Osaühing võttis eraisikult laenu ja soovib laenukohustuse poolte kokkuleppel täita mitterahalise (varalise)maksega. Vara, millega soovitakse laen tasuda on laenuraha eest alustatud pooleliolev ehitis (hoone). Laenu tagasimaksmine ei ole käive: kas see kehtib ka eeltoodud juhul ?


NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas EML Jurist 03.07.2006 13:35

Osaühing võttis eraisikult laenu ja soovib laenukohustuse poolte kokkuleppel täita mitterahalise (varalise)maksega. Vara, millega soovitakse laen tasuda on laenuraha eest alustatud pooleliolev ehitis (hoone). Laenu tagasimaksmine ei ole käive: kas see kehtib ka eeltoodud juhul ?

Antud juhul on tegemist kahe erineva sooritusega. Ühest küljest antakse teile laenu ning teisest küljest annate te hüve (kauba) üle. Tasumise tingimus on lihtsalt tasaarvestus. Seega tekib kahtlemata kauba üleandmisel käive, see on tavaline vahetustehing. See, kas tekib maksustatav või maksuvaba käive, on iseasi.

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=290