FIE lõpetab oma majandustegevuse, milleks oli talle omandiõiguse alusel kuuluva vara üürileandmine. Vara ei olnud soetatud FIE-na ega kulud selleks kantud FIE kuludesse.
Kui nüüd sama isik sõlmib uuest aastast OÜ-ga käsunduslepingu, millega läheb kogu vara haldamine OÜ-le (on täielikult OÜ tulu ja kulu), siis kas MTA-l võib tekkida ikkagi soov seda tulu ka käsunduslepingu kehtimise esimesel aastal tuluna vara omaniku juures maksustada - kuigi kokkuvõte tuludest-kuludest tehakse alles OÜ aastaaruande koostamisel - s.t. järgmisel aastal ja tulumaksu makstaks alles järgmise aasta deklaratsiooniga, s.t. ülejärgmisel aastal?
Kas sellise käsunduslepingu kasutamisel võib osutatavat teenust kaudselt võrrelda üürileandmisega ja sellest laekuva tulu maksustamisega?


NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas EML Jurist 23.10.2012 11:17

FIE lõpetab oma majandustegevuse, milleks oli talle omandiõiguse alusel kuuluva vara üürileandmine. Vara ei olnud soetatud FIE-na ega kulud selleks kantud FIE kuludesse.
Kui nüüd sama isik sõlmib uuest aastast OÜ-ga käsunduslepingu, millega läheb kogu vara haldamine OÜ-le (on täielikult OÜ tulu ja kulu), siis kas MTA-l võib tekkida ikkagi soov seda tulu ka käsunduslepingu kehtimise esimesel aastal tuluna vara omaniku juures maksustada - kuigi kokkuvõte tuludest-kuludest tehakse alles OÜ aastaaruande koostamisel - s.t. järgmisel aastal ja tulumaksu makstaks alles järgmise aasta deklaratsiooniga, s.t. ülejärgmisel aastal?
Kas sellise käsunduslepingu kasutamisel võib osutatavat teenust kaudselt võrrelda üürileandmisega ja sellest laekuva tulu maksustamisega?

Kui OÜ ei füüsilisele isikule väljamakseid enne kui aasta möödudes, ei ole põhjust seda tehingut kuidagi teisiti maksustada.
Olemuslikult on see tasu üüritulu TuMS § 16 lg 1 tähenduses. Võimalik oleks ka maksta OÜ kasumist dividende ja kinnisasja kasutamise eest üldse mitte midagi maksta.

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2105