Ettevõte on siiani kajastanud kinnisvarainvesteeringut (ärihoone, mida rendib välja) soetusmaksumuse meetodil. Vastavalt RTJ 6 oleks vaja üle minna õiglase väärtuse meetodile, aga omanik/juhatuse liige leiab, et hindamisakti tellimine kinnisvarabüroolt on kallis lisaväljaminek. Kas juhatus võib ise anda hinnangu ja mida peaks seda koostades silmas pidama?


NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas EML Jurist 31.01.2014 07:29

Ettevõte on siiani kajastanud kinnisvarainvesteeringut (ärihoone, mida rendib välja) soetusmaksumuse meetodil. Vastavalt RTJ 6 oleks vaja üle minna õiglase väärtuse meetodile, aga omanik/juhatuse liige leiab, et hindamisakti tellimine kinnisvarabüroolt on kallis lisaväljaminek. Kas juhatus võib ise anda hinnangu ja mida peaks seda koostades silmas pidama?

RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud:
25. Õiglase väärtuse hindamisel tuleb kasutada ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi, välja arvatud juhul, kui ettevõte ise omab vastava kvalifikatsiooniga spetsialiste.

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2486