Maksumaksja portaal - Mittetulundusühingud appi rahapesu tõkestama. EML - 2011 > juuni/juuli (nr 6/7) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2011 > juuni/juuli (nr 6/7) > Mittetulundusühingud appi rahapesu tõkestama. EML
Mittetulundusühingud appi rahapesu tõkestama. EML

Rahandusministeerium on ette valmistanud ja avaldanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt kuuluvad alates 1. detsembrist 2011 seaduse kohustatud subjektide hulka ka mittetulundusühingud ja sihtasutused, kuid üksnes selliste tehingute puhul, kus tasutakse üle 15 000 euro sularahas või 30 000 eurot ülekanderahas. Sellega seoses on mittetulundusühingud ja sihtasutused edaspidi kohustatud kohaldama hoolsusmeetmeid tehingu vastaspoole isiku kindlakstegemiseks ning neil on kohustus teatada rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral sellest Rahapesu Andmebüroole (RAB). Samas on MTÜ-d ja SA-d vabastatud muudest koormavamatest kohustustest, nagu kirjalikult sisemiste turvareeglite kehtestamine või RAB-iga suhtlemiseks kontaktisiku määramine.

Eelnõu seletuskirjas põhjendatakse muudatust järgmiselt:

  • statistika näitab, et aastatel 2008-2009 sai RAB 183 teadet, mis ühel või teisel määral puudutasid MTÜ-sid. Neist 60 summapõhist teadet oli saadetud ühe MTÜ poolt, kes oma tegevuses kvalifitseerus maksevahendajaks ning oli sunnitud oma suurtest sularahatehingutest teatama. Ka mitmel teisel juhul on tegemist tõsiste rahapesukahtlustega, mis on nõudnud süvaanalüüsi. Kuigi kõik materjalid neist tõsisematest juhtudest ei ole jõudnud uurimisorganiteni, võib välja tuua mõned mõtlemapanevad tendentsid, mis tulevikus võivad tõsiselt ohustada Eesti sisejulgeolekut ning finantssüsteemi;
  • on märgata juhtumeid, kus kuritegeliku taustaga isikud püüavad võtta oma kontrolli alla MTÜ-sid eesmärgiga kasutada nende kontosid ebaseaduslikel eesmärkidel, sealhulgas ka rahapesuks. Kuna teadaolevad kõnealused summad on liiga väikesed, ei ole see tendents veel piisavat tähelepanu pälvinud;
  • teatud osa MTÜ-sid asutatakse eesmärgiga saada riiklikke või eurotoetusi. Toetuse saamisel kasutavad MTÜ liikmed enamiku sellest oma tarbeks ära. Sisuliselt on siin tegemist kelmustega, kuid sellega kaasneb ka suurem rahapesurisk;
  • mitmeid juhtumeid on olnud MTÜ-de kasutamisel korruptiivsetes tehingutes, kuna kontroll MTÜ-de tehingute üle on nõrk. Juhtumeid on esinenud ka uurimisasutustele edastatud materjalides;
  • korruptsiooni ja sellega kaasneva rahapesuga on seotud erakondade rahastamise küsimused, kus riiklik kontroll on osutunud praktikas ebapiisavaks;
  • on olnud juhtumeid, kus suuremaid usuühinguid, kellel on rohkem nii vallas- kui ka kinnisvara, on kasutatud ühel või teisel viisil rahapesuks. Üks suurem rahvusvaheline juhtum on analüüsimisel ka käesoleval ajal;
  • rahvusvahelises plaanis seondub mittetulundusühingutega kõrgendatud terrorismi rahastamise risk. Terrorismi rahastamise eesmärgil kasutatakse nii rahvusvahelist abi pakkuvaid mittetulundusühinguid kui ka usuühinguid, seda kas siis nende enda teadmisel või ka teadmatusest;
  • kokkuvõtteks võib öelda, et MTÜ-dega seotult on viimase kahe aasta jooksul suurenenud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid nii välis- kui sisejulgeolekule. Kuigi kohtulahenditeni ei ole veel MTÜ-dega seotult tõsisemaid kaasuseid jõudnud, on üsna tõenäoline, et lähitulevikus ei jää probleemid tulemata.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo