Äriühing on mittetulundusühingust spordiklubi (kuulub Vabariigi tulumaksusoodustusega mtü-de nimekirja!) sponsor ja soovib suurendada oma toetuse panust võimaldades ühingul sponsorluse korras kasutada ettevõtte ainult töösõitudeks registreeritud (Maanteeametis) sõiduautot ettevõtte töövälisel ajal.
Klubi hakkab seda autot kasutama ka ainult oma klubi tegevusteks vajalikel eesmärkidel (klubi töös).
Erasõitudeks autot ei kasutata. Kuidas seda seaduslikult vormistada?
Võimalikud maksud?


NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas EML Jurist 08.02.2018 14:07

Äriühing on mittetulundusühingust spordiklubi (kuulub Vabariigi tulumaksusoodustusega mtü-de nimekirja!) sponsor ja soovib suurendada oma toetuse panust võimaldades ühingul sponsorluse korras kasutada ettevõtte ainult töösõitudeks registreeritud (Maanteeametis) sõiduautot ettevõtte töövälisel ajal.
Klubi hakkab seda autot kasutama ka ainult oma klubi tegevusteks vajalikel eesmärkidel (klubi töös).
Erasõitudeks autot ei kasutata. Kuidas seda seaduslikult vormistada?
Võimalikud maksud?

Äriühing vormistab kasutustasu eest arve ning deklareerib arve summa (käibemaksukohustuslane koos käibemaksuga) annetusena (võimalik tulumaksukohustus). Kasutada andmine tekitab maksustatava käibe (käibemaksukohustus), erakasutust äriühingul ei teki.

Mittetulundusühing peab erisoodustuse osas arvestust ise (võimalik kilovatipõhine erisoodustus), sest erisoodustus saab tekkida vaid MTÜ töötajate (tulumaksuseaduse § 48 tähenduses) poolt sõiduauto isiklikes huvides kasutamisest.

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2957