Maksumaksja portaal - Maksuküsimused
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Otsing
Esita küsimus


SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
Maksuküsimused 

Rubriik K&V Viimati avaldatud
 TULUMAKS
594 Mõned küsimused seoses laenude deklareerimisega
Kas uuest aastast tuleb deklareerida ainult need laenud, mis on an...
32 Kui FIE sai 2014 aastal PRIAst poollooduslike koosluse hooldamise toetust, mille eesmärk on säilitada Natura 2000 alade...
25 Küsiksin ikkagi veelkord üle mitteresidendi maksustamise. Eestis registreeritud ettevõte, kes osutab rahvusvahelist tra...
Edit category Muud
89 Oleme andnud seotud isikute äriühingutele laenu intressiga 4% aastas ja nüüd tahaksime anda tütarettevõttele laenu veel...
130 Tööandja (100% omanik) teeks kodukontorisse jõusaali (soetab seadmed) mida kasutada terviseedendamiseks. Kui kanda nend...
89 Kohaliku omavalitsue korralduse seaduses (KOKS) § 17 (3) öeldakse, et volikogul on õigus maksta oma liikmetele tasu ......
23 1. Ettevõte on ostnud Tallinna Vee aktsiaid ja saab nüüd dividende. Pangaväljavõttel selgituses dividendi summa ja tulu...
32 Kuidas kajastada ja deklareerida ajalehes ilmunud kaastundeavaldust töötajale isa surma puhul?
100 Maksuameti koolitusel saadud info kohaselt maksustatakse III pensionisamba väljamaksed koheselt 10% (saaja üle 55 aasta...
26 Kas alates 01.01.2018 võetakse enne tulumaksuga maksustamist brutopalgast maha ikka ka isiku töötuskindlustusmakse ja k...
30 Ühingu tegeleb puuetega inimestega ning osutab teenust sotsiaalministeeriumile. Nimelt osutab puudega inimestele igapäe...
17 Soome lähetatud töötajate töötasudelt makstakse tulumaks Soome, sotsiaalmaks tasutakse Eesti maksuametile. Kui töötaja ...
 KÄIBEMAKS
495 Eesti ettevõte ostab internetist pilveteenust või arvutitarkvara. Arve on esitatud USA või Austraalia firma nimelt. Kui...
96 1.Kui omavalitus omab allasutust, kes müüb kütet ainult omavalitsuse teistele allasutustele kas peab võtma kütte müüva...
Edit category Muud
37 Ettevõte soovis riigi registritest saada andmeid ja tasus riigilõivu. Nüüd neid samu andmeid saab kasutada ka sidusfirm...
75 Eesti ettevõte ostab internetist tarkvara õigused. Arve on koostatud Iirimaa firmalt aga tal on Eesti käibemaksukohustu...
10 Kaup imporditi detsembris 2011, kuid pärast kauba vabastamist selgus, et kauba müüja esitas vale hinnaga arve ehk kauba...
23 1.Kui ettevõtte kaubikul tuleb tasuda Rootsi teemaksu ning arve esitatakse Eesti käibemaksukohustuslase nimele, kas sed...
96 Eesti km kohustuslane osutab transportteenust teisele Eesti km kohustuslasele, tuues kaupa:
1. Venemaalt Eestisse....
25 Kui ettevõte annab auto kasutusrendile teisele ettevõttele (see ei ole ettevõtte põhitegevus), kas kasutusrendi intress...
4 Ettevõtte töötajaid käisid lähetuses koos koostööparneri töötajatega (Eesti sisene). Arve esitati hotellist kokku meie ...
18 Kas kindlustusmaakleri poolt väljastatud arvel peab eraldi välja tooma ka vahendus- ja maakleritasud?
20 Ettevõttel oli perioodil august-november maksuvaba käive. Kasutasime proportsionaalset meetodit. Kuna uuel aastal maksu...
86 Küsimus väljarenditava kinnisvara parenduse kohta. Rentija näol on tegmist käibemaksukohustuslasest äriühinguga, kelle ...
 SOTSIAALMAKS, TÖÖTUSKINDLUSTUS, KOGUMISPENSION
75 Töötajal (naine) sündis aprilli algul laps.Töötaja soovib, et seaduses sätestatud ajal asuks lapsehoolduspuhkust kasuta...
14 Kas alates 01.01.18 kehtib ka juhatuse liikme tasule töötuskindlustusmakse [tööandjale (0,8%) ja töötajale (1,6%)] arve...
37 1. Kui inimene tuleb tööle põhikohaga ja saab vähemalt miinimumpalka, siis on kõik korras, tulumaksuvabastus 144 € ja ...
14 FIE käib palgatööl. Asutus maksab tema eest sotsiaalmaksu. Asustus on deklareerinud sotsiaalmaksu terve aasta ka FIE ee...
Edit category Muud
6 Kuidas Maksumaksjate Liit sai sellele ettepanekule positiivse seisukoha anda? -"Rahandusministeerium soovib muuta firma...
2 Millistel juhtudel jätkuvad 2010. a riigipoolsed kogumispensioni maksed?
 MAKSUKORRALDUS
19 Kui pikka aega on maksu-ja tolliametil õigus/võimalus ühte juhtumit menetleda? Millise aja jooksul pärast nõutud andmet...
 MUUD MAKSUD
12 Pole enne kogemust olnud sellise asjaga nagu valuraha. Olen küsinud ka raamatupidajatelt, kuid vastuseid on tulnud erin...
 TÖÖÕIGUS
71 Töötaja on lapsehoolduspuhkusel aga mõned päevad kuus käib ka lapse kõrvalt firmas abiks. Kas temaga tuleks töölepingu ...
 RAAMATUPIDAMINE
103 Ettevõtte on OÜ, põhitegevuseks on põllumajandus, loomakasvatus.

Kas transporditeenust võib kajastada muude ...
 ÄRIÕIGUS
21 Ettevõte alustas tegevust 2017. a ja varad müügiks valmivad 2019. a, mistõttu aastaaruandest nähtub, et ettevõtte omaka...
 VARIA
43 Spordiliit korraldab võistlused ja võistluste seeriate võitja spordiklubi saab auhinnaraha. Kas see teie hinnangul on m...

« 1 ... 7 8 9 (10) 11 12 13 ... 29 »
Küsimus Küsitud Vaadatud
Probleem järgnev. Ettevõte tegutseb Soomes alates 2004.a. 2007.a. alates on registreeritud püsiv tegevuskoht Soomes ja ...
27.11.2009 07:33
1395
Üks firma annab teisele firmale laenu,laenuandaja ja laenusaaja ei ole seotud isikud. Kas laenuintressi osas on ka ming...
19.11.2009 10:44
4262
Kui töötervishoiuarst on määranud töötajale igakuiselt nt. ujumise ja töötaja esitab ujulatšekid, kas sealt saab km tag...
13.11.2009 08:26
1987
Kui töötaja oli haige oktoobris 2009, esitab tööandjale haiguslehe 15.11.09 ja tööandja maksab haigusraha välja korrali...
10.11.2009 08:21
1375
Aktsiaselts saab riigilt toetust: siht- ja baasfinantseerimine ja uurimistoetus. Kulud, mis finantseeritakse nimetatud ...
03.11.2009 16:09
1575
Ettevõte kohaldab talveperioodil töötajatele osalist tööaega, kuidas sellisel juhul toimub puhkusetasu arvutamine:
03.11.2009 12:45
1587
Sooviks abi baari raamatupidamise organiseerimisel. Ettevõte müüb ainult akoholi, toitu üldse pole ja omanikul pole kin...
30.10.2009 11:42
2236
Olen ostnud elamumaa, pank väljastas eluasemelaenuna, maksuametnik teatas, et kuna maale ei ole kehtestatud veel planee...
30.10.2009 07:12
1715
"Firma ainuomanik" ja juhatuse ainuliige maksab ühekordselt endale töötasu kui juhatuse liikmele. Tööleping puudub. "Fi...
