Maksumaksja portaal - Aeg tulusid ja kulusid lugeda. Gaily Kuusik - 2014 > veebruar (nr 2) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2014 > veebruar (nr 2) > Aeg tulusid ja kulusid lugeda. Gaily Kuusik
Aeg tulusid ja kulusid lugeda. Gaily Kuusik

Veebruari võiks paljude eestlaste jaoks ümber nimetada maksukuuks või võlgade tagasimaksmise kuuks. Jah, taas on aeg rääkida tulude ja kulude kokkulugemisest (loe: tulumaksu tagastusest). Deklaratsioon tuleb maksuhaldurile sel aastal esitada hiljemalt 31. märtsil. Sõbrapäeva kingitusena avas Maksu- ja Tolliamet e-maksuametis tulude deklareerimise süsteemi juba 14. veebruaril. Kõikidele elektrooniliselt deklaratsiooni esitanud isikutele hakatakse tulumaksu tagastama 28. veebruarist, teistele 20. aprillist. Loomulikult pole välistatud kõikvõimalikud üllatused (nt eelmisel aastal tagastas maksuhaldur juhuslikule 4500 elektrooniliselt deklaratsiooni esitanud isikule enammakstud tulumaksu juba 20. veebruaril).

Nutiajastu inimesi huvitab kindlasti võimalus esitada tuludeklaratsioon nutitelefoni teel. Siiski on nutiversioon sobilik vaid neile, kellel pole vaja sisestada mingit lisainfot peale oma pangakonto numbri ja kontaktide. Seega näiteks FIE-d, teie jaoks on endiselt võimalikud variandid arvuti või paber, sama kehtib ka vara müünud isikutele.

Kogu tulumaksu tagasisaamise tuhinas võib ekslikult tunduda, et Eesti on nii e-riik, et inimesed täidavad deklaratsioone suure heameelega, kuid tegelikult tasuks põhjust otsida hoopis eestlaste vaesumisest. Iga sent on täna inimestel kasvava elektrihinna ja muude kuludega niivõrd arvel, et tulumaksu tagastus annab suurele osale isikutest lihtsalt korraks võimaluse võlgu maksta või hinge tõmmata. Olgu siinkohal ära märgitud ka see, et kui eelmisel aastal oli isikul maksuvõlgu, siis kiiret tagastust loota pole. Samuti kuuluvad tulumaksu enammaksest tasaarvestamisele esimeses järjekorras kohtutäiturite poolt arestitud elatisenõuded. Kohtutäiturid on arestinud tulumaksutagastusi 142 690 inimesel kokku 566 miljonit euro väärtuses, kuid suurem osa nendest nõuetest jääb „paremaid aegu“ ootama, sest näiteks 2013. aastas õnnestus täita nõudeid vaid 3,5 miljoni euro ulatuses.

Esmalt elementaarsed meenutused:

· tulumaksu saab tagasi üksnes siis, kui riigile on reaalselt ka tulumaksu tasutud;

· kinnisvara müügil saab maksuvabastust üksnes müügi hetkeni peamise elukohana kasutatud kinnisasjale ja sedagi vaid üks kord kahe aasta jooksul;

· täiendav 1728 eurot maksuvaba tulu rakendub teisest lapsest;

· ühist deklaratsiooni saavad esitada vaid seaduslikud abikaasad;

· kui töötatakse välisriigis, aga kodu ja pere on Eestis, tuleb ka välisriigis teenitud tulu Eestis deklareerida;

· eluasemelaenu intresse saab maha arvata üksnes see isik, kes on eluaseme omanik ja laenu maksja.

Nüüd aga lähemalt selle aasta olulistest muudatustest ja meeldetuletustest.

Elektrooniliselt deklaratsioonide täitjad on ilmselt oma deklaratsiooni praeguseks juba esitanud ja ootavad tulumaksu tagastust. On siiski hulk isikuid, kes esitavad deklaratsioone paberil. Need, kes ise linna maksuametniku juurde minna ei saa, saavad paluda mõnel naabril või abilisel oma eeltäidetud deklaratsiooni väljatrükk maksuhalduri juurest tuua. Selleks aga peaks olema notariaalne volitus, lisaks piisab ka kohaliku valla- või linnasekretäri tõestatud volikirjast. Igaks juhuks olgu ka meelde tuletatud, et MTA teenindusbüroo Tallinnas asub nüüd Ülemiste ärilinnakus aadressil Lõõtsa 8a.

