Maksumaksja portaal - Maksuküsimused
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Otsing
Esita küsimus


SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
Maksuküsimused 

Rubriik K&V Viimati avaldatud
 TULUMAKS
604 Mõned küsimused seoses laenude deklareerimisega
Kas uuest aastast tuleb deklareerida ainult need laenud, mis on an...
32 Kui FIE sai 2014 aastal PRIAst poollooduslike koosluse hooldamise toetust, mille eesmärk on säilitada Natura 2000 alade...
26 Eesti ettevõte tellib radooni mõõtmise Soome ettevõttelt. Teenuse osutamise koht on Eesti. Soome ettevõte esitab Eesti ...
Edit category Muud
93 Kas ettevõtte asutamise ja osakapitali sissemakse kuul tuleb täita maksudeklaratsioon TSD lisa 7?
131 Seoses maksusoodustusega tervise- ja spordikulude hüvitamiseks on võimalik töötaja vabatahtlikku tervisekindlustust mak...
90 Töötaja töötab töölepinguga kahes ettevõttes. Töötaja saadetakse lähetusse välismessile, mis on mõlema ettevõtte põhite...
23 1. Ettevõte on ostnud Tallinna Vee aktsiaid ja saab nüüd dividende. Pangaväljavõttel selgituses dividendi summa ja tulu...
32 Kuidas kajastada ja deklareerida ajalehes ilmunud kaastundeavaldust töötajale isa surma puhul?
103 Juhatuse liige annab ettevõttele laenu intressiga. Kui nüüd laen tagastatakse ja makstakse välja ka intressid, siis tul...
26 Kas alates 01.01.2018 võetakse enne tulumaksuga maksustamist brutopalgast maha ikka ka isiku töötuskindlustusmakse ja k...
30 Ühingu tegeleb puuetega inimestega ning osutab teenust sotsiaalministeeriumile. Nimelt osutab puudega inimestele igapäe...
17 Soome lähetatud töötajate töötasudelt makstakse tulumaks Soome, sotsiaalmaks tasutakse Eesti maksuametile. Kui töötaja ...
 KÄIBEMAKS
501 Eesti ettevõte ostab internetist pilveteenust või arvutitarkvara. Arve on esitatud USA või Austraalia firma nimelt. Kui...
96 1.Kui omavalitus omab allasutust, kes müüb kütet ainult omavalitsuse teistele allasutustele kas peab võtma kütte müüva...
Edit category Muud
38 Osutame raamatupidamisteenust e-residendi ettevõttele, kes on Eestis registreeritud piiratud maksukohuslaseks, seega pe...
76 Tööandja rendib üürileandjalt lisaks kontorile ka parkimiskohta parkimismajas. Parkimiskohta võivad kasutada ettevõtte ...
10 Kaup imporditi detsembris 2011, kuid pärast kauba vabastamist selgus, et kauba müüja esitas vale hinnaga arve ehk kauba...
23 1.Kui ettevõtte kaubikul tuleb tasuda Rootsi teemaksu ning arve esitatakse Eesti käibemaksukohustuslase nimele, kas sed...
99 Eesti kmk ettevõte osutab transpordieenust Soome kmk ettevõttele ja vedu toimub ainult Eestis. Kas rakendub ikkagi 0% j...
25 Kui ettevõte annab auto kasutusrendile teisele ettevõttele (see ei ole ettevõtte põhitegevus), kas kasutusrendi intress...
4 Ettevõtte töötajaid käisid lähetuses koos koostööparneri töötajatega (Eesti sisene). Arve esitati hotellist kokku meie ...
18 Kas kindlustusmaakleri poolt väljastatud arvel peab eraldi välja tooma ka vahendus- ja maakleritasud?
20 Ettevõttel oli perioodil august-november maksuvaba käive. Kasutasime proportsionaalset meetodit. Kuna uuel aastal maksu...
87 Kas kaks juriidilist isikut saavad rakendada kinnistu (hoonestamata kinnistu linnas, detailpl. olemas) ostul-müügil käi...
 SOTSIAALMAKS, TÖÖTUSKINDLUSTUS, KOGUMISPENSION
75 Töötajal (naine) sündis aprilli algul laps.Töötaja soovib, et seaduses sätestatud ajal asuks lapsehoolduspuhkust kasuta...
14 Kas alates 01.01.18 kehtib ka juhatuse liikme tasule töötuskindlustusmakse [tööandjale (0,8%) ja töötajale (1,6%)] arve...
37 1. Kui inimene tuleb tööle põhikohaga ja saab vähemalt miinimumpalka, siis on kõik korras, tulumaksuvabastus 144 € ja ...
14 FIE käib palgatööl. Asutus maksab tema eest sotsiaalmaksu. Asustus on deklareerinud sotsiaalmaksu terve aasta ka FIE ee...
Edit category Muud
6 Kuidas Maksumaksjate Liit sai sellele ettepanekule positiivse seisukoha anda? -"Rahandusministeerium soovib muuta firma...
2 Millistel juhtudel jätkuvad 2010. a riigipoolsed kogumispensioni maksed?
 MAKSUKORRALDUS
19 Kui pikka aega on maksu-ja tolliametil õigus/võimalus ühte juhtumit menetleda? Millise aja jooksul pärast nõutud andmet...
 MUUD MAKSUD
12 Pole enne kogemust olnud sellise asjaga nagu valuraha. Olen küsinud ka raamatupidajatelt, kuid vastuseid on tulnud erin...
 TÖÖÕIGUS
72 Töötaja töötasu oli 600.- Eriolukorra tõttu talle tööd anda enam ei ole ja tema töötasu vähendatakse -30%. Kas erioluko...
 RAAMATUPIDAMINE
103 Ettevõtte on OÜ, põhitegevuseks on põllumajandus, loomakasvatus.

Kas transporditeenust võib kajastada muude ...
 ÄRIÕIGUS
21 Ettevõte alustas tegevust 2017. a ja varad müügiks valmivad 2019. a, mistõttu aastaaruandest nähtub, et ettevõtte omaka...
 VARIA
43 Spordiliit korraldab võistlused ja võistluste seeriate võitja spordiklubi saab auhinnaraha. Kas see teie hinnangul on m...

« 1 ... 7 8 9 (10) 11 12 13 ... 29 »
Küsimus Küsitud Vaadatud
Meie "firma" ostab kasvava metsa raiaõiguse võõrandamise eraisikult ja müüb raiõiguse ise edasi "firmale". Kas on minge...
24.01.2010 19:03
1782
Ettevõtja ostis kohtutäituri poolt korraldatud enampakkumisel kinnistu koos majaga, kus üürnikud sees. On olemas ostu-m...
21.01.2010 06:07
2470
Tütrel (15 a.) tekkis suvel (juunis)töövõimalus ja ta pidi end registreerima FIE-na. Olukord muutus, teenimist ei toimu...
20.01.2010 10:13
1457
Millised maksud kaasnevad firma mobiililt jõulutunneli annetustelefonile helistamisel?(2009dets.)
15.01.2010 08:15
1704
Seoses aastalõpu inventuuriga kasutamata puhkusesummade jäägi arvutamisel tekkis küsimus palgata puhkusest. Kas puhkuse...
11.01.2010 14:47
1726
KMS § 16 lg 3 p 2 lubab enne käibe toimumist samal maksustamisperioodil või varem sellest maksuhalduri piirkondlikku st...
11.01.2010 13:43
1825
Kas võib juhatuse liikmele, kellele makstakse juhatuse liikme tasu maksta 4-8 päeva eest haigushüvitist sotsiaalmaksu...
10.01.2010 15:12
2127
Kas alates 01.01.2010 on töötuskindlustusmaks jälle töötajale 1% ja tööandjale 0,5%, viimase määruse kehtivus oli ju ku...
09.01.2010 13:50
1928
On sõlmitud töövõtuleping ja tasu on 8727 krooni. Sooviksin teada, kui palju ma sellest summast reaalselt kätte saan ja...
06.01.2010 14:17
3604
"Firma" "kuulutas endale" pankroti, nüüd saime kohtumääruse, kus kirjas, et pankrotimenetlus lõpetatakse raugemise tõtt...
29.12.2009 12:47
1793
Kas tütarettevõtja võib anda laenu emaettevõtjale (haldusfirma) ja millist intressimäära peaks rakendama?
21.12.2009 14:15
2104
Tere! Osutame ehitusteenust Lätis. Oleme registreeritud Lätis käibemaksukohuslasena. Arvet esitame EUR-des. Millised nõ...
21.12.2009 12:30
1772
Ettevõttel omandatud kinnisvarainvesteering. Nüüd tehakse kinnisvarainvesteeringu edasiarenduseks kulutusi (detailplan...
17.12.2009 12:41
1511
Kui kinnisvarainvesteeringu puhul on kasutatud siiani soetusmaksumuse meetodit kas võib üle minna nt uuest aastast õigl...
17.12.2009 12:37
1344
Kuni 30.06.09 kehtinud puhkusetasu arvutamise korra järgi säilitati töötajale põhipalk puhkusetasuna, kui töötaja sai ...
08.12.2009 17:48
1944
Korteriühistu esimehe töötasu maksustamine. Kui temaga sõlmida töövõtuleping või käsundusleping, siis millised maksud t...
04.12.2009 09:02
3569
Kas firma võib arvestada ja tasuda juhatuase liikme eest sotsiaalmaksu, kui juhatuse liige tasu firmast saada ei soovi,...
27.11.2009 07:55
1792
Probleem järgnev. Ettevõte tegutseb Soomes alates 2004.a. 2007.a. alates on registreeritud püsiv tegevuskoht Soomes ja ...
27.11.2009 07:33
1444
Üks firma annab teisele firmale laenu,laenuandaja ja laenusaaja ei ole seotud isikud. Kas laenuintressi osas on ka ming...
19.11.2009 10:44
4411
Kui töötervishoiuarst on määranud töötajale igakuiselt nt. ujumise ja töötaja esitab ujulatšekid, kas sealt saab km tag...
13.11.2009 08:26
2053
Kui töötaja oli haige oktoobris 2009, esitab tööandjale haiguslehe 15.11.09 ja tööandja maksab haigusraha välja korrali...
10.11.2009 08:21
1441
Aktsiaselts saab riigilt toetust: siht- ja baasfinantseerimine ja uurimistoetus. Kulud, mis finantseeritakse nimetatud ...
03.11.2009 16:09
1634
Ettevõte kohaldab talveperioodil töötajatele osalist tööaega, kuidas sellisel juhul toimub puhkusetasu arvutamine:
03.11.2009 12:45
1631
Sooviks abi baari raamatupidamise organiseerimisel. Ettevõte müüb ainult akoholi, toitu üldse pole ja omanikul pole kin...
30.10.2009 11:42
2330
Olen ostnud elamumaa, pank väljastas eluasemelaenuna, maksuametnik teatas, et kuna maale ei ole kehtestatud veel planee...
30.10.2009 07:12
1779
"Firma ainuomanik" ja juhatuse ainuliige maksab ühekordselt endale töötasu kui juhatuse liikmele. Tööleping puudub. "Fi...
29.10.2009 09:57
2094
Kas töölepingu lõppemisel ettemakstud puhkusepäevade tasaarvestamisel kasutatakse keskmise päevatasuna töölepingu lõppe...
28.10.2009 07:16
2165
Ettevõte ostis kinnistu, 100% sihtotstarbega elamumaa, koos selle oluliste osade ja päraldistega. Ost oli ilma käibemak...
14.10.2009 11:01
1921
Millistel juhtudel jätkuvad 2010. a riigipoolsed kogumispensioni maksed?
14.10.2009 05:38
2665
Sain sel aastal pärandusena korteri, mille müüsin. Kas saadud raha käib tulumaksu alla ja kui käib, siis mitu % on tulu...
13.10.2009 09:29
2414
MTÜ sõlmib Venemaa eraisikuga teenuse osutamise lepingu. Teenuse toimumise koht on Venemaal.Kas teenuse tasu maksustab ...
07.10.2009 12:53
6941
MTÜ-l on konkreetse projekti raames erinevaid teenuse osutamise lepinguid eraisikutega, üldjuhul ühekordsed töövõtulepi...
07.10.2009 12:21
5849
Ettevõte on soetanud maja, mis on registreeritud ärihoonena. Maja renoveeriti ja renoveerimiskuludelt on sisendkäibemak...
02.10.2009 12:16
2849
MTÜ juhatuse liige kasutab isiklikku sõiduautot ühingu projektidega seotud eesmärkidel.

Kuidas hüvitada tekk...
01.10.2009 05:55
2723
Kas tähtajaliselt sõlmitud töölepingu lõppemisel peab maksma puhkuse kompensatsiooni?
30.09.2009 12:36
2005
Juhatuse liige kasutab "firmale" kuuluvat sõiduautot. Sõidupäevikut ei peeta, juhatuse liige tasub iga kuu auto eest 40...
25.09.2009 09:06
3469
Kui ettevõte pakub töötajale paragrahv 37 alusel töötasu vähendamist töö mitteandmise korral kuni kolmeks kuuks ja tööt...
23.09.2009 08:20
2036
Kas alates 01.07.09 hüvitab riik tööandjale 10 päeva isapuhkuse tasu töölepinguseaduse paragrahv 60 alusel?
22.09.2009 06:32
1684
Kas MTÜ peab registreerima ennast käibemaksukohustuslaseks, kui tema tulud on 250 000.-? Tulud on liikmete ja erinevate...
14.09.2009 13:01
3030
Kas on mingit rahalist või maksulist piirangut, palju äriühing võib aastas osta omale reklaamiteenust. Ei mõtle siin re...
14.09.2009 09:05
1403
Eraülikoolil on õppemaksuvõlglasi novembrist 2005.Küsimus,kas on ka mingi tähtaeg,mille jooksul võlad aeguvad ja ei ole...
10.09.2009 08:45
1348
Tähtajalise töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel. Kui palju aega ette peaks tööandja töötajat teavitama tähtajalis...
09.09.2009 12:01
2064
Eesti firma rendib Läti käibemaksukohustuslasele sõiduautot, teadaolevalt kasutatakse autot Lätis. Kas Eesti firma esit...
09.09.2009 07:05
2156
Seaduse järgi antakse õppepuhkust 30 kalendripäeva õppeaastas. Töötajal on 1 nädal kuus õppeperiood, esmaspäevast reede...
04.09.2009 13:37
3429
Firma soovib müüa kinnistu (maa + hoone), hoonele on teostatud soetamisaastast (2003) alates renoveerimistöid 2003, 200...
02.09.2009 07:33
2960
Olen OÜ omanik. Tegevusalaks on ehitus. Ise olen omanik, juhatuse liige ja ka ainukene tööline. Hetkel tööd ei ole kahj...
01.09.2009 14:56
2454
Ettevõte pantis oma varad võlgnevuse katteks võlausaldajale. Kuidas kajastada edaspidi ettevõtte raamatupidamises panti...
31.08.2009 13:09
1464
Tööandja poolt alates 01.07.09 haigushüvitise aluseks oleva keskmise töötasu arvestamisega on tekkinud järgmine küsimus...
28.08.2009 08:58
1414
Kas riigisisese lähetuse majutuskuludelt ja tasulise parkimise kuludelt võib sisendkäibemaksu maha arvata?
04.08.2009 20:34
2219
Ettevõtja vahetab elamispinna äriruumi vastu. Kas vahetustehing (elamispinna väärtus) kajastatakse käibemaksudeklaratsi...
04.08.2009 09:09
1686

« 1 ... 7 8 9 (10) 11 12 13 ... 29 »
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo