Maksumaksja portaal - Veel kord maksuameti spämmiprojektist. EML, Andmekaitse Inspektsioon - 2011 > Jaanuar (nr 1) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2011 > Jaanuar (nr 1) > Veel kord maksuameti spämmiprojektist. EML, Andmekaitse Inspektsioon
Veel kord maksuameti spämmiprojektist. EML, Andmekaitse Inspektsioon

Novembri MaksuMaksjas kirjutasime MTA uuest „tootest“, meeldetuletuskirjadest maksudeklaratsioonide esitamise kohta. Õiguskantsler saatis meie kaebuse edasi Rahandusministeeriumile, kelle ametnikud Tanel Ruusmaa (tanel.ruusmaa@fin.ee) ja Janar Kivirand (tanel.ruusmaa@fin.ee) leidsid, et tegemist on väga vajaliku projektiga. Nagu tookord lubatud, saatsime kogu avaldatud kirjavahetuse ka seisukoha kujundamiseks Andmekaitse Inspektsioonile. Nüüd on vastused olemas ja saame need lugejatele täies hiilguses ette kanda.


Andmekaitse Inspektsiooni vastus EML pöördumisele

Viljar Peep

peadirektor

24.11.2010

Maksu- ja Tolliameti poolt maksudeklaratsiooni esitamise meeldetuletuste edastamist ei saa lugeda isikuandmete kaitse seaduses nimetatud isikuandmete töötlemiseks otseturustamise eesmärgil. MTA ei edasta maksumaksjale kommertsteadaandeid ega reklaami mingit toodet või teenust. Seega ei saa isik vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 12 lõikele 5 keelata teda käsitlevate andmete töötlemist otseturustuseks.

MTA-l on maksukorralduse seadusest tulenev õigus teha deklaratsiooni esitamise kohta meeldetuletusi. Rahandusministeerium on Teile selgitanud nimetatud meeldetuletuste saatmise preventiivset iseloomu ning nimetatud meetme rakendamisest tulenevaid kasutegureid.

Andmekaitse Inspektsioonil puudub pädevus sekkuda Maksu- ja Tolliameti töökorralduslikesse küsimustesse.

Loodame, et saime Teile abiks olla, lisaküsimuste tekkimisel oleme meelsasti nõus neile vastama.


EML täiendav selgitustaotlus

24.11.2010

Täname Teid vastuse eest meie pöördumisele. Sellest oli tõesti abi.

Täiendavalt soovime teada Andmekaitse Inspektsiooni seisukohta, kas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega on kooskõlas see, kui EML ja tema 2500 liiget hakkaksid regulaarselt (näiteks kord kuus, kord nädalas, kord päevas, iga tunni aja tagant) saatma kõikidele Rahandusministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti ametnikele e-posti ja SMS teel meeldetuletusi nende ametnike töökohustuste kohta, lisades juurde viited või väljavõtted asjakohastest õigusaktidest (näiteks maksukorralduse seadus, asutuse põhimäärus, ametniku ametijuhend).


Andmekaitse Inspektsiooni vastus

Kaja Puusepp

järelevalvedirektor peadirektori ülesannetes

27.12.2010

Vastavalt Eesti Maksumaksjate Liidu põhikirjale on EML eesmärkideks: kaitsta maksumaksjate õigusi ja huve; aidata kaasa õiglase ja maksumaksjate huve arvestava maksusüsteemi loomisele, arendamisele ja säilitamisele; tagada õiguskindluse ja õigusselguse põhimõtetest kinnipidamine ning osalusdemokraatia nõuete järgimine maksualases õigusloomes; tagada hea halduse põhimõtete rakendamine maksude haldamisel, saavutada maksumaksja ja maksuhalduri õiguste ning kohustuste tasakaal, kaitsta maksumaksjaid maksuhalduri omavoli eest; taotleda maksukoormuse alanemist; jälgida maksumaksja raha kulutamise sihipärasust; korraldada maksualast teavitamist ja koolitust, toetada ja arendada maksualast teadus- ja õppetööd.

Eeltoodust lähtuvalt on inspektsioon seisukohal, et Teie kirjas viidatud oletatavate meeldetuletuste saatmine Rahandusministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti ametnikele ei aita kaasa EML põhikirjas toodud eesmärkide saavutamisele.

Samuti soovib Andmekaitse Inspektsioon rõhutada, et vastavalt maksukorralduse seaduse § 85 lõikele 3 on maksuhalduril õigus teha maksukohuslastele deklaratsiooni esitamise kohta meeldetuletusi. Mis tähendab, et Maksu- ja Tolliametil on meeldetuletuste saatmiseks seaduslik alus, mida ei saa aga öelda EML kohta.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo