Maksumaksja portaal - Maksuküsimused
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Otsing
Esita küsimus


SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
Maksuküsimused 

Rubriik K&V Viimati avaldatud
 TULUMAKS
586 Mõned küsimused seoses laenude deklareerimisega
Kas uuest aastast tuleb deklareerida ainult need laenud, mis on an...
32 Kui FIE sai 2014 aastal PRIAst poollooduslike koosluse hooldamise toetust, mille eesmärk on säilitada Natura 2000 alade...
25 Küsiksin ikkagi veelkord üle mitteresidendi maksustamise. Eestis registreeritud ettevõte, kes osutab rahvusvahelist tra...
Edit category Muud
87 Eraisik soetab endale korteri ja soovib selle anda oma ettevõttele kasutada/hallata ilma, et selle eest mingit tasu saa...
127 Kas on vajalik ka auto turuhinna hindamise akt juhul, kui firma laseb kasutusrendi lepinguga liisingauto ümbervormistad...
89 Kohaliku omavalitsue korralduse seaduses (KOKS) § 17 (3) öeldakse, et volikogul on õigus maksta oma liikmetele tasu ......
20 1.Emafirma kuulub 33% äriühingule ja 67% eraisikule. Emafirmal on tütarfirma. Tütarfirma maksab dividende emafirmale. K...
32 Kuidas kajastada ja deklareerida ajalehes ilmunud kaastundeavaldust töötajale isa surma puhul?
100 Maksuameti koolitusel saadud info kohaselt maksustatakse III pensionisamba väljamaksed koheselt 10% (saaja üle 55 aasta...
26 Kas alates 01.01.2018 võetakse enne tulumaksuga maksustamist brutopalgast maha ikka ka isiku töötuskindlustusmakse ja k...
30 Ühingu tegeleb puuetega inimestega ning osutab teenust sotsiaalministeeriumile. Nimelt osutab puudega inimestele igapäe...
17 Soome lähetatud töötajate töötasudelt makstakse tulumaks Soome, sotsiaalmaks tasutakse Eesti maksuametile. Kui töötaja ...
 KÄIBEMAKS
484 Eesti ettevõte ostab internetist pilveteenust või arvutitarkvara. Arve on esitatud USA või Austraalia firma nimelt. Kui...
93 Kuidas oleks kõige mõistlikum toimida, kui ühe ainuosaniku kaks osaühingut soovivad omavahel ära vahetada nende bilansi...
Edit category Muud
37 Ettevõte soovis riigi registritest saada andmeid ja tasus riigilõivu. Nüüd neid samu andmeid saab kasutada ka sidusfirm...
73 Ettevõte üürib Tallinnas äripinda, mille juurde kuulub ka parkimiskoht. Parkimiskoht on arvel eraldi kajastatud. Kuidas...
10 Kaup imporditi detsembris 2011, kuid pärast kauba vabastamist selgus, et kauba müüja esitas vale hinnaga arve ehk kauba...
23 1.Kui ettevõtte kaubikul tuleb tasuda Rootsi teemaksu ning arve esitatakse Eesti käibemaksukohustuslase nimele, kas sed...
95 Eesti juriidiline isik, kes ei ole Eestis käibemaksukohustuslane, soovib osutada elektroonilist teenust (videode valmis...
25 Kui ettevõte annab auto kasutusrendile teisele ettevõttele (see ei ole ettevõtte põhitegevus), kas kasutusrendi intress...
4 Ettevõtte töötajaid käisid lähetuses koos koostööparneri töötajatega (Eesti sisene). Arve esitati hotellist kokku meie ...
18 Kas kindlustusmaakleri poolt väljastatud arvel peab eraldi välja tooma ka vahendus- ja maakleritasud?
19 Asutus kandis maha 30.11.2015 ATV, mis oli soetatud 03.2013. Avarii tagajärjel ja ekspertiisi tulemusel tunnisati ATV t...
82 Ettevõttele kuulub äripind, mis on välja üüritud. Ettevõte ise kuulub 50/50 kahele äriühingule. Nüüd soovib üks ettevõt...
 SOTSIAALMAKS, TÖÖTUSKINDLUSTUS, KOGUMISPENSION
75 Töötajal (naine) sündis aprilli algul laps.Töötaja soovib, et seaduses sätestatud ajal asuks lapsehoolduspuhkust kasuta...
14 Kas alates 01.01.18 kehtib ka juhatuse liikme tasule töötuskindlustusmakse [tööandjale (0,8%) ja töötajale (1,6%)] arve...
37 1. Kui inimene tuleb tööle põhikohaga ja saab vähemalt miinimumpalka, siis on kõik korras, tulumaksuvabastus 144 € ja ...
14 FIE käib palgatööl. Asutus maksab tema eest sotsiaalmaksu. Asustus on deklareerinud sotsiaalmaksu terve aasta ka FIE ee...
Edit category Muud
6 Kuidas Maksumaksjate Liit sai sellele ettepanekule positiivse seisukoha anda? -"Rahandusministeerium soovib muuta firma...
2 Millistel juhtudel jätkuvad 2010. a riigipoolsed kogumispensioni maksed?
 MAKSUKORRALDUS
19 Kui pikka aega on maksu-ja tolliametil õigus/võimalus ühte juhtumit menetleda? Millise aja jooksul pärast nõutud andmet...
 MUUD MAKSUD
12 Pole enne kogemust olnud sellise asjaga nagu valuraha. Olen küsinud ka raamatupidajatelt, kuid vastuseid on tulnud erin...
 TÖÖÕIGUS
67 Mida peetakse silmas "olulise viivituse all" (TLS § 91 lg 3) korduvalt töötasu maksmisel viivitamisega töötajale, kui t...
 RAAMATUPIDAMINE
102 Ettevõte esitas 2017.a. mais viivisarve ehitustööde tellijale, mida ta ei aktsepteeri. Ehitustööd teostati a.2014-2016....
 ÄRIÕIGUS
20 Firma on asutatud ilma sissemaksuta. Nüüd on firma kontol nii palju raha, et tahaks teha OÜ-sse kohustusliku sissemakse...
 VARIA
39 MTÜ põhikirja järgi on otsus vastu võetud, kui poolt on hääletanud 2/3 koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest....

« 1 ... 23 24 25 (26) 27 28 29 »
Küsimus Küsitud Vaadatud
Isik on saanud pärandvarana maad. Kas selle maa võõrandamine on tulumaksust vaba. Vastavalt TMS § 15 lg.4 p.1 järgi on ...
27.04.2006 05:16
2133
Kapitalirendiga liisitud auto, kuidas võtta põhivarana arvele - kui liisingfirmale jäi minu kohustus üles koos käibemak...
25.04.2006 12:17
1726
Kui väike on minimaalne juhatuse liikme tasu, et tal oleks sellest tasust kehtiv haigekassa kindlustus? (Muid töiseid t...
25.04.2006 08:32
3767
Kas on mingeid konkreetseid reegleid selles osas, mis puudutab parkimiskohtade rentimist jur.isiku poolt. Kas kehtivad ...
21.04.2006 12:05
1175
Küsimus puudutab sellise inimese reisikulude katmist, kes ei ole jur. isiku töötaja, juhtimisorgani liige ega muud mood...
21.04.2006 12:00
2404
Kas likviidsusfondide osakute müük on maksuvaba käive käibedeklaratsioonis? Selle üle on nii palju vaidlusi olnud, et e...
21.04.2006 10:10
2660
Kuidas toimida, kui ostetakse kaup, aga ostudokumenti ei saada(näit.turult)? Kuidas raamatupidamises arvele võtta? Kaup...
20.04.2006 10:14
2249
Kui meie firma juhatuse liige soovib, et firma maksaks kinni ta korteri üüri ja interneti, kuna ta töötab kodust, siis ...
19.04.2006 11:13
2112
Olen raamatupidaja firmas,mille omanikud on otsustanud firma ära müüa. Minu küsimus on- millised kohustused on raamatup...
18.04.2006 13:39
1625
Ettevõtte omas liiga suurt rendipinda, nüüd tekkis võimalus pind allrendile anda. Rendileandja esitab meile rendiarve k...
14.04.2006 19:26
1720
OÜ ostis korteri novembris 2005 edasimüügi eesmärgil. Hinnatõusu ootuses aga üüritakse see korter välja. Oleme käibemak...
14.04.2006 06:14
2020
Leedu firma maksab Eesti firmale raha garantiiremondi tegemiseks (nn.garantiifondina igaks juhuks). See tähendab,et kui...
13.04.2006 10:03
1350
Ettevõte soovib rentida välja teisele ettevõttele mõned vabad ruumid. Seaduse järgi on ruumide rentimine maksuvaba käi...
12.04.2006 10:59
3452
Eesti ettevõte(km-kohuslane) osutab IT-alast konsultatsiooniteenust Jaapani ettevõttele.Kas sellisel juhul tegu teenuse...
11.04.2006 17:54
1566
Kui firma aktsionärid kasutavad firma arvelt autokütuse kaarte ja kasutavad liisitud autosid, mille arved tasub see fir...
11.04.2006 06:49
2008
Tööandja soovib kehtestada töötajale telefonilimiidi. Kas vastav käskkiri erisoodustuse tekkimise vältimiseks tuleb väl...
10.04.2006 08:13
1625
Töötaja elab tööandja eluruumides Naissaarel aastaringselt seoses töökohustustega.Tööandja eluruumidele kulutusi ei tee...
06.04.2006 12:21
1134
Toetame vastavalt MTÜ ja SA nimekirja kantud MTÜ taotlusele ettevõttega seotud isiku osalemist õpilasvahetusprogrammis....
06.04.2006 10:06
1987
Oleme kutsutud esinema folkloorifestivalile, milleks peame muretsema piletid omal kulul. Oleme leidnud eraisikutest/era...
05.04.2006 13:56
1876
Eesti käibemaksukohuslane osutab Läti käibemaksukohuslasele konsultatsiooniteenust Lätis. Kas see teenus on 0% käibema...
05.04.2006 09:10
1912
Invaliidsuspensioni saav isik töötab ka osaliselt ja tema palga maksmisel arvestatakse maksuvaba miinimumiga 2000.-. Nü...
05.04.2006 08:30
1735
Kui tegemist on väikese üüripinnal oleva firmaga, siis milline aadress peab olema minu poolt väljastatud ja ka saadud a...
04.04.2006 07:37
1953
TuMS § 29 lg 4 sätestab, et tulumaksuga maksustatakse kasu, mida mitteresident sai vara võõrandamisest (§ 15 lõige 1), ...
02.04.2006 09:02
2178
Kui ettevõtte saab abiraha EU fondidest projektide elluvimiseks, siis kas sellega kaasneb mingeid maksuriske?
29.03.2006 11:46
1224
Kui täiskoormusega üliõpilane töötab (see on tema ainuke töökoht) ja tema palk on vähem kui 1400 EEK, milliselt summalt...
29.03.2006 10:44
1760
Ettevõte ostab interneti teel fotode kasutusõiguse Suurbritannias registreeritud firmalt ja tasub selle eest virtuaalse...
28.03.2006 08:39
1688
Kui aktsiate müügist saadakse vastu raha ning muid aktsiaid (mida müüa hetkel ei saa), kas siis tuleb need ikka tuluna ...
28.03.2006 07:30
1649
Kas äriühingu juhatuse liige võib selles äris töötada töölepingu alusel tegevdirektorina? Sama mittetulundusühingu (näi...
28.03.2006 07:06
1456
Kui maha kanda jääkväärtust veel omavat põhivara, kas tekib probleem käibemaksuga? Kas tuleb jääksummalt arvutatud käib...
28.03.2006 07:03
1514
Firma esitas aastaid tagasi töötajale rahalise nõude seoses ettevõtte vara kahjustamisega. Töötaja tasus aja jooksul nõ...
28.03.2006 05:55
1444
Kui Eesti automüügifirma müüb uue sõiduauto EL km-kohuslasest firmale,kas siis on arve 0-määraga ja ostja teeb oma pöör...
24.03.2006 08:40
2049
Inimene töötab kahes firmas, ühes firmas on töötasu suur, selle pealt makstakse sotsiaalmaksu. Teises firmas on töötasu...
24.03.2006 07:33
1859
Kui juhatuse esimees on ka ettevõtte enamusosanik ning tema ühel õnnetul ettevõttel on tekkinud maksuprobleemid. Kas ma...
23.03.2006 13:56
1718
Kui ettevõte on sattunud ajutisse ebameeldivasse seisu, et maksuinspektor on maksuvõlgnevuse tõttu ettevõtte arveldusko...
23.03.2006 13:50
1800
Veebruari Maksumaksjas on kirjas,et FIE-d, kes on kahjumit edasi kandnud, peavad arvestama aegumisperioodi alguseks kah...
23.03.2006 13:16
1976
Mul on plaanis müüa oma kinnistu (kus elan pidevalt), millel asub kaks maja. Olen olnud aastaid FIE ja mul on olnud lis...
22.03.2006 12:51
2100
Ehitusettevõte ostis vana mitmekorterilise elumaja, plaaniga see renoveerida ja korterite kaupa maha müüa (ilmselt 2007...
22.03.2006 11:04
1688
Kui töötaja käis taksoga kliendi juures kokkusamisel, siis kas see on transpordikulu.
22.03.2006 07:41
2169
Palun selgitust järgmisele probleemile:
Üks äriühing on otsustatud jagada kaheks eraldi ühinguks (algne ühing lõpe...
21.03.2006 10:41
2157
Ettevõte ostis eraisikult veoauto. Kas ettevõttele piisab ostu-müügilepingust ja kas ettevõttel on kohustus teatada mak...
21.03.2006 06:33
1752
Töötaja on lapsehoolduspuhkusel kuni aasta lõpuni, kuid aprillis jääb ta uuesti sünnituspuhkusele, mida peab töötaja te...
21.03.2006 06:31
1950
Kui ettevõtja annab korteri rendile oma töötajale, kas ruumide renditasuks on mingi kindel m2 hind, et mitte maksta eri...
21.03.2006 06:23
1489
Eesti ettevõtja (käibemaksukohustuslane) ostab ELiidust kauba käibemaksukohustuslaselt. Edasi müües (Eestisse) ei maksu...
20.03.2006 15:22
2629
FIE maksab oma töötajale ühes kuus kokkuleppeliselt 800 krooni töötasu. Töötaja töökoormus on 1,5 h päevas ehk 33 tundi...
20.03.2006 13:39
1701
Kui FIE reorganiseerub osaühinguks. Kas vara ületoomisega kaasneb tulumaks?
17.03.2006 07:08
2598
Kas sünnitustoetust (TMS paragrahv 13lõige 7) võib maksta ka meestöötajale?
16.03.2006 08:45
1701
Kas on teada, millal võetakse vastu muudatus, millega töökohustuste täitmiseks kasutatav sõiduauto ei pea enam isiklik ...
16.03.2006 07:32
1275
Eesti firma, kes on käibemaksukohuslane ostab kasutatud sõiduauto EU
käibemaksukohuslaselt - käibemaksu tollile ei...
16.03.2006 04:42
2124
Kui üks abikaasadest on FIE, kelle ettevõtlus eelmisel aastal lõppes miinusega,(muid sissetulekuid ei ole) võib esitada...
14.03.2006 12:24
1999
Eesti füüsilisest isikust resident, kes oli osa aastast välisriigis (Soomes) tööl sai välisriigis tööloleku ajal oma et...
14.03.2006 06:57
2093

« 1 ... 23 24 25 (26) 27 28 29 »
| EML © 2006 - 2018 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo