Kas võib maha kanda enne 1. juulit 2002 aastat tekkinud võlad (kaasaarvatud maksuvõlad)?


NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas Administraator 07.03.2006 17:46

Kas võib maha kanda enne 1. juulit 2002 aastat tekkinud võlad (kaasaarvatud maksuvõlad)?

Võla saate maha kanda siis, kui see on aegunud või kui on teada, et võlausaldaja on likvideeritud ja õigusjärglust ei ole. Maksuvõlad aeguvad üldjuhul seitsme aastaga, muud nõuete puhul sõltub aegumine nõude alusest.
Täpsemalt vt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 142-169.

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=152