Firma I ostis asjaõiguslepinguga kinnistu ilma käibemaksuta. On olemas detailplaneering ning ka liitumised vee ja elektriga. Tasutud riigilõiv ehitusloa eest.
Nüüd firma I soovib selle kinnistu edasi müüa firmale II, kes hakkab sinna paarismaju ehitama.
Kas firma I peab müüma kinnistu koos käibemaksuga? Kas on võimalik müüa ka ilma käibemaksuta?
Kas Firma II peab väljaehitatud paarismajad ostjale müüma käibemaksuga ning ehituse ajal saab sisendkäibemaksu tagasi arvestada?


NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas EML Jurist 08.09.2010 08:11

Firma I ostis asjaõiguslepinguga kinnistu ilma käibemaksuta. On olemas detailplaneering ning ka liitumised vee ja elektriga. Tasutud riigilõiv ehitusloa eest.
Nüüd firma I soovib selle kinnistu edasi müüa firmale II, kes hakkab sinna paarismaju ehitama.
Kas firma I peab müüma kinnistu koos käibemaksuga? Kas on võimalik müüa ka ilma käibemaksuta?
Kas Firma II peab väljaehitatud paarismajad ostjale müüma käibemaksuga ning ehituse ajal saab sisendkäibemaksu tagasi arvestada?

Käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 3 kohaselt on kinnisasja võõrandamine üldjuhul maksuvaba käive. Samas maksuvabastust ei kohaldata kinnisasjale, mille oluline osa on ehitis ehitusseaduse tähenduses või ehitise osa, mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa esmast kasutuselevõttu; ega kinnisasjale, mille oluline osa on oluliselt parendatud ehitis või selle osa ning mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa parendamisele järgnevat taaskasutuselevõttu, ning krundile planeerimisseaduse tähenduses, kui sellel ei asu ehitist.

Seega tuleb kinnistu müügile lisada käibemaks ning ilma käibemaksuta müüa pole võimalik. Samas saab Firma II soetatud kinnistult sisendkäibemaksu maha arvata, kuna tema hilisem tehing- paarismajade müük on samuti sundkäibemaksuga maksustatud KMS § 16 lg 2 p 3 alusel.

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1768