminaalmenetluste keskmist kestvust ning riigile tekitatud kahju, tuleb möönda, et maksupetturile määratud karistused on olnud ebaproportsionaalsed ja ühiskonna õigustunnet riivavad.

Kolmas küsimus: „Kas teie hinnangul peaksid kõik kütuseturul tegutsevad ettevõtted avalikustama kogu oma tarneahela? Millal võiks selline nõue jõustuda?" Maksupettuste tõkestamise ja avastamisega tuleb tegelda. Alates selle aasta 1. novembrist on maksukohuslastel kohustus esitada koos käibedeklaratsiooniga lisavorm KMD INF, kus arve või arvete kogusumma on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt tuhat eurot. Selle meetmega suudab MTA avastada ja tõkestada rohkem pettusi. KMD INF lisa võimaldab kiiremini ja täpsemalt määratleda isikud, kellele tuleb kõrgendatud tähelepanu pöörata. Kiirem ja täpsem kontrolliobjektide valikuprotsess võimaldab paremini tegeleda maksuriskidega ja kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse. Koos õliühinguga arutatakse turvalise tarneaja käsitlust, see on suunatud ettevõtjatele, kes soovivad oma tehingutes välistada võimalikku pettust. Mitmed kütusemüüjad soovivad pettuste vastu võidelda ja osta kütust ausast tarneahelast. Õliühingu ning MTA-ga koostöös arutatakse võimalust muuta maksuhalduritele reaalajas kättesaadavaks ladude ja vedelkütuse müügi aruanded. Selle tulemusena oleks tarneahel reaalajas kättesaadav ja nähtav alates kütuse maale toomisest ning lõpparveteni jõudmiseni.

Neljas küsimus: „Kuidas moraalselt hinnata tõsiasja, et riigihankeid võidavad ettevõtted, kelle tarneahelas on käibemaksupetturid?" Hankijad saavad ja peavad kasutama seaduslikke võimalusi, et riigihanked võidaksid ja hankelepinguid täidaks ettevõtted, kelle tarneahelas ei ole käibemaksupettureid. Tuleb möönda, et kogu hankelepingu täitmise tarneahelat on väga keeruline kontrollida, kuid see on võimalik. Hankija saab näiteks kehtestada hankelepingu lisatingimused. Näiteks peab ettevõte iga kord, kui lepingut täidab alltöövõtja abi, kooskõlastama viimase tellijaga, samuti peab tellija kinnitama alltöövõtja vahetuse. Hankija saab välistada hankelepingus maksupettustega seotud alltöövõtjate kasutamist, sätestades hankelepingus kohustuse esitada alltöövõtjate andmed ning määrata hankelepingu lõpetamise alused, näiteks maksuvõla või maksupettuse esitamisel. Hankijad saavad valdkonnapõhiselt kaaluda alltöövõtu lepingutingimuste kasutamist ning tagatud on võimalus tõrjuda hankelepingutest maksupetturitest alltöövõtjad.

Selleks et võidelda maksupetturitega riigihangete kaudu, ei ole mitte üksnes abiks riigihangete seadus ja selle regulatsioon, sama olulised on ka lepingutingimused, nende täitmise kontrollimine ja omaniku järelevalve. Tellija peab hea seisma selle eest, et hankelepingu täitmise ja täitjate üle oleks tõhus kontroll. Tänan!

Esimees Eiki Nestor

Palun küsimused! Kalev Kallo.

Kalev Kallo

Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Nagu ma vastusest aru sain, on teatud lootus pandud nende üle 1000-euroste arvete n-ö automaatsele kontrollile ja mõningad muud meetmed. Aga teie vastusest jäi kõlama niisugune väide, et maksupettustele määratud karistused on ebaproportsionaalsed ja ühiskonna õiglustunnet riivavad. Kas näiteks Rahandusministeerium sellisel juhul või kolleegidega valitsuses kavatseb või ei kavatse tulla välja ettepanekuga seadust selles lõigus muuta, et oleks võimalik määrata karistusi vastavalt teole, et need ei oleks ebaproportsionaalsed?

Rahandusminister Maris Lauri

Karistusi määrab Eesti riigis kohus ja meil ei ole õigust nende üle täpset arvamust avaldada. Kuid meil on õigus ja võimalus neid maksupettusi paremini kinni püüda ning olemasolevad ja täiendavad meetmed, mida ma teile tutvustasin, võimaldavad maksupetturid paremini kinni püüda. Kuid kõige parem ja efektiivsem mõju on see, kui maksupetturid teavad, et nad ühel hetkel võivad vahele jääda. Sellel on kõige tugevam mõju. Tänan!

Esimees Eiki Nestor

Aivar Kokk.

Aivar Kokk

Hea juhataja, hea minister! Nagu me teame, kaob järgmise aasta kevadel maikuust erimärgistatud kütuse soodustus ja aktsiis tõuseb 40%. Kuidas te näete täna, mis juhtub järgmise aasta kevadel ja sügisel kütuseturul? On kaks varianti — inimesed korjavad endale mahutitesse märgistatud õli nii palju kui vähegi võimalik ja maksuamet käib kontrollimas ja hakkab neid trahvima. Teine variant on, et koduomanikud teevad transpordifirmadega kokkuleppeid ja hakkavad seal käibemaksuga mängima, maksavad sularahas, võib-olla ei pea siis käibemaksu maksma. See tõus on niivõrd suur, et mõjutab kõikide inimeste küttekulusid suurel määral. Kas te näete, et see aktsiisitõus oli ikkagi õige otsus? Kas ei oleks võinud olla see, et kodutarbijatel oma kodu kütteks kasutatav erimärgistatud küte oleks eristuse saanud ja aktsiis oleks madalam?

Rahandusminister Maris Lauri

Maksuamet jälgib Eesti riigi seadusi ja püüab maksupetturid kinni püüda ning nad on olnud selles väga edukad. Ma usun, et nad suudavad seda teha ka tulevikus. Tänan!

Esimees Eiki Nestor

Jüri Ratas, palun!

Jüri Ratas

Suur aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud proua minister! Kui te selles arupärimises neid kaasusi või juhtumeid vaatate ja neile küsimustele vastasite, siis mu küsimus on, et kas teie hinnangul Eesti riik tegi sanktsioonide osas kõik, mis võimalik, et kokku võttes seda maksuauku riigieelarves vähendada, või ei teinud.

Rahandusminister Maris Lauri

Minu hinnangul oli maksuameti tegevus selles osas väga efektiivne ja väga tubli. Ma uurisin seda juhtumit põhjalikult ja minu hinnangul on tegevus olnud väga edukas.

Esimees Eiki Nestor

Helir-Valdor Seeder, palun!

Helir-Valdor Seeder

Aitäh, lugupeetud minister! Maksumaksjatel on hea makse maksta ja seda on ka lihtne kontrollida siis, kui seadused on kergesti arusaadavad, on ka kergesti täidetavad ja kergesti kontrollitavad. Minu küsimus on nüüd erimärgistatud kütuse aktsiisi soodustuse kaotamise kohta, mis puudutab elamuid ja ka teatud osa munitsipaalhooneid, selle rakendamise kohta. Rahandusministeerium esitas eelnõu ja Riigikogu võttis selle eelnõu pärast arutelu vastu, st soodustuse lõppemise järel järgmise aasta mais tuleb kütus tagasi müüa, kui seda on jäänud üle saja liitri. Minu küsimus on, et kellele müüakse, mis hinnaga, kas on tegemist mingi riikliku kokkuostuga. Ja kui jääb alla saja liitri, siis kas see mõõdetakse ära ja see vahe tuleb tasuda inimesel? Kas keerulisemat, segasemat ning raskemini teostatavat ja kontrollitavat rakendusakti on võimalik välja mõelda? Aga ärge olge lakooniline, kirjeldage, kuidas seda praktilises elus rakendatakse!

Rahandusminister Maris Lauri

Kuna antud arupärimine ei puuduta seda küsimust, siis mul ei ole piisavalt materjali ette valmistatud, aga teie soovi kohaselt otsime selle kohta ka teile vastuse.

Esimees Eiki Nestor

Valeri Korb, palun!

Valeri Korb

Aitäh! Lugupeetud proua minister! Usun, et teil on statistikat selle kohta, kui palju on algatatud viimastel aastatel kriminaalasju kütuseäris ja kui paljud neist läbisid kohtuprotsessi.

Rahandusminister Maris Lauri

Mul ei ole sellist informatsiooni praegu käepärast.

Esimees Eiki Nestor

Kas ministeerium saab rahvasaadikule vastata kirjalikult?

Rahandusminister Maris Lauri

Kindlasti.

Esimees Eiki Nestor

Viktor Vassiljev, palun!

Viktor Vassiljev

Aitäh, hea Riigikogu esimees! Austatud proua minister! Kas te olete kindel, et maksude tõstmine vähendab maksupettusi?

Rahandusminister Maris Lauri

Maksupettusi vähendab inimeste seaduskuulekas käitumine, samuti see, kui maksupetturid teavad, et nad jäävad vahele ja et neid karistatakse.

Esimees Eiki Nestor

Tarmo Tamm, palun!

Tarmo Tamm

Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Ma küsin inimeste õiglustunde ja ausa konkurentsi kohta. Võib öelda küll, et tänu maksuameti tublile tööle avastati 30 miljonit eurot käibemaksupettust, riigi jäi sisuliselt raha saamata, millest saadi sisuliselt kätte ainult 7 miljonit. Te olete üks kabineti ministritest. Kas te olete rääkinud justiitsministriga, et kuidas on võimalik, et neid sullereid nii leebelt karistatakse?

Rahandusminister Maris Lauri

Karistusi määrab teatavasti kohus, ju siis leiti, et see on otstarbekas.

Esimees Eiki Nestor

Rohkem ministrile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Marika Tuus-Laul, palun!

Marika Tuus-Laul

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma tahan natuke rääkida hambaravist ja päevapoliitikast.

Esimees Eiki Nestor

Meil on praegu läbirääkimised arupärimise asjus.

Marika Tuus-Laul

Aa, teine asi hoopis.

Esimees Eiki Nestor

Kas on soov arupärimise asjus sõnavõtuga esineda?

Marika Tuus-Laul

Ei, sel teemal mitte. Ma võtaks siis sõna järgmises punktis, palun!

Esimees Eiki Nestor

Aitäh! Küsime igaks juhuks järele, kas Heimar Lenk soovib sõna selles küsimuses.

Heimar Lenk

Ei.

Esimees Eiki Nestor

Ei, siis tuleb vajutada nupule... Aitäh! Kas sellega on läbirääkimised lõppenud? Ma eeldan, et minister ei soovi ka vist sõnavõtuga rohkem esineda. Lõpetan selle päevakorraküsimuse käsitlemise.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo