Eesti AS soovib maksta dividende 25% osalusega mitteresidendist juriidilisele isikule. Kas tulumaksu peab tasuma? Missugused maksudeklaratsiooni vormid tuleb täita ja kas on vajalik esitada ka mitteresidendi residentsustõend?


NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas EML Jurist 21.01.2007 10:52

Eesti AS soovib maksta dividende 25% osalusega mitteresidendist juriidilisele isikule. Kas tulumaksu peab tasuma? Missugused maksudeklaratsiooni vormid tuleb täita ja kas on vajalik esitada ka mitteresidendi residentsustõend?

TuMS § 50 lg 1 kohaselt maksab residendist äriühing tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis. Maksumäär on 2007. a 22/78.
Lisaks tasuks tähelepanu pöörata ka TuMS § 50 lg 1.1 ning § 54 lg 5, kus on sätestatud maksuvabastused ja mahaarvamised.
Kuna mitteresidendist juriidilise isiku osalus dividende maksvas äriühingus on üle 15%, siis TuMS § 29 lg 8 sätestatud mitteresidendi tulumaksukohustus ei rakendu. Arvestades, et residentsustõendi esitamine on vajalik selleks, et kohaldada maksulepingut, kuid praegusel juhul TuMS § 29 lg 8 ei rakendu niikuinii, siis tõendit esitama ei pea (vt TuMS § 43 lg 2).
Maksuhaldurile tuleb esitada vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised“ ning vorm INF 1 „Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon“.

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=444