Kas tähtajaliselt hoiuselt saadav intressitulu kuulub maksustamisele või on see finantsteenus, mille pealt maksu tasuma ei pea?


NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas EML Jurist 28.02.2008 14:32

Kas tähtajaliselt hoiuselt saadav intressitulu kuulub maksustamisele või on see finantsteenus, mille pealt maksu tasuma ei pea?

Küsimuse sõnastuse järgi ei ole selge, kas soovite teada käibemaksu või tulumaksu kohta.

Vastus on mõlemas osas eitav:
- tulumaksuseaduse §-s 17 toodud tingimustel ei maksustata füüsilise isiku intressitulu.
- käibemaksu osas sätestab KMS § 16 lg 2 p 5, et finantsteenuste käive on maksuvaba, mitte maksustatav.

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=937