29.10.2009 09:57
2005
Kas töölepingu lõppemisel ettemakstud puhkusepäevade tasaarvestamisel kasutatakse keskmise päevatasuna töölepingu lõppe...
28.10.2009 07:16
2099
Ettevõte ostis kinnistu, 100% sihtotstarbega elamumaa, koos selle oluliste osade ja päraldistega. Ost oli ilma käibemak...
14.10.2009 11:01
1872
Millistel juhtudel jätkuvad 2010. a riigipoolsed kogumispensioni maksed?
14.10.2009 05:38
2543
Sain sel aastal pärandusena korteri, mille müüsin. Kas saadud raha käib tulumaksu alla ja kui käib, siis mitu % on tulu...
13.10.2009 09:29
2325
MTÜ sõlmib Venemaa eraisikuga teenuse osutamise lepingu. Teenuse toimumise koht on Venemaal.Kas teenuse tasu maksustab ...
07.10.2009 12:53
6844
MTÜ-l on konkreetse projekti raames erinevaid teenuse osutamise lepinguid eraisikutega, üldjuhul ühekordsed töövõtulepi...
07.10.2009 12:21
5603
Ettevõte on soetanud maja, mis on registreeritud ärihoonena. Maja renoveeriti ja renoveerimiskuludelt on sisendkäibemak...
02.10.2009 12:16
2757
MTÜ juhatuse liige kasutab isiklikku sõiduautot ühingu projektidega seotud eesmärkidel.

Kuidas hüvitada tekk...
01.10.2009 05:55
2641
Kas tähtajaliselt sõlmitud töölepingu lõppemisel peab maksma puhkuse kompensatsiooni?
30.09.2009 12:36
1951
Juhatuse liige kasutab "firmale" kuuluvat sõiduautot. Sõidupäevikut ei peeta, juhatuse liige tasub iga kuu auto eest 40...
25.09.2009 09:06
3408
Kui ettevõte pakub töötajale paragrahv 37 alusel töötasu vähendamist töö mitteandmise korral kuni kolmeks kuuks ja tööt...
23.09.2009 08:20
1813
Kas alates 01.07.09 hüvitab riik tööandjale 10 päeva isapuhkuse tasu töölepinguseaduse paragrahv 60 alusel?
22.09.2009 06:32
1624
Kas MTÜ peab registreerima ennast käibemaksukohustuslaseks, kui tema tulud on 250 000.-? Tulud on liikmete ja erinevate...
14.09.2009 13:01
2952
Kas on mingit rahalist või maksulist piirangut, palju äriühing võib aastas osta omale reklaamiteenust. Ei mõtle siin re...
14.09.2009 09:05
1350
Eraülikoolil on õppemaksuvõlglasi novembrist 2005.Küsimus,kas on ka mingi tähtaeg,mille jooksul võlad aeguvad ja ei ole...
10.09.2009 08:45
1293
Tähtajalise töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel. Kui palju aega ette peaks tööandja töötajat teavitama tähtajalis...
09.09.2009 12:01
1984
Eesti firma rendib Läti käibemaksukohustuslasele sõiduautot, teadaolevalt kasutatakse autot Lätis. Kas Eesti firma esit...
09.09.2009 07:05
2074
Seaduse järgi antakse õppepuhkust 30 kalendripäeva õppeaastas. Töötajal on 1 nädal kuus õppeperiood, esmaspäevast reede...
04.09.2009 13:37
3365
Firma soovib müüa kinnistu (maa + hoone), hoonele on teostatud soetamisaastast (2003) alates renoveerimistöid 2003, 200...
02.09.2009 07:33
2842
Olen OÜ omanik. Tegevusalaks on ehitus. Ise olen omanik, juhatuse liige ja ka ainukene tööline. Hetkel tööd ei ole kahj...
01.09.2009 14:56
2361
Ettevõte pantis oma varad võlgnevuse katteks võlausaldajale. Kuidas kajastada edaspidi ettevõtte raamatupidamises panti...
31.08.2009 13:09
1408
Tööandja poolt alates 01.07.09 haigushüvitise aluseks oleva keskmise töötasu arvestamisega on tekkinud järgmine küsimus...
28.08.2009 08:58
1372
Kas riigisisese lähetuse majutuskuludelt ja tasulise parkimise kuludelt võib sisendkäibemaksu maha arvata?
04.08.2009 20:34
2138
Ettevõtja vahetab elamispinna äriruumi vastu. Kas vahetustehing (elamispinna väärtus) kajastatakse käibemaksudeklaratsi...
04.08.2009 09:09
1633
Ettevõte müüb tema valduses oleva eluruumi. Kuna ostul (2003)sisendkäibemaksu maha ei arvatud, siis müüakse maksuvabalt...
24.07.2009 13:40
1643
Küsimus on riigisisese lähetuse kohta.
Kas Maksumaksjate Liit sooviks pöörduda (või on ta juba seda teinud) näitek...
21.07.2009 10:44
1342
Kas tagatisraha tuleks maksustada käibemakusga. Üürilepingus on ette nähtud, et üürnik tasub ühe kuu rendi ulatuses tga...
17.07.2009 11:34
1755
Aktsiaseltsil on heaks tavaks saanud toetada igal aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud soodusnimekirja kuuluvat MTÜ-d...
16.07.2009 10:55
1616
Ettevõte sai käibemaksukohustuslaseks 20.06. Alates sellest päevast esitame arve kliendile käibemaksuga. Kuidas toimida...
16.07.2009 08:10
1809
Ettevõte üüris äripindasid, aga majandusraskuste tõttu tekkisid võlgnevused üürileandja ees. Vastavalt VÕS § 305 lõikel...
15.07.2009 12:14
1502
Kinnisvara haldusfirma esitab korteriomanikele arved tarbitud elektri, vee jms eest, samuti maja kindlustuse kohta (käi...
15.07.2009 12:08
1454
Milliste andmete alusel arvutab tööandja alates 01.07.09 haigusraha, kas keskmise palga järgi (Haigekassa leheküljel in...
04.07.2009 07:41
1352
Esitasime ettemaksu arve 28.juunil k.a. Arvel märgitud käibemaks 18%. Ettemaks laekus juulis, järelikult ettemaks peaks...
02.07.2009 07:35
1738
Kui eraisikule, kes ei tegele ettevõtlusega, kantakse NATURA 2000 erametsatoetus, kas see kuulub tulumaksuga maksustami...
22.06.2009 16:33
1499
Alates 01.07.09 kaob ära lisapuhkus tervistahjustava töö eest. Kui selle aasta puhkuste ajakavas on need päevad sees, s...
15.06.2009 09:59
1567
Mille järgi arvestatakse kümmet päeva keskmise palgaga tasustatud õppepuhkust, kas kalendriaasta või õppeaasta järgi? K...
04.06.2009 17:13
1726
OÜ "omanik" olen. Ehitusega tegelen. "Firma" arvelt sai raha välja võetud, kuid teatud põhjustel seda raha enam pole, n...
04.06.2009 08:41
2089
"Ettevõte"võttis teiselt "ettevõttelt" laenu, nüüd on tekkinud laenu tagasimaksega raskusi, kuna puuduvad rahalised vah...
28.05.2009 06:11
1930
Eesti firma saadab oma töötaja Soome tööle -töölepingus töö tegemise koht Eesti.Kas päevaraha maksmiseks peab vormistam...
22.05.2009 05:18
2435
Kas firma võib koolitada endale töötajat, kes peale kõrgkooli lõpetamist tuleb firmasse tööle. Kas on lubatud maksta mi...
20.05.2009 11:10
1651
Ostsin 2005. a korteri. Elumuutuste toimel aga ei saanud seal elada ja andsin selle sümboolese hinnaga üürile, et saaks...
17.05.2009 15:56
1755

« 1 ... 7 8 9 (10) 11 12 13 ... 29 »
| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo