FIE tegeleb põllumajandusega. Tal on õigus täiendavalt maha arvata põllumajandussaaduste realiseerimisel saadud tulust kuni 45.000.-, kuid mitte rohkem kui ettevõtluse tulem.

Kas FIE võib maha arvata ka vähem kui 45.000.- juhul kui selleks pole tarvidust, s.t ei taha tekitada liigset kahjumit?


NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis EML ja vastas Maksumaksja 02.01.2006 23:46

FIE tegeleb põllumajandusega. Tal on õigus täiendavalt maha arvata põllumajandussaaduste realiseerimisel saadud tulust kuni 45.000.-, kuid mitte rohkem kui ettevõtluse tulem.

Kas FIE võib maha arvata ka vähem kui 45.000.- juhul kui selleks pole tarvidust, s.t ei taha tekitada liigset kahjumit?

Tulumaksuseadus (TuMS) annab FIE-le võimaluse omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulust, millest on lahutatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni. (TuMS § 32 lg 4).

Kas ja millises ulatuses seda õigust kasutada, on ettevõtja enda otsustada. Maksuhalduril selles küsimuses otsustusõigust ei ole.

--- Täpsustas Maksumaksja 21.01.2006 12:08------------

NB! Maksuvabastus ei ole kulu. Maksuvabastuse arvel ei ole võimalik kahjumisse minna ega kahjumit suurendada!

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=6