Kui töötaja on olnud lähetuses Soomes üle 183 päeva, kuidas siis toimub soomes maksustamine?
Kas selleks peab Eesti ettevõte ennast Soome Maksuametis arvele võtma ja sealsed maksudekl. täitma?
Kuidas seda kajastada Eestis, kas lihtsalt kuludes või peab ka Eesti Maksuametile deklaratasiooni esitama?

Küsis ja vastas EML 17.11.2005 15:10

Kui töötaja on olnud lähetuses Soomes üle 183 päeva, kuidas siis toimub soomes maksustamine?
Kas selleks peab Eesti ettevõte ennast Soome Maksuametis arvele võtma ja sealsed maksudekl. täitma?
Kuidas seda kajastada Eestis, kas lihtsalt kuludes või peab ka Eesti Maksuametile deklaratasiooni esitama?

Kui töötaja on Soomes lähetuses üle 183 päeva, võib tal tekkida maksuresidentsus Soomes ? st sealsel maksuhalduril on õigus maksustada inimese tulu, mis on teenitud Soomes töötades. Võimalik, et ka tööandjal tuleb end Soomes tööandjana registreerida. Vastus sõltub iga konkreetse juhtumi asjaoludest, küsimuse korral on soovitav kindlasti pöörduda Soome maksuhalduri poole (www.vero.fi). Samuti on huvilistel võimalik viidatud kodulehelt saada inglise-, soome või rootsikeelseid kirjalikke materjale Soome maksusüsteemi ja erinevate maksude kohta.

Samade töötajate kohta ei pea paralleelselt deklaratsioone esitama Soomes ja Eestis.

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3