Deklaratsiooniga koos mingeid lisadokumente ametnikele esitada pole vaja. Samas, kui on endal soov ennetada igasugust suhtlust maksuhalduriga, võib lisadokumendid edastada maksuhaldurile elektrooniliselt koos tuludeklaratsiooniga, kasutades selleks MTA infolehekülge (see, mis avaneb pärast elektroonilise deklaratsiooni esitamist).

Mahaarvamiste piirmäär

Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi 2013. aasta tuludest maha arvata kokku kuni 1920 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% deklareeritud kogutulust. Vabatahtliku kogumispensioni makseid saab maha arvata kuni 6000 eurot ja kuni 15% tulust. Kes seda piiri ületavad, riskivad tulevikus topeltmaksustamisega, sest enne 55-aastaseks saamist fondist raha väljavõtmine maksustatakse täies ulatuses (st sissemakseid maha ei arvata).

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine ja metsamaterjali võõrandamine

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust saab maha arvata ja kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile edasi kanda metsa majandamisega seotud kulud ning ka saadud kasu maksustamise saab edasi lükata kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile. Erinevalt 2012. aasta tulude deklareerimisest on 2013. aasta tulude osas lisatud võimalus ka tulumaksu osaliseks tasumiseks. See võib osutuda kasulikuks näiteks siis, kui isikul muud tulud puuduvad ja tekib soov ära kasutada maksuvaba tulu.

Investeerimine ja investeerimiskonto

Eelmisest aastast alates saab investeerimiskonto andmeid maksumaksja ise internetipanga kaudu oma eeltäidetud tuludeklaratsioonile saata ning meeletu ümberkirjutamise vaev jääb ära.

Iga aastaga muutub tööandjate seas populaarsemaks ka optsioonide andmine töötajatele. Kui töötaja on saanud tööandjalt tasuta või soodushinnaga väärtpabereid, mida tööandja on maksustanud erisoodustusena, siis nende väärtpaberite võõrandamisel saab maksumaksja soetusmaksumusena arvesse võtta enda tehtud kulud osaluse omandamisel ja tööandja poolt erisoodustusena maksustatud optsiooni väärtust.

Ettevõtlusest ka

FIE puhul riik midagi E-vormile ette ei täida, selle peab maksumaksja kõik ise täitma. Kui tavaline füüsiline isik reeglina toetusi deklaratsioonis kajastama ei pea ja maksu tasuda ei tule, siis FIE-d on kohustatud kõik ettevõtluse tarbeks saadud toetused ka tuluna kajastama (nt PRIA-lt saadud toetused).

FIE-dele, kes juba aastaid tegutsevad, ei tule vast üllatusena avansiliste maksete kohustus. Siiski tasuks meelde tuletada, et kui jooksva aasta tulud on eelmisest aastast oluliselt väiksemad, tasuks taotleda avansiliste maksete vähendamist. Taotlust saab esitada kuni avansilise makse tasumise kohustuse päevani, tagasiulatuvalt maksuhaldur avansilisi makseid ei vähenda ega kustuta.

Kokkuvõtteks

Kokkuvõtteks saab öelda, et deklaratsioonide esitamine on taaskord tehtud lihtsamaks ja ka kiiremaks. Mõeldes tulevikule tekib küsimus — kuhu edasi?Gaily Kuusik

EML juristVäljavõtted MTA 13.02.2014 pressikonverentsi materjalidest

Oodatakse umbes 640 000 deklaratsiooni, millest 96% peaks laekuma elektrooniliselt. Tagastatava tulumaksu summa on umbes 96 miljonit.

Kiire tulumaksu tagastuse saavad maksumaksjad, kes esitavad deklaratsiooni elektroonselt; kelle deklaratsioon ei vaja lisakontrolli; kelle 2012. aasta tuludeklaratsioon oli esitatud hiljemalt 02.04.2013; kellel ei olnud maksuvõlgasid perioodil 15.02.2013 kuni 14.02.2014.

Kindlasti suunatakse kontrolli need tuludeklaratsioonid, milles on 2013. aastal esmakordselt deklareeritud eluasemelaenu, milles kajastuvad erinevused deklareeritud ja MTA andmete vahel või kus on deklareerimata välistulud. Lisaks võib alati kontrolli alla sattuda ka juhusliku valiku alusel. Näiteks 2013. aastal jäeti esmase kontrolli tulemusel 4062 deklaratsiooni alusel tagastamata 724 718 eurot.

Järelkontrollis (st pärast tulumaksu tagastamist või juurdemääramist) kontrolliti 2013. aastal 9726 isikut ning juurde määrati tulumaksu 1 478 416 eurot. Põhiliselt avastati deklareerimata välistulu, metsatulu ja üüritulu.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo