Maksumaksja portaal - Muudatuste peamine eesmärk on tagada maksutulude täpsem arvestus. Dmitri Jegorov - 2005 > august (nr 8) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2005 > august (nr 8) > Muudatuste peamine eesmärk on tagada maksutulude täpsem arvestus. Dmitri Jegorov
Muudatuste peamine eesmärk on tagada maksutulude täpsem arvestus. Dmitri Jegorov

Maksu- ja tolliamet muutis alates juulist e-maksuametis tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide (TSD), käibemaksu-, aktsiisi- ja INF deklaratsioonide parandamise tähtaegu, pärast mida ei ole enam läbi e-maksuameti võimalik deklaratsioone parandada või kustutada. Kõiki neid deklaratsioone on võimalik muuta paberil, esitades parandatud deklaratsiooni MTA kohalikule teenindusbüroole.

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et ameti klienditeeninduslikku lähenemist silmas pidades on tegemist sammuga tagasi, on siinkohal oluline esile tuua maksuhalduri riigi maksutulude täpse arvestuse ja kontrolli funktsiooni.

Tulude arvestuse aspektist olid Maksu- ja tolliameti jaoks siiani problemaatilised eralduste tegemine ja tulude edasi kandmine deklaratsioonide parandamisel. Väga paljud kliendid võtavad deklaratsioonide kinnitused maha ja maksudeklaratsioon jäetakse kinnitamata staatusesse määramata ajaks.

Tihti esineva praktika kohaselt võetakse vea avastamisel terve deklaratsiooni kinnitus maha ja parandatud deklaratsioon esitatakse alles kahe-kolme nädala jooksul. Sellisel juhul tekib ettemaks, kuna deklaratsiooni tühistamisel võetakse kohustus maha, aga summad on juba tasutud ja need tuleb edasi kanda tulu saajatele. Kui deklaratsioon hiljem kinnitatakse, võib tekkida hoopis võlg ja selgub, et maksuhaldur on liiga palju raha edasi kandnud.

See toob segadust kaasa tulusaajate tasemel – näiteks kohalikud omavalitsused, sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa, Riigikassa –, kui tekib olukord, kus kohustus võetakse valede alusandmete alusel üles ja selles tulenevalt ei ole erinevate asutuste käsutuses olevad andmed omavahel võrreldavad ja täpsed. MTA püüab selle muudatusega vähendada paranduste arvu ning ära hoida deklaratsioonide kinnitamata staatuse tekkimist.

Kontrolli aspektist lähtudes on oluline esile tuua asjaolu, et parandusvõimaluste piiramine kannab eesmärki hoida ära valeandmete tahtlikku esitamist. Erinevate kontrollimenetluste käigus on esinenud juhtumeid, kus maksumaksja on esitanud eelnenud perioodide parandusdeklaratsioone eesmärgiga tekitada rahalisi vahendeid maksumenetluse käigus juurdemääratud maksusummade tasaarveldamiseks.

Ka on esinenud juhtumeid, kus ajutiselt esitati nn nulldeklaratsioone või kohustusi vähendavaid parandusdeklaratsioone selleks ajaks, kui oli teada, et maksumaksja tehingupartnerid soovivad kontrollida maksuvõlgade puudumist. Paberil esitatud parandusdeklaratsiooni puhul vaatab ametnik esitatud muudatused üle.

Tavapäraselt selguvad ka maksukohustuslase maksude arvestamisel või deklareerimisel tehtud vead regulaarse ja süsteemse kontrollimise käigus kalendriaasta lõpul või hiljemalt pärast auditi läbiviimist, so järgmise kalendriaasta juuniks. Pärast nimetatud tähtaegade möödumist väheneb võimalike vigade või eksimuste leidmise tõenäosus, mis loomulikult ei välista erandkorras üksikute juhuslike vigade ilmsikstulekut.

Juhul, kui maksumaksja leiab siiski eelnenud perioodides vigu, mille korrigeerimiseks on vajalik esitada parandusdeklaratsioone, ei koorma deklaratsiooni paberkandjal esitamine maksumaksjat, kuivõrd tegemist on üksiku juhtumiga.

Enne vastava muudatuse sisseviimist analüüsis amet deklaratsioonide esitamise ja muutmise statistilisi andmeid. Selle tulemusena määrati tühistamise keeld kuuele kuule pärast aruandeaasta lõppu, kuna siis langeb paranduste arv järsult. Nimetatud langus on seotud majandusaasta aruande esitamise tähtpäevaga, kui kõik eelmise aasta deklaratsioonid on reeglina maksumaksja enda poolt üle kontrollitud.

Vahetult enne selle kommentaari kirjutamist võttis MTA teenindusosakond ühendust ka ameti piirkondlike teenindusbüroodega, et uurida, kuidas maksumaksjad sellesse muudatusse suhtuvad. Saadud tagasiside kohaselt väljendasid mõned kliendid üksikutel juhtudel küll rahulolematust, et deklaratsioonide parandamist ei saanud teha enam elektrooniliselt, kuid suurt pahameelt ei ole MTA täheldanud ja kõik esinenud probleemid said lahenduse.

 

Dmitri Jegorov

MTA maksude osakonna juhataja kt

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo